Miškininkystė

Žinios ir informacija apie miškininkystę ir miško auginimą. Miškininkystės mokslo darbai, konspektai, referatai ir kiti rašto darbai.
71 dokumentas
Miškininko profesinės (specializacijos) praktikos ataskaita
Susipažinimas su urėdija. Sodmenų išauginimas. Medelyno produkcija. Sodmenų išauginimo agrotechnika. Miško želdinimas. Želdimo darbų organizavimas. Girininkijos miškų sausinimas. Plynas kirtimas. Miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga. Miško priešgaisrinė apsauga. Medienos transportavimas. Malkine. 187. 3. Pjautinė ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2016 04 26
Medienos pirminis apdirbimas
Apvaliosios medienos gaminių techniniai reikalavimai. Kokybes klasifikavimas ir gaminių ženklinimas. Racionalus medžių stiebų sortimentavimas. Pjautinės medienos gamybos procesas. Rąstų pjaustymo įrenginiai pirminiuose procesuose. Pjaustymo išeigų rūšys ir charakteristika. Apibendrinamieji lentpjūvių sektorių ir didelės ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 15 psl.
2016 04 28
Miškininkystė špera
Pagrindiniai stiebo pjuviai. Branduolys, jo susidarymas, branduolines medziu rusys. Serdies spinduliai, ju paskirtis ir funkcijos. Balanines medziu rusys, siaura, plati balana. Motoriniai pjuklai ir ju panaudojimas medziu kirtime. Medziu pjovimo budai. Medzio pjovimo elementai. Pavojingu medziu leidimo budai. Pagalbines priemones naudojamos ...
Miškininkystės šperos, Špera, 5 psl.
2014 03 25
Miško bendrijos
Įvadas. Lietuvos miškai. Miško bendrijos. Miško bendrijos susidarymas. Lietuvos miškų augalija ir jų įvairovė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 12 psl.
2013 02 21
Miško įveisimas ne miško žemėje
Įvadas. Miško įveisimo būdai ir eiliškumas. Miško želdinių įveisimo ypatumai skirtingos funkcinės paskirties sklypuose. Laukų apsauginių želdinių įveisimas. Želdinių palei vandens telkinius įveisimas. Ūkinės ir gamybinės paskirties želdinių įveisimas. Pakelių miško želdinių įveisimas. Gyvenviečių, sodybų ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 7 psl.
2011 02 28
Medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas
Įvadas. Ugdymui skirto miško masyvo charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. Ugdytinų medynų parinkimas. Ugdomųjų kirtimų projektavimas. Beržyno ugdomųjų kirtimų ypatumai. Pagrindinių kirtimų projektas. Pagrindinio kirtimo būdo parinkimas ir pagrindimas. Plynų kirtimų projektavimas. Neplynų kirtimų projektavimas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 04 26
Miško kirtimo atliekų ruošimas kirtavietėje
Powerpoint pristatymas. Skaidrių. Apie miško atliekų ruošimą. Kirtimo atliekų surinkimas. Kirtimo atliekų surinkimas į krūvas kirtavietėje sąlygoja. Kirtimo atliekų ištraukimas iš kirtavietės. Miško kirtimo atliekų pakrovimo-iškrovimo įrenginiai. Kiti specializuotos miško kirtimo atliekų galvutės pranašumai. Miško ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 04 10
Miško atkūrimo ir įveisimo darbai
Įvadas. Miško atkūrimas. Miškų atkūrimas kuršenų miškų urėdijoje. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 psl.
