Miškininkystė (3)

89 dokumentai
Konvekcinės džiovyklos medienai
Konvekcinės džiovyklos. Medienos džiovinimo technologiniai tikslai. Medienos drėgnumas % pagal panaudojimą. Konvekcinis džiovinimo būdas. Atmosferinio slėgio periodinės konvekcinės džiovinimo kameros. Ventiliacinės kameros. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 06
Lietuvos briofloros apsaugos problemos
Įvadas. Samanų ekologija. Samanų nykimo priežastys ir apsauga. Saugomų briofloros atstovų vietovės. Apibendrinimas. Literatūra.
Miškininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 06 14
Mediena – konstrukcinė medžiaga
Įvadas. Konstrukcinės medžiagos. Lietuvos vietinių medžių veislių panaudojimas gamyboje. Ąžuolas. Beržas. Uosis. Klevas. Pušis. Eglė. Bukas. Skroblas. Drebulė. Alksnis. Juodalksnis. Liepa. Medienos rūšys ir jos pritaikymas. ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 12 03
Medienos paruošimas lenkimui
Medienos paruošimas lenkimui. Mechaninis ir hidroterminis. Lenkimo procesas Lenkimo esmė. Lenkimas ir presavimas kartu. Išlenktų ruošinių džiovinimas ir galutinis mechaninis apdirbimas. Dirbant prie šutinimo , virinimo ir lenkimo ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 05 06
Medienotyra: Medienos savybės
Turinys. Medienos spalva,. Blizgesys. Tekstūra. Tankis. Medienos šiluminės savybės. Akustinės savybės.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 06 04
Medynų formavimas ir kirtimas
Įvadas. Projektavimui skirtų medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. 12. Medynų parinkimas ugdomiesiems kirtimams. Ugdymo kirtimų projektavimas. Pušynų medyno ugdymo kirtimo ypatumai. Pagrindinių kirtimų projektas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 05 13
Medynų formavimas įvairios paskirties medynuose
Įvadas. Miškų priskyrimas grupėmis. Sklypų pasiskirstymas pagal miškų grupes. Medynų gebėjimas vykdyti rekreacines ir apsaugines funkcijas vertinimas. Medynų tinkamumas rekreacijai. Medynų gebėjimas atlikti apsaugines funkcijas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 07 15
Medžio ar krūmo pristatymas: Pajūrinis gluosnis
Medžio ar krūmo aprašymas. Dendrologija. Pajūrinis gluosnis – Salix daphnoides. Karalystė Augalai. Klasifikacija. Paplitęs Vidurio ir. Paplitimas. Šis gluosnis gerai auga skurdžiuose smėlynuose, kopose. Lietuvoje savaime auga pajūrio ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 01 06
Medžioklėtvarkos planas
Medžioklės plotų vieneto charakteristika. Medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal žemės ūkio naudmenas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal medžioklės plotų kategorijas. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 06 04
Miškai ir saugomos teritorijos Ignalinos miškų ūrėdijoje
Miškai ir saugomos teritorijos Ignalinos miškų ūrėdijoje. Įvadas. Ignalinos miškų ūrėdija. Saugomų teritorijų miškai. Regioniniai parkai. Kraštovaizdžio draustiniai. Botaniniai- zoologiniai Botaniniai-zoologiniai. Hidrografiniai ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
Miškininko profesija projektas
Miškininkystė. Kas yra miškininkystė? Miškininkystė – gamybos sritis, užsiimanti miško želdinimu, gerinimu ir augalinių miško išteklių naudojimu. Apranga ir technika. Kur būtų galima mokintis? Kaip patys mokiniai vertina savo ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 22
Miškininkystės praktikos ataskaita: VĮ Jonavos miškų urėdija
Susipažinimas su urėdija. Susipažinimas su girininkija. Susipažinimas su privačia rangovine įmone. Miško sėklininkystė Miško sėklinės bazės objektai. Laukiamo derliaus įvertinimas. Sodmenų išauginimas Sodmenų išauginimo ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 41 puslapis
2018 12 13
Miško augalų kenkėjai
Didysis žiemsprindis. Erannis defolaria L. Pažeidimai. Trumpaūsis medkirtis. Spondylis buprestoides  L. Pažeidimai. Alksninis paslėptastraublis . Cyptorrynchus lopathi L. Pažeidimai. Naminis skaptukas. Anobium pertinax L. Pažeidimai. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 01 05
Miško darbų įmonės pelningumo rodikliai
Miško darbų įmonės pelningumo rodikliai. Įmonės pelnas – tai skirtumas tarp įmonės bendrųjų pajamų ir išlaidų. Pelnas absoliučia išraiška dažnai nėra pats tinkamiausias rodiklis įmonės efektyvumui apibūdinti. Dažniausiai ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Miško eksplotacija
