Mikroekonomikos pagrindai konspektas


Ekonomikos teorija paskaitų konspektas. Tema. ekonomikos teorijos įvadas. Tyrimo objektai. Ūkinė veikla. Ekonominėmis gėrybėmis. Verslumas , iniciatyvumas. – informacija. Ūkinės veiklos tipus fazes. Materialinė gamyba. Gamybos galimybių riba. Ekonominė politika. Mokesčių sistema. Prekių ir paslaugų pardavimo. Tiesioginiams mokesčiams. Netiesioginius mokesčius. Mokesčių funkcijos. Šiuolaikinis rinkos ūkis. Tema. pelnas ir gamybos kaštai. Individuali įmonės. Ūkinė bendrija. Valstybės ir savivaldybės įmonė. Kooperatinė įmonė. Bendrosios pajamos. Bendrieji kaštai. Ekonominiais kaštais. Buhalterinis bendrasis pelnas. Normalus ir ekonominis pelnas. Normalų pelną. Ekonominį pelną. Masto ekonomija ir disekonomija. Masto ekonomija. Tema. rinkos elementai ir jos veikimas. Paklausos kreivė. Paklausos dėsniu. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos dėsnis. Paklausos ir pasiūlos kitimą veikiantys veiksniai. Vartotojo rinka. Gamintojo rinka. Rinkos pusiausvyros kitimas kintant paklausia ir pasiūlai. Absoliutus elastingumas. Absoliutus neelastingumas. Santykinis elastingumas. Vieneto elastingumas. Santykinis neelastingumas. Tinkamos kokybės. Kasdieninio vartojimo. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Individualūs ribiniai naudingumai. Ir visuomeninis ribinis naudingumas. Tema. pagrindinės rinkos organizavimo formos. Visuomeniniu , techniniu ir dinaminiu efektyvumu. Įmonės pusiausvyra tobulos konkurencijos rinkoje trumpame ir ilgame laikotarpyje. Rk = rpj. Bpj – bk = max. Tobulos konkurencijos rinkos efektyvumas. Įstatyminiams barjerams. Natūralūs barjerai. Monopolinės rinkos pusiausvyra. Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje. Monopolija ir efektyvumas. Natūralios monopolijos kainos reguliavimas. Samprata ir ypatybės. Konkurencija oligopolinėje rinkoje. Kainų karu. Pagrindiniai oligopolinės rinkos kainų modeliai. Stabilios kainos laužtos paklausos kreivės modelis.


Namų ūkis – grupė asmenų, kurių ekonominiai sprendimai tarpusavyje susiję. Jie atlieka 2 vaidmenis:

Kt. veiksnys – informacija (ypač technologinė).

Kainų stabilumas. Būtina išvengti bendro kainų lygio pakilimų (infliacijos) ar kritimų (defliacijos);

prekių ir paslaugų pardavimo mokesčiai (PVM, akcizai, importo muitai).

Ekonominės gėrybės gaminamos ūkiniuose vienetuose – įmonėse. Tos pačios paskirties produkciją gaminančios įmonės sudaro ekonomikos šaką.

Jei įmonė nori didinti gamybos apimtį, ji nori žinoti:

Abipusė monopolija – kai rinkoje yra 1 monopolistas-pirkėjas ir 1 monopolistas-pardavėjas.

visų gamintojų gaminamos prekės yra tapačios;

Verslo liudijimai (licencijos). Jie sukuria monopolines teises.

Normaliomis sąlygomis monopolija visada gauna ekonominį pelną – ir trumpuoju, ir ilguoju laikotarpiu.

Taigi BNP apima toli gražu ne visas prekes ir paslaugas, kurias pardavė tais metais rinkoje gamintojai. Į BNP įeina tik:

Greta BNP Lietuvos ekonominę būklę apibūdina ir tokie rodikliai, kaip :

Klasikinės krypties ekonomistai tvirtino, kad esant potencialiam ar visiško užimtumo gamybos lygiui, visuminės pasiūlos kreivė yra vertikali tiesė. Kodėl? Tarkim, kad visos kainos (prekių, paslaugų ir darbo jėgos) pakyla du kartus. Darbuotojų padėtis lieka tokia pati kaip ir anksčiau. Nors jų nominalus darbo užmokestis padidėja du kartus, tačiau tiek pat padidėja ir kainos. Realusis darbo užmokestis, prekių ir paslaugų kiekis, kurį galima nupirkti už nominalųjį darbo užmokestį, nesikeičia. Todėl darbuotojų noras dirbti išlieka toks pat. Verslininkai taip pat išlieka senoje padėtyje: nepakinta gamybiniai pajėgumai, nesikeičia santykis tarp gamybinių išlaidų ir kainų, bei gaminamų prekių ir paslaugų kiekis. Taigi, esant visiško užimtumo gamybos lygiui, padidinus ar sumažinus visų gamybos veiksnių kainas, pardavimui siūlomų prekių ir paslaugų kiekis išlieka nepakitęs.

Keinsistų požiūriu, visuminės pasiūlos kreivė, kol nepasiektas visiško užimtumo gamybos lygis , yra horizontali tiesė. Pasiekus visišką užimtumą, ji sutampa su klasikine vertikalia tiese.

Pusiausvyros BNP (Ye ) - tai toks realus BNP dydis, kurio vertė lygi numatomoms visuminėms išlaidoma (visuminei paklausai). Šis nacionalinis produktas atitinka ekonomikos pusiausvyrą, kai visas pagamintas produktas nuperkamas, todėl visuminės vartotojų išlaidos yra lygios gamintojų visuminėms pajamoms, gautoms pardavus nacionalinį produktą. Pusiausvyra yra būsena, kuri neturi tendencijos keistis, nes čia visos jėgos susibalansuoja. Ekonominė sistema visada siekia pusiausvyros, t.y. tokios padėties, kurioje tiek vartotojai, tiek gamintojai neturi motyvų keisti savo elgesį rinkoje. Grafiškai ekonomikos pusiausvyrą vaizduoja visuminės paklausos ir visuminės pasiūlos kreivių susikirtimo taškas E, nustatantis pusiausvyros kainų lygį Pe ir pusiausvyros nacionalinį produktą Ye.

Jei kainų lygis bus aukštesnis už pusiausvyros lygį, tai visuminė pasiūla viršys paklausą ir kainos turės polinkį mažėti. Kartu mažės ir gamyba. Ir atvirkščiai, kainų lygis bus mažesnis už pusiausvyros, tai visuminė pasiūla bus per maža, palyginti su visumine paklausa ir kainos ims kilti skatindamos nacionalinio produkto gamybą, kol bus pasiekta pusiausvyros būsena. Pusiausvyros nacionalinis produktas gali kisti pakitus visuminei paklausai arba pasiūlai. Kartu pakinta ir kainos bei užimtumo lygis. P.

Kadangi gamyba nepajėgi patenkinti tokią paklausą, kainos neišvengiamai ims didėti. Tai skatina įmonininkus plėsti gamybą. Tada atsiranda ir tokie procesai, kurie mažina tą infliacinį tarpsnį: labai išauga darbo jėgos poreikis, pakyla darbo užmokestis, tuo pačiu didindamas gamybos kaštus. Kainų lygis pakyla. Jų augimas mažins vartotojų perkamąją galią, realusis vartojimas (visuminė paklausa apskritai) mažės. Visuminės paklausos sumažėjimas apribos visuminę pasiūlą. Šitaip infliacinis tarpsnis eliminuojamas arba sumažinamas, t.y. nacionalinis produktas artėja prie savo potencialaus dydžio. Realiai gyvenime visa tai vyksta daug sudėtingiau, pagrinde dėl valstybinio ekonomikos reguliavimo priemonių bei išorinių ekonomikos procesų.

  • Ekonomika Konspektas
  • Microsoft Word 465 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 64 puslapiai (25462 žodžiai)
  • Karolina
  • Mikroekonomikos pagrindai konspektas
    10 - 9 balsai (-ų)
Mikroekonomikos pagrindai konspektas. (2016 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/mikroekonomikos-pagrindai-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 02:35
×