2012 06 04
Medienos džiovyklų tipai
Medienos džiovinimo įrengimai. Medienos džiovinimas yra skirstomas į dvi grupes. Natūralus medienos džiovinimas. Dirbtinis medienos džiovinimas. Vakuuminės džiovyklos. Konvekcinės džiovyklos. Konvekcinė ventiliacinė vertikalios skersinės cirkuliacijos džiovinimo kamera, į kurią medienos paketai pakraunami autokrautuvu. Aukštos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 01 15
Miško ūkio ekonomikos kursinis darbas
Miškų plotai pagal nuosavybės formas. Iš viso. Girininkijos miškų pasiskirstymas miškų grupėmis. Didžioji dalis Dušnionių girininkijos miškų priklauso IV grupei kur vystoma didžioji dalis medienos produkcijos gavimo. Medynų charakteristika. Iš viso. Miškų urėdijos vidut. Mechanizmų darbo valandos savikainos skaičiavimas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2016 04 24
Medyno formavimas
Medynų formavimas ir kirtimai kursinis projektas. Pagrindinio naudojimo. Tarpinio naudojimo kirtimai. Ugdomieji kirtimai. Atskirų medynų charakteristika. Plotas ha. Diagramoje pavaizduota kaip išsidėste plotai pagal augavietes. Jaunuolynų ugdymas 50 %. Retinimas – 20 %. Einamieji kirtimai –. Jaunuolynų ugdymo. Užimamo sklypo plotas ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2016 04 20
Miškotvarkos kursinis darbas
Analitinė dalis. Girininkijos miškų charakteristika. Girininkijos miško ţemė pagal tikslinę funkcinę paskirtį. Girininkijos medynų kiekybinė dendrometrinė charakteristika. Projektinė dalis. Projektavimo pagrindas ir uţduotis. Medienos ruoša. Pagrindiniai kirtimai. Medynų ugdomieji kirtimai. Medynų sanitariniai kirtimai. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2016 05 05
Ugdomųjų ir pagrindinių medynų kirtimai
Jaunuolynų ugdymo , retinimo , einamuosius kirtimus. Dubravos urėdijos , Ežerėlio girininkijos 88 89 kv. medynų apžvalga. Plotas ha. Medynų parinkimas ugdomųjų miško kirtimų projektas medynų parinkimas ugdymo kirtimui. Jaunuolynų ugdymas 50 %. Retinimas – 20 %. Einamieji kirtimai –. Medynas Augavietė Užimamo sklypo plotas ha ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 04 20
Lietuvos miškų ūkis šalies ūkio sistemoje
Miškininkystė referatas. Įvadas. Valstybinio miškų ūkio. Metų ekonominės ir socialinės būklės trumpa apžvalga. Europos sąjungos parama miškų ūkiui. Sklypinė inventorizacija. Miško atkūrimo tendencijos valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Valstybiniai miškai. Privatūs miškai. Literatūros sarašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 psl.
2013 01 29
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkiui parengti
Įvadas. Literatūros analizė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų parengiamieji darbai. Planavimo darbai. Žemės ūkio paskirties žemėvaldos. Kauno rajono ir neveronių vietos apžvalga. Teritorijos dirvožemio analizė. Teritorijos specialiųjų sąlygų nustatymas. II. Kelių apsaugos zonos. VI. Elektros linijų apsaugos zonos. VII. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2017 01 05
Miško kirtimai projektas
Bendra medynų charakteristika. Ugdymo kirtimų projektas. Nedelsiant vykdomi kirtimai , jeigul. Pirma eile vykdomi kirtimai , kai. Antra eile vykdomi kirtimai , kai. Charakteringiausių medynų ugdymas. Pagrindinių kirtimų projektas. Plynų kirtimų projektas. Plynai kertamo medyno aprašymas. Atvejinio kirtamo medyno aprašimas.
Miškininkystės projektai, Projektas, 14 psl.
2016 12 04
Klevai augantys Lietuvoje
Įvadas. Klevai Lietuvoje. Klevų aprašymas. Paprastasis klevas (Acer platanoides). Platanalapis klevas (Acer pseudoplatanus). Trakinis klevas (Acer campestre). Uosialapis klevas (Acer negundo). Sidabrinis klevas (Acer saccharinum). Išvados. Literatūra.
Miškininkystės referatai, Referatas, 15 psl.
2017 04 23
Medienos kuro pasiūlos iš valstybinių ir privačių miškų įvertinimas Jonavos urėdijoje
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Medžio biomasės pasiskirstymas. Kietojo biokuro rūšys Lietuvoje. Darbo metodai ir priemonės. Rezultatai ir jų aptarimas. Potenciali medienos kuro pasiūla pagal brandžių medynų fondą ir medžių rūšis jonavos miškų urėdijoje. Medienos kuro pasiūla, ...
Miškininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 27 psl.
2017 02 04
Medienos ydos ir defektai
Medienos ydos ir defektai. Šakotumas. Dažniausiai pasitaikančia yda. Kai nudžiūvusi šaka nulūžta prie pat stiebo. Vėžys. Tai toks medis. Drevės. Drevės-atsiranda pradėjus pūti medžio šerdžiai. Viršūnės džiūvimas. Viršūnės džiūvimas-medžio ligos pradžia. Medienos dėmės. Atsiranda tada. Medžio kamieno ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2017 02 02
Medienos apskaitos dokumentų aprašas
Tvarkos apraše vartojamos sąvokos. Medžių matavimo lapas. Biržių taksavimo lapas. Apvaliosios medienos taškavimo lapas. Apvaliosios medienos taškavimo lapo pildymas. Apvaliosios medienos priėmimo kortelė. Apvaliosios medienos priėmimo kortelė yra pildoma šia tvarka. Apvaliosios medienos judėjimo lapas. Judėjimo lapo pildymas. ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 16 psl.
2017 03 27
Medynų formavimai ir kirtimai
Medynų formavimai ir kirtimai. Bendra DEMMU Šilėnų girininkijoje 55. 56. 57. kvartalo medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. Pagrindinių kirtimų projektas. Mano darbo tiklas. Bendra DEMMU Šilėnų girininkijoi 74 , 75 , 76 , 77 kvartalo medynų charakteristika. Atskirų medynų charakteristika. Ugdytinų medynų ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2017 06 07
Medžiai skaidrės
Medžiai. 2016-05. Ąžuolas. Ąžuolas – bukinių šeimos medžių gentis. Liepa. Liepų genčiai priklauso dvinamiai medžiai su tankia kūgiška laja. Beržas. Beržas – bukiečių eilės beržinių šeimos augalų gentis. Eglė. Eglės yra visžaliai ir vienkamieniai medžiai.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 05 31
Miško kelių įrengimai
Miško kelių įrengimas. REIKALAVIMAI medienos vežėjams. Rietuvės. Miško kelių įrengimas. Rietuvės tūrio nustatymas. Rietuvės tvirtinimas. Kabinos apsauginis skydas. Rietuvės aukštis. Vežėjų pareigos. Medieną vežančių transporto priemonių kontrolė. Inspekcijos pareigūnai turi teisę uždrausti važiuoti toliau, kai vežama ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 01 28
Miško selekcija ir sėklininkystė
Miško selekcijos raida , tikslas ir uždaviniai. Miško medžių selekcijos pradinė medžiaga , jos atrinkimo principai , įvertinimo metodai. Miško medžių selekcijos metodai. Miško medžių atrankos metodai. Natūrali atranka. Dirbtinė atranka. Masinė atranka , jos taikymas ir efektyvumas. Grupinė atranka. Indvidualioji atranka. ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 3 psl.
2016 03 14
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų teisinis reguliavimas
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų teisinis reguliavimas. Uždaviniai. Anotacija. Saugomos teritorijos. Teisės aktai, reglamentuojantys Saugomų teritorijų apsaugą. Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja. Saugomų teritorijų steigimo tikslai. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų statistika. Išvados. Literatūra. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 01 23
Miškininkystė
Miškininkystė. Darbo aprašas. Mokymosi įstaigos. Asmeninės savybės. Profesinės perspektyvos. Giminiškos profesijos. Mokymosi dalykai ir praktika. Darbo įrankiai. Kokiomis sąlygomis dirbamas darbas.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 03 24
Miško gamtotvarkos planas
Įvadas. Miško būveinių tvarkymas. Atskirų miško būveinių tvarkymas. Įvairių kirtimų taikymas biologinės įvairovės išsaugojime. Rūdninkų girios gamtotvarkos planas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos metodų alternatyvų parinkimas. Gamtotvarkos priemonių ...
Miškininkystės planai, Planas, 49 psl.
2014 04 03
Miško tipologija
Miško Tipologija. Miško bendrija. Miškų vaidmuo. Miško reikšmė. Miško dirvožeminės – tipologinės grupės nustatymas. Dirvožemio drėgnumas – hidrotopas žymimas didžiosiomis raidėmis ir atskiriamas pagal šiuos požymius. Miško žoliniai augalai. Nederlingų augaviečių tipų augalai. Nb dirvožeminės tipologinės grupės ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 05 14
Miško ūkis kaip savarankiška ekonominės veiklos rūšis
Dalyko objektas. Dalyko tikslas. Šio kurso pagrindiniai uždaviniai. Ekonominės veiklos rūšys. Dalyko tyrimo metodai. Kurso ryšis su kitomis disciplinomis. Miško ūkio ekonomika - tai mokslas nagrinėjantis ekonomikos dėsnių ypatumus miško ūkyje. Ekonomika miškininkystėje pasireiškia dviem aspektais. Kodėl reikalinga studijuoti ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 52 psl.
2016 04 12
Pelėdų lankymosi dėningumai inkiluose
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pelėdinių paukščių biologija ir paplitimas. Naminių pelėdų mityba. Pelėdų Paplitimas pasaulyje ir Lietuvoje. Žinduoliai puolantys pelėdų dėtis. Inkiluose perinčių paukščių apsauga nuo kiaunių. Metodika ir tyrimo vietos apžvalga. Darbo metodai. Tyrimo vietos apžvalga. ...
Miškininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 33 psl.
2017 01 21