Mirtingumo priklausomybė nuo įvairių veiksnių Panelinių duomenų modelio sudarymas


Mirtingumo priklausomybė nuo įvairių veiksnių. Dalyko dėstytoja. Modelis Koreguotas R2 DW AIC Statistiškai reikšmingų veiksnių koeficientai. Pastovios konstantos. Fiksuotų efektų. Atsitiktinių efektų. Priedas. Duomenys. Priedas. Grafinė analizė. Priedas. Pastovios konstantos modelis. Priedas. Fiksuotų efektų modelis. Priedas. Atsitiktinių efektų modelis. Priedas. F – testas. Priedas. Hausman testas. Priedas. Omitted testas. Priedas. Redundant testas. Priedas. Paklaidos.


Šiame panelinių duomenų modelyje nagrinėsiu mirtingumo priklausomybę nuo keletos veiksnių: darbo užmokesčio, bedarbių skaičiaus, minimalios mėnesinės algos ir krizės. Naudojant Lietuvos statistikos departamento pateiktus duomenis iš dešimties apskričių: Alytaus apskrities, Kauno apskrities, Klaipėdos apskrities, Marijampolės apskrities, Panevėžio apskrities, Šiaulių apskrities,Tauragės apskrities, Telšių apskrities, Utenos apskrities ir Vilniaus apskrities. Pasirinkta laiko eilutė yra nuo 2003 metų iki 2013 metų. Duomenys pateikti 1 priede.

Atlikus priklausomojo kintamojo grafinę analizę ir ištyrus mirtingumo dinamiką laike buvo pastebėta, kad 2006 – 2007 metais visose apskrityse buvo pakilęs mirtingumas. 2007 metais Vilniaus apskrityje užfiksuotas didžiausias mirčių skaičius – 11071. O jau nuo 2008 metų beveik visuose regionuose mirtingumas pradėjo mažėti. Tačiau 2010 – 2011 metais jis kai kuriuose regionuose jis vėl pradėjo kilti. Didžiausias mirtingumo rodiklio sumažėjimas užfiksuotas 2011 metais taip pat Vilniaus apskrityje.

Iš nagrinėjamų veiksnių grafikų buvo matyti, kad darbo užmokesčio dydis nuolatos didėjo ir visuose regionuose 2008 metais buvo didžiausias. O bedarbių skaičiaus šuolis buvo 2010 metais visose apskrityse.

Tiriant priklausomybę tarp mirtingumo ir įtaką darančių veiksnių buvo sudaryti pastovios konstantos, fiksuotų efektų ir ir atsitiktinių efektų modeliai. Skaičiavimo rezultatai pateikti prieduose.

Sudarytame pastovios konstantos modelyje gautas koreguotas determinacijos koeficientas 0.801188. Tai reiškia, kad sudarytas modelis paaiškina 80% mirtingumo reikšmių išsibarstymo apie vidurkį. Durbin-Watson gauta statistika lygi 0.541753 rodo, kad egzistuoja paklaidų autokoreliacija. Veiksnių t-statistikos rodo, kad ne visi veiksniai yra reikšmingi, o tik darbo užmokestis, bedarbių skaičius, minimalios mėnesinės alga.

Visos lygtys kiekvienai tyriamajai apskričiai gautos vienodos, todėl galima įžvelgti, kad padidėjus minimaliai algai mirtingumas sumažėja 11.33, o padidėjus darbo užmokesčio dydžiui mirtingumas padidėja 4.67. Taip pat ir padidėjus bedarbių skaičiui 1 vienetu, mirtingumas padidėja 0.2.

Kitas buvo sudarytas fiksuotų efektų modelis, kad diferencijuoti apskričių laisvuosius narius ir palyginti kaip šios apskritys skiriasi mirtingumu. Buvo gautas koreguotas determinacijos koeficientas 0.999288, tai reiškia, kad sudarytas modelis paaiškina 99% mirtingumo reikšmių išsibarstymą apie vidurkį. AIC rodo neblogą modelio determinaciją. Durbin-Watson gauta statistika lygi 1.908193 rodo, kad neegzistuoja paklaidų autokoreliacija. Apskaičiuotos t- statistikos rodo visų veiksnių reikšmingumą. Modelio parinkimui buvo atliktas F-testas, kur gauta tikimybė buvo lygi 0, kuri rodo, kad galime atmesti nulinę hipotezę, kuri teigia, kad suskaičiuoti fiksuoti efektai yra arti nulio ir yra statistiškai nereikšmingi su parinktu patikimumo lygmeniu 0,05. Taigi, gavome, kad mūsų fiksuoti skerspjūvio efektai yra statistiškai reikšmingi ir juos į modelį reikia įtraukti.

  • Ekonomika Analizė
  • Microsoft Word 163 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (2123 žodžiai)
  • Universitetas
  • Tomas
  • Mirtingumo priklausomybė nuo įvairių veiksnių Panelinių duomenų modelio sudarymas
    10 - 7 balsai (-ų)
Mirtingumo priklausomybė nuo įvairių veiksnių Panelinių duomenų modelio sudarymas. (2016 m. Balandžio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/mirtingumo-priklausomybe-nuo-ivairiu-veiksniu-paneliniu-duomenu-modelio-sudarymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 15:10
×