Mikro ekonomikos konspektas


Ekonomika. Vertinimas. Ekonomikos samprata. Ekonomika ir svarbiausios jos sąvokos. Maslow poreikių piramidė. Ekonomikos ištekliai (gamybos veiksniai) — visa tai, kas naudojama žmonių poreikiams tenkinti. Ekonominių ūkio sistemų tipai. Ekonomika. Problemos, su kuriomis susiduria ekonomika. Gamybos galimybių riba. Gamybos galimybių kreivė parodo nepakankamumo problemą ir būtinybę rinktis. Gamybos galimybių kreivė. Gamybos galimybių kreivė atspindi. Ekonomikos augimo šaltiniai. Ekonomikos vystymosi elementai. Lyginamasis pranašumas. Mainų tipai. Pinigų funkcijos. Rinkos ekonomikos veikimo principai. Rinka. Rinkos mechanizmas — tai ekonomikos organizavimo forma. Rinkos funkcijos. Rinkos kainų mechanizmas. Kainų funkcijos. Prekių paklausa — tai perkamų prekių kiekio ir kainos. Prekės paklausos kreivė. Prekės paklausos veiksniai. Prekės paklausos kreivės poslinkiai. Prekės pasiūla — tai prekės kiekio. Prekės pasiūlos kreivė. Prekės pasiūlos veiksniai. Prekės pasiūlos kreivės poslinkiai. Pusiausvyra — tai tokia situacija. Rinkos pusiausvyra. Uždavinys. A. B. C. D. Paklausos elastingumas kainai. Absoliučiai elastinga paklausa kainai. Paklausos elastingumo kainai veiksniai. Kitos paklausos elastingumo formos. Paklausos elastingumas pajamoms kasdieninio vartojimo prekėms. Pasiūlos elastingumas kainai. Pasiūlos elastingumo kainai klasifikavimas. Pasiūlos elastingumo kainai veiksniai. Uždavinys. A. Uždavinys. B. Uždavinys. C. D. E. Vartotojo elgsena. Produkto vartojimo naudingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Ribinio naudingumo ir paklausos kreivė. Ribinio naudingumo įtaka kainai (A. Smith paradoksas). Biudžetinė tiesė ir jos pokyčiai. Abejingumo kreivė ir vartotojo pusiausvyra. Uždavinys. Gamybos rezultatai. Į alternatyvius verslininko kaštus įeina. Pelnas, pajamos ir kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos rezultatai. Produktas. Bendrasis ir ribinis produktas trumpame laikotarpyje. Mažėjančio ribinio produkto dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Bendrieji, pastovūs ir kintamieji kaštai. Vidutiniai ir ribiniai trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio kaštai. Rezultatyvumas dėl gamybos mastų. Didėjantis rezultatyvumas dėl gamybos masto pasiekiamas dėl. Ilgo ir trumpo laikotarpio vidutinių kaštų kreivės. Konkurencijos mechanizmas. Konkurencijos tipai. Pramonės šakos koncentracijos laipsnio nustatymas. Tobulos konkurencijos bruožai. Įmonės tobulos konkurentės produkcijos paklausos kreivė. Įmonės tobulos konkurentės pelno maksimizavimas trumpame

Namų darbai 20% Kolokviumas 30% Egzaminas 50%.

Ekonomika ir svarbiausios jos sąvokos. Mikro ir makroekonomika. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria ekonomika. Gamybos galimybių riba. Specializacija, mainai ir pinigai.

Natūrinis ūkis Centralizuotai valdomas ūkis Rinkos ūkis.

Technologinė pažanga Kapitalo kaupimas Dirbančiųjų skaičiaus ir žmogiškojo kapitalo išaugimas.

Tiesioginiai (barteriniai) mainai. Neefektyvu dėl: Sugaištama daug laiko, Reikia reikmių atitikimo, Nedalumo problema. Mainai naudojant pinigus.

Mainų priemonė, Apskaitos vienetas, Vertės matas, Kaupimo priemonė.

Rinkos samprata ir veikimo principai. 2.2. Rinkos funkcijos.

Ką gaminti? Tai apsprendžia prekių rinka. Kaip gaminti? Tai apsprendžia išteklių rinka. Kam gaminti? Tai apsprendžia paklausa prekėms ir gamybos veiksnių pasiūla.

Kaina ir rinkos savireguliacijos mechanizmas. 3.2.Prekių paklausa. 3.3.Prekių pasiūla. 3.4.Pusiausvyra prekių rinkoje. 3.5.Prekių paklausos ir pasiūlos elastingumas.

Informuoja. Skatina. A.Smith „Nematomos rankos“ principas Lassez – faire doktrina.

Pirkėjų pajamos. Susijusių prekių kainos: Prekės substitutai (pakaitalai), Komplektinės (viena kitą papildančios) prekės, Tarpusavyje nesusijusios prekės. Pirkėjų skoniai, pomėgiai, polinkiai. Prekės reklamos poveikis paklausai. Pirkėjų optimizmas ar pesimizmas. Gamtinės sąlygos. Gyventojų skaičius.

Susijusių prekių kainos: Prekės – substitutai, Komplektinės prekės. Gamybos kaštų arba gamybos išteklių kainų kitimas. Technologinė pažanga. Gamtinės sąlygos.

Bendrosios pajamos lygios kainos ir kiekio sandaugai: TR=P*Q, Kur: TR — bendrosios pajamos (total revenue), P — kaina (price), Q — kiekis (quantity).

  • Ekonomika Konspektas
  • MS PowerPoint 1474 KB
  • 2014 m.
  • 183 puslapiai (2759 žodžiai)
  • Kęstutis
  • Mikro ekonomikos konspektas
    10 - 4 balsai (-ų)
Mikro ekonomikos konspektas. (2014 m. Gruodžio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/mikro-ekonomikos-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 14:08
×