Miškininkystė (2)

109 dokumentai
Miško atkūrimas
Įvadas. Miško atkūrimas. Miško atsodinimo ir įveisimo būdai. Sėjinukai. Sodinukai. Dirvos ruošimas želdiniams. Želdinių rūšinė sudėtis ir tankumas. Miško želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga. Apsauga nuo piktžolių. ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 04 13
Miško atkūrimas skaidrės
Miško atkūrimas. Įvadas. Miško atkūrimas. Miško atsodinimo ir įveisimo būdai. Dirvos ruošimas želdiniams. Miško atsodinimo ir įveisimo būdai. Miško želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga. Apsauga nuo piktžolių. Apsauga ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 04
Miško eksplotacija
Zaliavines medienos zenklinimas inventorizaciniais numeriais. Popiermedziu turio kontrolinis patikrinimas. Paaiškinkite apvaliosios medienos sortimentų matavimo su žieve perskaičiavimo be žievės būdus. Rietuves turio nustatymas. Medienos ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 03 09
Miško tipologija
Miško Tipologija. Miško bendrija. Miškų vaidmuo. Miško reikšmė. Miško dirvožeminės – tipologinės grupės nustatymas. Dirvožemio drėgnumas – hidrotopas žymimas didžiosiomis raidėmis ir atskiriamas pagal šiuos požymius. Miško ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 07
Miškų taksacija
Įvadas. Miškų taksacijos sąvoka. Miškų taksacija Lietuvoje. Miškų taksacija praeityje. Miškų taksacija dabar. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 01 09
Praktikos ataskaita medienos ruošimo įmonėje
Įvadas. UAB „Miško toliai“. Mano veikla įmonėje. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2017 05 30
Rezervatai ir draustiniai
Rezervatai, draustiniai. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Gamtos paminklai ir valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Gamtos paminklai. Storiausia Lietuvos eglė. Aukščiausia Lietuvos pušis. Perkūno ąžuolas. Raganų eglė. Gamtos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 07 05
Saugomos teritorijos jų paskirtis ir kategorijos
9,5( 2 atsiliepimai )
Saugomos teritorijos, jų paskirtis ir kategorijos. Saugomos teritorijos Lietuvoje. Rezervatų kategorijos. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Gamtos paminklai ir valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Gamtos paminklai. Storiausia Lietuvos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 05
Medienos apskaitos dokumentų aprašas
Tvarkos apraše vartojamos sąvokos. Medžių matavimo lapas. Biržių taksavimo lapas. Apvaliosios medienos taškavimo lapas. Apvaliosios medienos taškavimo lapo pildymas. Apvaliosios medienos priėmimo kortelė. Apvaliosios medienos priėmimo ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 03 27
Miško kirtimai projektas
Bendra medynų charakteristika. Ugdymo kirtimų projektas. Nedelsiant vykdomi kirtimai , jeigul. Pirma eile vykdomi kirtimai , kai. Antra eile vykdomi kirtimai , kai. Charakteringiausių medynų ugdymas. Pagrindinių kirtimų projektas. Plynų ...
Miškininkystės projektai, Projektas, 14 puslapių
2016 12 05
Miško kirtimų praktikos užduočių ataskaita
Miško sudėtinių dalių charakteristika ir Medžių taškavimo lapas. Atskirų rūšių medžių tūris. Matavimo su Biterlicho prietaisu barelyje schema. Absoliutus medyno skalsumas. Užduotis. Ugdymo kirtimai Kirtimai ir jų tikslai. ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2018 10 30
Rekreacija miškuose: Miškų monitoringas
Įvadas. Rekreacijos samprata. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Rekreaciniai miškai. Lietuvos gamta – rekreacijos pagrindas. Monitoringo samprata. Kompleksinis monitoringas. Miškų monitoringo ir vertinimo programos „ICP-Forests” raida. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 12 03
Medienos drėgnumas ir jo nustatymo būdai
Kauno kolegijos technologijų ir kraštotvarkos fakulteto interjero ir baldų projektavimo katedra medienos drėgnumas ir jo nustatymo būdai. Medienos drėgnumo nustatymo būdai. Turinys. Įvadas. Medienos drėgnumas. Medienos drėgnumo ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 09 27
Miškininkystė
Miškininkystė. Darbo aprašas. Mokymosi įstaigos. Asmeninės savybės. Profesinės perspektyvos. Giminiškos profesijos. Mokymosi dalykai ir praktika. Darbo įrankiai. Kokiomis sąlygomis dirbamas darbas.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 04 13
Miškininkystės praktikos ataskaita: VĮ Jonavos miškų urėdija
Susipažinimas su urėdija. Susipažinimas su girininkija. Susipažinimas su privačia rangovine įmone. Miško sėklininkystė Miško sėklinės bazės objektai. Laukiamo derliaus įvertinimas. Sodmenų išauginimas Sodmenų išauginimo ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2018 12 13
Miško gamtotvarkos planas
Įvadas. Miško būveinių tvarkymas. Atskirų miško būveinių tvarkymas. Įvairių kirtimų taikymas biologinės įvairovės išsaugojime. Rūdninkų girios gamtotvarkos planas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Gamtotvarkos ...
Miškininkystės planai, Planas, 49 puslapiai
2016 04 13
Miško selekcija ir sėklininkystė
Miško selekcijos raida , tikslas ir uždaviniai. Miško medžių selekcijos pradinė medžiaga , jos atrinkimo principai , įvertinimo metodai. Miško medžių selekcijos metodai. Miško medžių atrankos metodai. Natūrali atranka. Dirbtinė ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 13
Miško ūkis ir miškininkystė
Technologijų projektas Miško ūkis „Miškininkystė“. Apibrėžimas. Miškininkystė – gamybos sritis (augalininkystės šaka). Istorinė apžvalga. Senovėje beveik visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo apaugusi miškais. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 23
Miškų įstatymo analizė: miško apsauga ir atsakomybė už miškų įstatymo pažeidimus
Miškų įstatymo analizė miško apsauga ir atsakomybė už miškų įstatymo pažeidimus. Tikslas. Susipažinti su miškų įstatymo esmė ir pagrindinėmis savokomis. Miško įstatymo samprata. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 10 17
Pelėdų lankymosi dėningumai inkiluose
Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pelėdinių paukščių biologija ir paplitimas. Naminių pelėdų mityba. Pelėdų Paplitimas pasaulyje ir Lietuvoje. Žinduoliai puolantys pelėdų dėtis. Inkiluose perinčių paukščių ...
Miškininkystės bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 33 puslapiai
2017 01 22
Pjautinės medienos tūrio skaičiavimas
Pjautinės medienos tūrio skaičiavimas. Pjautinės medienos tūris skaičiuojamas išmatavus jos linijinius matmenisstorį a. Pjautinės medienos sortimento. Vienodų sortimentų partijos tūris skaičiuojamas pagal priimto sortimento tūrį. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 17
Eglių infekcinės ir neinfekcinės ligos bei apsaugos priemonės
Ivadas. Eglių infekcinės ligos. Eglių spygliakritė. Eglių kankorėžių rūdys. Šakninė pintis. Paprastasis kelmutis. Neinfekcinės eglių ligos.
Miškininkystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 06 07
Miško kelių įrengimai
Miško kelių įrengimas. REIKALAVIMAI medienos vežėjams. Rietuvės. Miško kelių įrengimas. Rietuvės tūrio nustatymas. Rietuvės tvirtinimas. Kabinos apsauginis skydas. Rietuvės aukštis. Vežėjų pareigos. Medieną vežančių ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2017 01 29
Miško ūkis kaip savarankiška ekonominės veiklos rūšis
Dalyko objektas. Dalyko tikslas. Šio kurso pagrindiniai uždaviniai. Ekonominės veiklos rūšys. Dalyko tyrimo metodai. Kurso ryšis su kitomis disciplinomis. Miško ūkio ekonomika - tai mokslas nagrinėjantis ekonomikos dėsnių ypatumus ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 52 puslapiai
2016 07 05
Dendrometrijos rašto darbas
Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Terminai ir apibrėžimai. Apvaliosios medienos matavimo tikslumas ir leistinos paklaidos. Apvaliosios medienos matavimo vieta ir metodas. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 04 20
Šiaulių rajono žemės fondo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Tyrimo objektas. Žemės naudmenos. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Duomenys apie žemės sklypų ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 05
Spalviškių girininkijos medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas
Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m.
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 06 27
Dendrometrija konspektas
Miškų inventorizacija , pagrista aerofotonuotrukų lauko dešifravimu. Miškų inventorizacija , pagrista aerofotonuotrukų kameriniu dešifravimu. Techninės priemonės. Objektų fotovaizdo forma. Aerofotonuotraukų afn panaudojimas ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 04 13
Ekologinio tinklo „Natura 2000“ atsiradimas ir problemos
Įžanga. Saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ atsiradimas. Tinklo plėtra ir sąlygos. „Natura 2000“ – ar pakanka pastangų? Išvada. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 04 23
Medienos ruošos darbų planavimas ir organizavimas
Medienos ruošos darbų planavimas ir organizavimas. Medienos ruošos darbų projekto sudarymas Kirstinų medynų koncentracija. Sortimentų kiekio formavimas. Darbo metodai ir būdai. Medienos transportavimo priemones. Medienos ruošos kaštai. ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2019 05 13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo