Miškininkystė

127 dokumentai
Miškininko profesinės (specializacijos) praktikos ataskaita
Susipažinimas su urėdija. Sodmenų išauginimas. Medelyno produkcija. Sodmenų išauginimo agrotechnika. Miško želdinimas. Želdimo darbų organizavimas. Girininkijos miškų sausinimas. Plynas kirtimas. Miško sanitarinė ir priešgaisrinė ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 04 28
Medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas
Įvadas. Ugdymui skirto miško masyvo charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. Ugdytinų medynų parinkimas. Ugdomųjų kirtimų projektavimas. Beržyno ugdomųjų kirtimų ypatumai. Pagrindinių kirtimų projektas. Pagrindinio kirtimo ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 04 28
Miško įveisimas ne miško žemėje
Įvadas. Miško įveisimo būdai ir eiliškumas. Miško želdinių įveisimo ypatumai skirtingos funkcinės paskirties sklypuose. Laukų apsauginių želdinių įveisimas. Želdinių palei vandens telkinius įveisimas. Ūkinės ir gamybinės ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 7 puslapiai
2016 04 13
Miškotvarkos kursinis darbas
Analitinė dalis. Girininkijos miškų charakteristika. Girininkijos miško ţemė pagal tikslinę funkcinę paskirtį. Girininkijos medynų kiekybinė dendrometrinė charakteristika. Projektinė dalis. Projektavimo pagrindas ir uţduotis. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 05 11
Medienos pirminis apdirbimas
Apvaliosios medienos gaminių techniniai reikalavimai. Kokybes klasifikavimas ir gaminių ženklinimas. Racionalus medžių stiebų sortimentavimas. Pjautinės medienos gamybos procesas. Rąstų pjaustymo įrenginiai pirminiuose procesuose. ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 15 puslapių
2016 04 28
Miško atkūrimo ir įveisimo darbai
Įvadas. Miško atkūrimas. Miškų atkūrimas kuršenų miškų urėdijoje. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 07 28
Miško ūkio ekonomikos kursinis darbas
Miškų plotai pagal nuosavybės formas. Iš viso. Girininkijos miškų pasiskirstymas miškų grupėmis. Didžioji dalis Dušnionių girininkijos miškų priklauso IV grupei kur vystoma didžioji dalis medienos produkcijos gavimo. Medynų ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 04 28
Miškininkystė špera
Pagrindiniai stiebo pjuviai. Branduolys, jo susidarymas, branduolines medziu rusys. Serdies spinduliai, ju paskirtis ir funkcijos. Balanines medziu rusys, siaura, plati balana. Motoriniai pjuklai ir ju panaudojimas medziu kirtime. Medziu pjovimo ...
Miškininkystės šperos, Špera, 5 puslapiai
2016 04 13
Miško bendrijos
Įvadas. Lietuvos miškai. Miško bendrijos. Miško bendrijos susidarymas. Lietuvos miškų augalija ir jų įvairovė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 04 13
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkiui parengti
Įvadas. Literatūros analizė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų parengiamieji darbai. Planavimo darbai. Žemės ūkio paskirties žemėvaldos. Kauno rajono ir neveronių vietos apžvalga. Teritorijos dirvožemio analizė. Teritorijos ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2017 01 06
Miškininkystės profesinės praktikos ataskaita
Susipažinimas su urėdija. Sodmenų išauginimas. Medelyno produkcija. Sodmenų išauginimo agrotechnika. Miško želdinimas. Želdimo darbų organizavimas. Tiesioginių išlaidų 1ha želdinių įveisimai apskaičiavimas (PušiesPlynas ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2018 10 28
Miško kirtimo atliekų ruošimas kirtavietėje
Powerpoint pristatymas. Skaidrių. Apie miško atliekų ruošimą. Kirtimo atliekų surinkimas. Kirtimo atliekų surinkimas į krūvas kirtavietėje sąlygoja. Kirtimo atliekų ištraukimas iš kirtavietės. Miško kirtimo atliekų ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 04 13
Medienos ydos ir defektai
Medienos ydos ir defektai. Šakotumas. Dažniausiai pasitaikančia yda. Kai nudžiūvusi šaka nulūžta prie pat stiebo. Vėžys. Tai toks medis. Drevės. Drevės-atsiranda pradėjus pūti medžio šerdžiai. Viršūnės džiūvimas. Viršūnės ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 02 04
Medžiai skaidrės
Medžiai. 2016-05. Ąžuolas. Ąžuolas – bukinių šeimos medžių gentis. Liepa. Liepų genčiai priklauso dvinamiai medžiai su tankia kūgiška laja. Beržas. Beržas – bukiečių eilės beržinių šeimos augalų gentis. Eglė. Eglės ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 05 31
Medienos džiovyklų tipai
Medienos džiovinimo įrengimai. Medienos džiovinimas yra skirstomas į dvi grupes. Natūralus medienos džiovinimas. Dirbtinis medienos džiovinimas. Vakuuminės džiovyklos. Konvekcinės džiovyklos. Konvekcinė ventiliacinė vertikalios ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2017 01 17
Medyno formavimas