Zaliavines medienos zenklinimas inventorizaciniais numeriais. Popiermedziu turio kontrolinis patikrinimas. Paaiškinkite apvaliosios medienos sortimentų matavimo su žieve perskaičiavimo be žievės būdus. Rietuves turio nustatymas. Medienos ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2017 03 09
Miško hidromelioracija ir keliai
Hidrologiniai ir hidrauliniai griovio skaičiavimai. Griovio skersinis profilis. Griovio išilginis profilis. Pralaidos projektavimas. Drėkinimas, vandens telkinio projektavimas. Vietinio kelio projektavimas.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 12 19
Miško kenkėjai
Turinys. Įvadas. Įvadas. Kodėl miško kenkėjai yra tokia didelė problema? Miško kenkėjai sunaikina daug produktyvių medžiu kurie galėtų teikti nauda žmonių poreikiams. Patarimai kaip sumazinti kenkejiu žala. Tyrimas. Tobulesnių ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 05 06
Miško kirtimų praktikos užduočių ataskaita
Miško sudėtinių dalių charakteristika ir Medžių taškavimo lapas. Atskirų rūšių medžių tūris. Matavimo su Biterlicho prietaisu barelyje schema. Absoliutus medyno skalsumas. Užduotis. Ugdymo kirtimai Kirtimai ir jų tikslai. ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2018 10 30
Miško tipografija
Apibūdinami požymiai. ŠILŲ landšaftinis miško tipų kompleksas. KERPINĖ- Cladoniosa. Kerpšilis. BRUKNINĖ- Vacciniosa. Brukniašilis. BRUKNINĖ- MĖLYNINĖ –Vaccinio-myrtillosa. Žaliašilis.
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 05 14
Miškų naudojimas Lietuvoje
Miškas. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų. Praktiškosios miškininkystės uždaviniai. Aprūpinti visas ūkio šakas mediena ir kitais miško produktais. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša, kuri vykdoma ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 22
Miškų taksacija
Įvadas. Miškų taksacijos sąvoka. Miškų taksacija Lietuvoje. Miškų taksacija praeityje. Miškų taksacija dabar. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 01 09
Miškų ūkis projektas
Miškų ūkis. Miškų ūkis. Praktiškosios miškininkystės uždaviniai. Aprūpinti visas ūkio šakas mediena ir kitais miško produktais. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša, kuri vykdoma pagrindiniais. Negalima kirsti, ką nori ir kada ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 10 02
Natura 2000 apžvalga ir tinklas
“Natura 2000” apžvalga ir tinklas. Lietuvoje. Kas yra “Natura 2000”? Kaip parenkamos “Natura 2000” teritorijos? Kokie apribojimai bus įvesti, įgyvendinus “Natura 2000”? “Natura 2000” Lietuvoje  .  . Klaipėdos rajonas. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 05
Netikrasis Eglinis Skydamaris
Netikrasis Eglinis Skydamaris. Netikrasis Eglinis Skydamaris Radviliškio miškų urėdijoje Pašušvio girininkijoje. Naudota literatūra.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 04 06
Praktika Karmėlavos girininkijoje
Įvadas. Susipažinimas su regioniniu padaliniu. Miško ūkio valdymas padalinyje. Susipažinimas su girininkija. Susipažinimas su privačia rangovine įmonę. Miško sėklininkystė. Miško sėklinės bazės objektai. Miško želdymas. Sklypo ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2018 12 13
Pušynų ir beržynų, augančių skirtingose funkcinėse grupėse, našumo įvertinimas
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pušynų našumo priklausomybė nuo amžiaus Nbl augavietėje. Pušynų našumo priklausomybė nuo amžiaus Lbl augavietėje. Pušynų tūrio priklausomybė nuo amžiaus klasių Nbl augavietėje. Pušynų tūrio ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 05 07
Rekreacija miškuose: Miškų monitoringas
Įvadas. Rekreacijos samprata. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Rekreaciniai miškai. Lietuvos gamta – rekreacijos pagrindas. Monitoringo samprata. Kompleksinis monitoringas. Miškų monitoringo ir vertinimo programos „ICP-Forests” raida. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 12 03
Užsienio miškų palyginimas su Lietuvos miškais
Užsienio miškų palyginimas su Lietuvos miškais. Liberija - Lietuva. Miško dangos žemėlapis. Kuba - Lietuva. Miško dangos žemėlapis. Turkija - Lietuva. Miško dangos žemėlapis. Slovakija - Lietuva. Miško dangos žemėlapis. Uzbekija - ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 01 08
Valstybinių miškų apsauga
Valstybinių miškų apsauga. Straipsnis. Miško apsaugos uždaviniai. Straipsnis. Miško apsauga nuo gaisrų ir stichinių nelaimių. Straipsnis. Miško apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Straipsnis. Miško apsauga nuo naminių gyvulių ir ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 06
×