Mikro ir makro aplinkos įtaka įmonės ūkinei veiklai


Mikro - ir makroaplinkos įtaka personalinės. Mackūno įmonės ūkinei veiklai Profesinio bakalauro baigiamasis darbas Verslo vadybos studijų programa Prekybos verslo vadybos specializacija. Vadovas (- ė Lektorė Violeta Sangailienė. Temos aktualumas. Darbo problema. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo nuoseklumas. Įmonės mikro - ir makroaplinkos teoriniai aspektai. Įmonės makroaplinkos samprata ir jos elementai. Įmonės mikroaplinkos samprata ir jos elementai. Rinkos tipas Pardavėjų skaičius Pardavėjų vaidmuo rinkoje Konkurentų įtaka kainoms ir pardavimo apimčiai Prekių diferenciacija. Grynoji konkurencija. Monopolinė konkurencija. Pagrindiniai įmonės ūkinės veiklos rodikliai. Mikro - ir makroaplinkos įtaka personalinei. Mackūno įmonės ūkinėi veiklai. Mackūno įmonės makroaplinkos analizė. Mackūno įmonės mikroaplinkos analizė. Mackūno įmonę. Mackūno įmonės produkcijos pasirinkimą. Mackūno įmonės produkcijos naudojimo tikslas. Tarpininkai ir Tiekėjai. Mackūno įmonės SSGG SWOT analizė. Pagrindiniai. Mackūno įmonės ūkinės veiklos rodikliai. Išvados ir siūlymai.

Darbo tikslas – Išanalizuoti ir įvertinti personalinės A.Mackūno įmonės makro- ir mikroaplinkas ir nustatyti, kokią įtaką jos daro įmonės veiklai.

Darbo uždaviniai:

Atlikti mokslinės literatūros analizę.

Išanalizuoti personalinės A.Mackūno įmonės makro- ir mikroaplinką.

Įvertinti makro- ir mikroaplinkų įtaką personalinei A.Mackūno įmonės veiklai.

Pateikti išvadas ir siūlymus pelningumui didinti.

Darbo nuoseklumas - Baigiamojo darbo teorinėje dalyje nagrinėjama makroaplinka ir mikroaplinka. Tiriamojoje darbo dalyje yra aprašoma personalinės A. Mackūno įmonės esama padėtis. Atlikta įmonės mikro ir makroaplinkos analizė. Įvykdyta anketinė apklausa, duomenų sisteminimas, apibendrinimas ir palyginimas. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir rekomendacijos.

Visiems rinkos dalyviams makroekonomikos veiksniai atveria naujas galimybes arba sukelia grėsmes. Pagrindinis makroekonomikos bruožas tas, kad ji turi įtakos įmonės veiklai, jos plėtros galimybėms, tačiau ji negali paveikti makroaplinkos.

Pasak S. Urbonavičiaus, ši aplinka yra susijusi su šalies tarptautinio ūkio raida ir jo kryptimi. Ji apima visuomenės struktūrų ekonominę veiklą, kintančią, priklausomai nuo tam tikrų dėsningumų.

Ekonominė aplinka daugiausia veikia per perkamosios galios svyravimą. V.Pranulis išskiria faktorius, nuo kurių labiausiai priklauso perkamoji galia:

šalies bendroji vidaus produkto;

Dar vienas svarbus ekonomikos reiškinys – infliacija. Pasak V.Pranulio ir R. Motienės infliacija- tai kainų lygio kilimas, mažinantis vartotojų perkamąją galią. Vartotojų elgesys daugiausiai priklauso nuo to, kokio infliacijos lygio jie tikisi ateityje. Jeigu vartotojai mano, kad infliacijos lygis sumažės, o jo realiosios pajamos padidės – jis neskubės leisti pinigų ir lauks to momento, kada pajamos išaugs dar. Jeigu tikimasi infliacijos padidėjimo ir su tuo pajamų sumažėjimo, vartotojas stengsis kaupti vertingus daiktus, o ne pinigus. Todėl įmonės veikloje ypatingas dėmesys turi būti skiriamas kainų politikai, jų stebėjimui ir keitimui.

