Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozė Lietuvoje


Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozės lietuvoje. Įvadas. Analitinė dalis. Duomenys. Apžvalga apie atliktus panašius tyrimus. Duomenų charakteristika. Programinės įrangos pasirinkimas. Metodologinė dalis. Daugialypė tiesinė regresinė analizė. Laiko eilutės. Paprastas eksponentinis glodinimas. Holto eksponentinis glodinimas. Logaritminis tiesinis trendas. Vidutinė procentinė paklaida. Modelio tinkamumas. Tiriamojis dalis. Regresinė analizė. Regresinė analizė emigrantams. Regresinė analizė užimtiesiems. Prognozavimas. Modelio parinkimas vidutinio darbo bruto užmokesčio dydžio prognozavimui. Modelio parinkimas emigrantų skaičiaus prognozavimui. Modelio parinkimas užimtumo skaičiaus prognozavimui. Modelio parinkimas bedarbių skaičiaus prognozavimui. Modelio parinkimas bankrutavusių įmonių skaičiui prognozuoti. Išvados. Literatūra. Priedai.

Šiame darbe atliksime tyrimą ir bandysime rasti daugiau faktorių darančių įtaką emigracijai ir užimtumui. Taip pat prognozuoti emigrantų ir užimtųjų žmonių kiekį ateičiai. Bakalaurinio darbo tyrimui nuodosime 2001 – 2012 metų duomenis apie: emigraciją, užimtumą, vidutinį darbo bruto užmokestį, bedarbius, bankrutavusias įmones.

Nustatinėjant veiksnius, darančius įtaką emigracijai ir užimtumui, bus atlikta Prognozavimui naudosime SAS paketo posistemę (Time Series Forecasting System), kuri automatiškai kiekvienai laiko eilutei parinks tinkamiausią prognozavimo metodą. Be sistemoje nustatytos optimalaus prognozės modelio palyginimui naudojamas eksponentinio glodinimo metodas. Įrašius reikšmes į gautą regresinę lygtį, gausime dar vieną prognozę. Visos gautos prognozės bus palygintos pagal MAPE metriką ir iš jų išrinktas geriausias prognozavimo metodas. Palyginimas atliktas MS Excel programa.

Darbo tikslas: išnagrinėti laiko eilutes bei prognozuoti emigrantų ir užimtųjų gyventojų skaičių ateinantiems metams, surasti geriausius prognozės metodus ir juos tarpusavyje palyginti.

  • Matematika Bakalauro darbas
  • Adobe PDF 1103 KB
  • 2014 m.
  • 51 puslapis
  • Lautra
  • Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozė Lietuvoje
    10 - 4 balsai (-ų)
Migracijos ir užimtumo analizė bei prognozė Lietuvoje. (2014 m. Lapkričio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/migracijos-ir-uzimtumo-analize-bei-prognoze-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 00:03
×