Mikroaplinkos veiksnių įtaka AB Lėvuo parduotuvės Esprit pelningumui


Įvadas. Mikroaplinka ir pagrindiniai finansiniai rodikliai teoriniu aspektu. Mikroaplinkos samprata ir jos elementai. Tiekėjai. Konkurentai. Pirkėjai ir jų elgsena. Prekybinės įmonės pelningumo rodikliai. Tyrimas ir jo organizavimas. Mikroaplinkos veiksnių įtaka ab lėvuo parduotuvės esprit pelningumui. AB ,,Lėvuo“ ir parduotuvės ESPRIT pristatymas. Mikroaplinkos veiksnių įtaka AB ,,Lėvuo“ parduotuvės ESPRIT veiklai. AB ,,Lėvuo“ ESPRIT parduotuvės pirkėjų analizė. AB ,,Lėvuo“ ESPRIT parduotuvės tiekėjų ir konkurentų analizė. AB ,,Lėvuo“ parduotuvės ESPRIT finansinių rodiklių analizė ir vertinimas. Ab lėvuo esprit parduotuvės veiklos efektyvumo didinimas. Išvados ir siūlymai. Santrauka užsienio kalba. Literatūra. Priedai.


Baigiamajame darbe analizuojama mikroaplinkos veiksnių įtaka AB ,,Lėvuo“ parduotuvės Esprit pelningumui. Remiantis moksline literatūra bei skirtinga autorių nuomone, analizuojami bei lyginami, o taip pat apžvelgiami pagrindiniai mikroaplinkos veiksniai prekybos marketinge- pirkėjai, konkurentai bei tiekėjai. Antroje darbo dalyje analizuojami atliktų tyrimų rezultatai. Tyrimo metu nustatytos silpnosios įmonės vietos bei pagrindiniai veiksniai, mažinantys įmonės pelningumą. Remiantis gautais rezultatais bei išanalizuotos literatūros, o taip pat remiantis autorių nuomonėmis, trečioje darbo dalyje pritaikoma tinkamiausia strategija pelningumui didinti. Taip pat pateikiamas veiksmų planas. Baigiamojo darbo pabaigoje viskas apibendrinama, pateikiamos išvados bei siūlymai. Taip pat, prie baigiamojo darbo pridedami priedai.

Temos aktualumas. Prekyba, jau nuo senų laikų, lydi mus ir šiomis dienomis. Ji supa mus visur net ir tuomet, kai mes to nematome. Kiekviename versle yra dvipusis santykis vadinamas paklausos ir pasiūlos santykiu. Prekyboje tai galime traktuoti kaip pirkimo ir pardavimo santykiu. Atsižvelgiant į šių veiksmų šalis, kiekviena išlošia. Perkant vartotojas patenkina savo poreikį, o pardavėjas gauna norimą pelną. Tačiau norint, kad šis santykis tarp pirkimo ir pardavimo vyktų nuolatos, prekybinė pusė privalo puikiai žinoti savo vidinę ir išorinę aplinką, kuri daro labai didelę įtaką siekiant kuo geresnių rezultatų.

Ankstesniais laikais prekybos įmonėms sąlygas diktuodavo pramoninės įmonės, tačiau šiais laikais viskas pasikeitę. Šiomis dienomis viskas vyksta atvirkščiai. Prekių gaminimo bei pardavimo rinkoje atsirado prekybos marketingas. Šis terminas laikomas kaip valdymo teorija bei praktika rinkoje. Žinant, kad prekyboje nuolatos vyksta konkurencinė kova tarp rinkos dalyvių, prekybos marketingo pagalba galima pasirinkti tokią strategiją bei veiksmus, kurie sumažintų riziką bei pagerintų įmonės padėtį. Marketingą sudaro dvi aplinkos- mikroaplinka ir makroaplinka. Šios aplinkos daro tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai bei rezultatams. Įmonės siekiančios lyderio pozicijos rinkoje, privalo išsamiai išanalizuoti tiek vieną, tiek kitą aplinkas, priešingu atveju gali patirti rimtų sunkumų ir nebeišsilaikyti rinkoje. Pirkėjai, tiekėjai bei konkurentai yra išskiriami kaip veiksniai, tiesiogiai darantys įtaką įmonės veiklai. Atsižvelgiant į tai, kad jie daro tiesioginę įtaką, privalu nuolat juos analizuoti, apskaičiuoti pelningumo rodiklius susijusius su šiais veiksniai bei taikyti įmonei tokią strategiją, kuri sumažintų galimos žalos riziką.

Darbo problema. Lėtas AB ,,Lėvuo“ parduotuvės ESPRIT pelningumo augimas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti mikroaplinkos veiksnius bei jų daromą įtaką įmonės finansiniams rodikliams o taip pat parinkti strategiją, kuri padėtų padidinti AB ,,Lėvuo“ parduotuvės ESPRIT pelningumą.

Darbo objektas - AB ,,Lėvuo“ parduotuvės ESPRIT mikroaplinka.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti mokslinę literatūrą.

Įvertinti AB ,,Lėvuo“ parduotuvės ESPRIT finansinę veiklą.

Nustatyti veiksnius, darančius įtaką parduotuvės ESPRIT pelningumui.

Pateikti išvadas ir siūlymus parduotuvės ESPRIT veiklos efektyvumui didinti.

Mokslinės literatūros analizė, pirminių ir antrinių duomenų analizė, konkurencinės aplinkos analizė, tyrimo metu surinktų duomenų analizė.

Teorinėje dalyje, remiantis autorių nuomone, analizuojama prekybos marketingo mikroaplinka ir jos veiksniai, bei jų daroma įtaka prekybinėms įmonėms.

Analitinėje darbo dalyje pristatoma pagrindinė AB ,,Lėvuo“ veikla, jos struktūra bei parduotuvė parduotuvė, kurios problema analizuojama bei sprendžiama. Taip pat pateikiami bei analizuojami pagrindiniai finansiniai rodikliai bei atlikto tyrimo rezultatai.

Praktinėje darbo dalyje remiantis pirma ir antra darbo dalimis, pateikiama strategija bei veiksmų planas AB ,,Lėvuo“ parduotuvės pelningumui didinti.

Literatūros analizė, antrinių duomenų analizė, konkurencinės aplinkos analizė, potencialių vartotojų analizė, tyrimo metu surinktų duomenų analizė.

Teorinėje dalyje, remiantis autorių nuomone, analizuojama prekybos marketingo mikroaplinka ir ją sudarantys veiksniai, bei jų daroma įtaka prekybinėms įmonėms.

  • Microsoft Word 312 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 56 puslapiai (12819 žodžiai)
  • Kolegija
  • Justina
  • Mikroaplinkos veiksnių įtaka AB Lėvuo parduotuvės Esprit pelningumui
    10 - 5 balsai (-ų)
Mikroaplinkos veiksnių įtaka AB Lėvuo parduotuvės Esprit pelningumui. (2016 m. Kovo 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/mikroaplinkos-veiksniu-itaka-ab-levuo-parduotuves-esprit-pelningumui.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 23:28
×