Anot R. Motienės, prognozuojant infliaciją, reikia sukaupti atsargas, paimti kreditų ir pan., o laukiant ekonominio nuosmukio, verta iki minimumo sumažinti produkcijos atsargas.

Laikinajam nedarbui būdinga įprastinė darbo jėgos apyvarta, kai žmonės keičia darbo vietas dėl įvairių asmeninių priežasčių, ieško darbo, baigę studijas mokymo įstaigose, pirmą kartą ieško darbo (K.Jaskelevičius,41). Daugelio šios grupės bedarbių be darbo būna neilgai, jų pajamos beveik nepakitusios, todėl ir jų vartotojų elgsena iš esmės nekinta.

Darbo rinkoje neretai susiklosto padėtis, kai darbo vietų (profesijų) paklausa yra mažesnė už pasiūlą. Šiuo atveju atsiranda struktūrinis nedarbas(K.Jaskelevičius,41).

Socialinė-kultūrinė aplinką pirmiausia apibūdina demografinė aplinka. Demografinė aplinka- tai žmonių populiacijos dydžio, tankumo, gyvenamosios vietos, amžiaus, lyties, rasės, profesijos ir kitų duomenų tyrimas (B.Alborovienė,37). Jų tyrimas leidžia nustatyti klientų skaičių, jų sudėtį pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą, tautybės ir kt. Įmonei tai labai svarbus rodikliai, ir ypač svarbi jų dinamika. Dėl gyventojų skaičiaus pasikeitimo šalyje ar tam tikroje gyvenamoje vietoje rinka gali plėstis arba siaurėti.

Pagal P.Kotlerį didėjant gimstamumui, vaikai tampa pagrindiniais vartotojais. Priklausomai nuo perkamosios galios, tai gali sudaryti galimybę rinkai plėstis. Dėl ilgėjančios vidutinės gyvenimo trukmės daugėja vyresnio amžiaus žmonių, kurie pasižymi specifiniais bruožais ir jie irgi reikalauja naujų prekių ar paslaugų, bet tam, kad sužinotume ar apsimokės jiems kurti naujas paslaugas, turime labai gerai ištirti šią aplinką.

Stipri tradicijų įtaka ir, be abejo, religijos, atskirų visuomenės sluoksnių vertybinių orientacijų diferenciacija taip pat nulemia požiūrį į tai, kas yra gera, o kas- bloga, kas – priimtina, o kas – nepriimtina. Savo ruožtu tai nulemia ir vartojimo modelius: kas, ką ir kaip dažnai perka, kokios pirkimo apimtis ir pan. Taigi kultūrinių elementų visuma (ir būtent visuma) turi tiesioginį poveikį (A.Žvirblis,17).

Rinkodaros veiksmams ir sprendimams didžiausią reikšmę turi tokie kultūros fenomenai ir jų raidos tendencijos:

Anot V.Pranulio rinkodaros veiklai svarbiausius teisės aktus tikslinga sugrupuoti į trys grupes:

reguliuojantys įmonių santykius su pirkėjas, partneriais ir konkurentais;

Trečiosios grupės aktai orientuoti tiesiogiai į rinkodaros veiklą ir apima vieną ar kelis rinkodaros komplekso elementus. Kasdieninėje rinkodaros veikloje jie yra svarbiausi. Į šią grupę įeina įstatymai, reguliuojantys prekių kokybę, jų įpakavimo reikalavimus, ženklinimą, reklamos taisykles ir kitą (V.Pranulis,70).

  • Microsoft Word 927 KB
  • 2015 m.
  • 41 puslapis (8270 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • Mikro ir makro aplinkos įtaka įmonės ūkinei veiklai
    10 - 10 balsai (-ų)
Mikro ir makro aplinkos įtaka įmonės ūkinei veiklai. (2015 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/mikro-ir-makro-aplinkos-itaka-imones-ukinei-veiklai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 20:03
×