Medynų formavimas ir kirtimai kursinis projektas. Pagrindinio naudojimo. Tarpinio naudojimo kirtimai. Ugdomieji kirtimai. Atskirų medynų charakteristika. Plotas ha. Diagramoje pavaizduota kaip išsidėste plotai pagal augavietes. Jaunuolynų ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2016 04 25
Žemės dirbimas miško daigyne
Įvadas. Literatūros analizė. Projektinė dalis. Projektuojamos technologijos aprašymas. Traktoriaus agregato parinkimas. Patento aprašymas. Varančioji jėga, važiavimo greitis ir buksavimas. Pasipriešinimo jėgos. Traukos balanso lygtis. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2018 01 13
Augalų apsaugos metodai
Augalų apsaugos metodai. Agrotechninis augalų apsaugos metodas. Pagrindinės priemonės. Fizinis-mechaninis apsaugos metodas. Fizinės-mechaninės priemonės. Biologinis apsaugos metodas. Trūkumai. - lėtesnis (dažniausiai), negu tradicinis ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 01 22
Miško selekcija ir sėklininkystė: egzamino klausimai ir atsakymai
Miško selekcija ir sėklininkystė. Miško selekcijos raida , tikslas ir uždaviniai. Miško medžių selekcijos pradinė medžiaga , jos atrinkimo principai , įvertinimo metodai. Miško medžių selekcijos metodai. Miško medžių atrankos ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2019 03 05
Pelkinė miškininkystė
Įvadas. Tręšimas miško kuro pelenais. Pelenų poveikis miško ekosistemoms. Pelkinių miškų tręšimas mineralinėmis trąšomis. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 01 24
Klevai augantys Lietuvoje
Įvadas. Klevai Lietuvoje. Klevų aprašymas. Paprastasis klevas (Acer platanoides). Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus). Trakinis klevas (Acer campestre). Uosialapis klevas (Acer negundo). Sidabrinis klevas (Acer saccharinum). Išvados. ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 04 23
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų teisinis reguliavimas
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų teisinis reguliavimas. Uždaviniai. Anotacija. Saugomos teritorijos. Teisės aktai, reglamentuojantys Saugomų teritorijų apsaugą. Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja. Saugomų teritorijų ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 01 24
Medienos kuro pasiūlos iš valstybinių ir privačių miškų įvertinimas Jonavos urėdijoje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Medžio biomasės pasiskirstymas. Kietojo biokuro rūšys Lietuvoje. Darbo metodai ir priemonės. Rezultatai ir jų aptarimas. Potenciali medienos kuro pasiūla ...
Miškininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 27 puslapiai
2017 02 06
Miškininkystė skaidrės
Miškininkystė. Miškininkystė – gamybos sritis (augalininkystės šaka). Miškininkystė užsiima miško auginimu medienos gavybai. Per metus pasaulyje sunaudojama apie 4 mlrd. Produktai Rąstai Lentos Lukštai (faneros sudėtinė dalis) ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 04 13
Praktikos ataskaita medienos ruošimo įmonėje
Įvadas. UAB „Miško toliai“. Mano veikla įmonėje. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2017 05 30
Gamtotvarkos namų darbas
Dubravos rezervatibės apyrubės aukštapelkė. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos fizinės - geografinės sąlygos. Klimatinės ypatybės. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos ...
Miškininkystės namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 05 25
Lietuvos miškų ūkis šalies ūkio sistemoje
Miškininkystė referatas. Įvadas. Valstybinio miškų ūkio. Metų ekonominės ir socialinės būklės trumpa apžvalga. Europos sąjungos parama miškų ūkiui. Sklypinė inventorizacija. Miško atkūrimo tendencijos valstybiniuose ir ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 07 29
Medienos apskaitos dokumentų aprašas
Tvarkos apraše vartojamos sąvokos. Medžių matavimo lapas. Biržių taksavimo lapas. Apvaliosios medienos taškavimo lapas. Apvaliosios medienos taškavimo lapo pildymas. Apvaliosios medienos priėmimo kortelė. Apvaliosios medienos priėmimo ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 03 27
Medynų formavimai ir kirtimai
Medynų formavimai ir kirtimai. Bendra DEMMU Šilėnų girininkijoje 55. 56. 57. kvartalo medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. Pagrindinių kirtimų projektas. Mano darbo tiklas. Bendra DEMMU Šilėnų girininkijoi 74 , 75 , 76 ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2017 06 07
Medynų formavimas ir kirtimas
Įvadas. Projektavimui skirtų medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. 12. Medynų parinkimas ugdomiesiems kirtimams. Ugdymo kirtimų projektavimas. Pušynų medyno ugdymo kirtimo ypatumai. Pagrindinių kirtimų projektas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 05 13
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo