Miškininkystė (2)

101 dokumentas
Žemės dirbimas miško daigyne
Įvadas. Literatūros analizė. Projektinė dalis. Projektuojamos technologijos aprašymas. Traktoriaus agregato parinkimas. Patento aprašymas. Varančioji jėga, važiavimo greitis ir buksavimas. Pasipriešinimo jėgos. Traukos balanso lygtis. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2018 01 13
Medienos drėgnumas ir jo nustatymo būdai
Kauno kolegijos technologijų ir kraštotvarkos fakulteto interjero ir baldų projektavimo katedra medienos drėgnumas ir jo nustatymo būdai. Medienos drėgnumo nustatymo būdai. Turinys. Įvadas. Medienos drėgnumas. Medienos drėgnumo ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 09 27
Miškininkystė
Miškininkystė. Darbo aprašas. Mokymosi įstaigos. Asmeninės savybės. Profesinės perspektyvos. Giminiškos profesijos. Mokymosi dalykai ir praktika. Darbo įrankiai. Kokiomis sąlygomis dirbamas darbas.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 04 13
Miškininkystės praktikos ataskaita: VĮ Jonavos miškų urėdija
Susipažinimas su urėdija. Susipažinimas su girininkija. Susipažinimas su privačia rangovine įmone. Miško sėklininkystė Miško sėklinės bazės objektai. Laukiamo derliaus įvertinimas. Sodmenų išauginimas Sodmenų išauginimo ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2018 12 13
Miško atkūrimas skaidrės
Miško atkūrimas. Įvadas. Miško atkūrimas. Miško atsodinimo ir įveisimo būdai. Dirvos ruošimas želdiniams. Miško atsodinimo ir įveisimo būdai. Miško želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga. Apsauga nuo piktžolių. Apsauga ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 04
Miško selekcija ir sėklininkystė
Miško selekcijos raida , tikslas ir uždaviniai. Miško medžių selekcijos pradinė medžiaga , jos atrinkimo principai , įvertinimo metodai. Miško medžių selekcijos metodai. Miško medžių atrankos metodai. Natūrali atranka. Dirbtinė ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 13
Miško ūkis ir miškininkystė
Technologijų projektas Miško ūkis „Miškininkystė“. Apibrėžimas. Miškininkystė – gamybos sritis (augalininkystės šaka). Istorinė apžvalga. Senovėje beveik visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo apaugusi miškais. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 23
Pelėdų lankymosi dėningumai inkiluose
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pelėdinių paukščių biologija ir paplitimas. Naminių pelėdų mityba. Pelėdų Paplitimas pasaulyje ir Lietuvoje. Žinduoliai puolantys pelėdų dėtis. Inkiluose perinčių paukščių ...
Miškininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 33 puslapiai
2017 01 22
Saugomos teritorijos jų paskirtis ir kategorijos
9,5( 2 atsiliepimai )
Saugomos teritorijos, jų paskirtis ir kategorijos. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Rezervatų kategorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Gamtos paminklai ir valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Gamtos paminklai. Storiausia Lietuvos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 05
Mediena – konstrukcinė medžiaga
Įvadas. Konstrukcinės medžiagos. Lietuvos vietinių medžių veislių panaudojimas gamyboje. Ąžuolas. Beržas. Uosis. Klevas. Pušis. Eglė. Bukas. Skroblas. Drebulė. Alksnis. Juodalksnis. Liepa. Medienos rūšys ir jos pritaikymas. ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 12 03
Miško kelių įrengimai
Miško kelių įrengimas. REIKALAVIMAI medienos vežėjams. Rietuvės. Miško kelių įrengimas. Rietuvės tūrio nustatymas. Rietuvės tvirtinimas. Kabinos apsauginis skydas. Rietuvės aukštis. Vežėjų pareigos. Medieną vežančių ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 01 29
Miško kirtimų praktikos užduočių ataskaita
Miško sudėtinių dalių charakteristika ir Medžių taškavimo lapas. Atskirų rūšių medžių tūris. Matavimo su Biterlicho prietaisu barelyje schema. Absoliutus medyno skalsumas. Užduotis. Ugdymo kirtimai Kirtimai ir jų tikslai. ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2018 10 30
Miško ūkis kaip savarankiška ekonominės veiklos rūšis
Dalyko objektas. Dalyko tikslas. Šio kurso pagrindiniai uždaviniai. Ekonominės veiklos rūšys. Dalyko tyrimo metodai. Kurso ryšis su kitomis disciplinomis. Miško ūkio ekonomika - tai mokslas nagrinėjantis ekonomikos dėsnių ypatumus ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2016 07 05
Augalų apsaugos metodai
Augalų apsaugos metodai. Agrotechninis augalų apsaugos metodas. Pagrindinės priemonės. Fizinis-mechaninis apsaugos metodas. Fizinės-mechaninės priemonės. Biologinis apsaugos metodas. Trūkumai. - lėtesnis (dažniausiai), negu tradicinis ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 01 22
Dendrometrijos rašto darbas
Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Terminai ir apibrėžimai. Apvaliosios medienos matavimo tikslumas ir leistinos paklaidos. Apvaliosios medienos matavimo vieta ir metodas. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 04 20
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų teisinis reguliavimas
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų teisinis reguliavimas. Uždaviniai. Anotacija. Saugomos teritorijos. Teisės aktai, reglamentuojantys Saugomų teritorijų apsaugą. Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja. Saugomų teritorijų ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 01 24
Miško gamtotvarkos planas
Įvadas. Miško būveinių tvarkymas. Atskirų miško būveinių tvarkymas. Įvairių kirtimų taikymas biologinės įvairovės išsaugojime. Rūdninkų girios gamtotvarkos planas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Gamtotvarkos ...
Miškininkystės planai, Planas, 49 puslapiai
2016 04 13
Miškų įstatymo analizė: miško apsauga ir atsakomybė už miškų įstatymo pažeidimus
Miškų įstatymo analizė miško apsauga ir atsakomybė už miškų įstatymo pažeidimus. Tikslas. Susipažinti su miškų įstatymo esmė ir pagrindinėmis savokomis. Miško įstatymo samprata. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 10 17
Šiaulių rajono žemės fondo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Tyrimo objektas. Žemės naudmenos. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Duomenys apie žemės sklypų ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 05
Spalviškių girininkijos medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas
Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m.
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 06 27
Dendrometrija konspektas
Miškų inventorizacija , pagrista aerofotonuotrukų lauko dešifravimu. Miškų inventorizacija , pagrista aerofotonuotrukų kameriniu dešifravimu. Techninės priemonės. Objektų fotovaizdo forma. Aerofotonuotraukų afn panaudojimas ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 04 13
Ekologinio tinklo „Natura 2000“ atsiradimas ir problemos
Įžanga. Saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ atsiradimas. Tinklo plėtra ir sąlygos. „Natura 2000“ – ar pakanka pastangų? Išvada. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 04 23
Gamtotvarkos namų darbas
Dubravos rezervatibės apyrubės aukštapelkė. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos fizinės - geografinės sąlygos. Klimatinės ypatybės. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos ...
Miškininkystės namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 05 25
Medynų formavimas įvairios paskirties medynuose
Įvadas. Miškų priskyrimas grupėmis. Sklypų pasiskirstymas pagal miškų grupes. Medynų gebėjimas vykdyti rekreacines ir apsaugines funkcijas vertinimas. Medynų tinkamumas rekreacijai. Medynų gebėjimas atlikti apsaugines funkcijas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 07 15
Metodiniai nurodymai miškotvarkos kursiniam projektui rengti
Iš viso. Miško ūkinių priemonių projektas vykmečiui. Pagrindinių kirtimų normos (biržės) skaičiavimas. Ugdymo kirtimų apimtys. Projektuojama metinė visų rūšių kirtimų apimtis. Metinė kirtimų. Miško naudojimo rodikliai. Miško ...
Miškininkystės aprašymai, Aprašymas, 18 puslapių
2017 12 02
Miškininko profesija projektas
Miškininkystė. Kas yra miškininkystė? Miškininkystė – gamybos sritis, užsiimanti miško želdinimu, gerinimu ir augalinių miško išteklių naudojimu. Apranga ir technika. Kur būtų galima mokintis? Kaip patys mokiniai vertina savo ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 22
Miško eksplotacija
Zaliavines medienos zenklinimas inventorizaciniais numeriais. Popiermedziu turio kontrolinis patikrinimas. Paaiškinkite apvaliosios medienos sortimentų matavimo su žieve perskaičiavimo be žievės būdus. Rietuves turio nustatymas. Medienos ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 03 09
Miško hidromelioracija ir keliai
Hidrologiniai ir hidrauliniai griovio skaičiavimai. Griovio skersinis profilis. Griovio išilginis profilis. Pralaidos projektavimas. Drėkinimas, vandens telkinio projektavimas. Vietinio kelio projektavimas.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 12 19
Miškų taksacija
Įvadas. Miškų taksacijos sąvoka. Miškų taksacija Lietuvoje. Miškų taksacija praeityje. Miškų taksacija dabar. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 01 09
Natura 2000 apžvalga ir tinklas
“Natura 2000” apžvalga ir tinklas. Lietuvoje. Kas yra “Natura 2000”? Kaip parenkamos “Natura 2000” teritorijos? Kokie apribojimai bus įvesti, įgyvendinus “Natura 2000”? “Natura 2000” Lietuvoje  .  . Klaipėdos rajonas. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 05
×
Namų darbų pagalba 24/7