Miškininkystė (3)

128 dokumentai
Miško hidromelioracija ir keliai
Hidrologiniai ir hidrauliniai griovio skaičiavimai. Griovio skersinis profilis. Griovio išilginis profilis. Pralaidos projektavimas. Drėkinimas, vandens telkinio projektavimas. Vietinio kelio projektavimas.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 12 19
Šiaulių rajono žemės fondo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Tyrimo objektas. Žemės naudmenos. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Duomenys apie žemės sklypų ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 05
Spalviškių girininkijos medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas
Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m. Ha Iškertamas tūris, m.
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 06 27
Ąžuolų sodinimas
Projektas. Ąžuolų pavėsyje. Ir regi ąžuolas. Projekto misija. Sodinti ąžuolus, apsijungiant su savo esme. Projekto tikslas. Suvokiant projekto misiją ir dalyvaujant fiziškai. Suinteresuotos šalys. Nusiųsti pakvietimus prisidėti prie ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 05 06
Dendrometrija konspektas
Miškų inventorizacija , pagrista aerofotonuotrukų lauko dešifravimu. Miškų inventorizacija , pagrista aerofotonuotrukų kameriniu dešifravimu. Techninės priemonės. Objektų fotovaizdo forma. Aerofotonuotraukų afn panaudojimas ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 04 13
Ekologinio tinklo „Natura 2000“ atsiradimas ir problemos
Įžanga. Saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ atsiradimas. Tinklo plėtra ir sąlygos. „Natura 2000“ – ar pakanka pastangų? Išvada. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 04 23
Medienotyra: Medienos savybės
Turinys. Medienos spalva,. Blizgesys. Tekstūra. Tankis. Medienos šiluminės savybės. Akustinės savybės.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 06 04
Medynų formavimas įvairios paskirties medynuose
Įvadas. Miškų priskyrimas grupėmis. Sklypų pasiskirstymas pagal miškų grupes. Medynų gebėjimas vykdyti rekreacines ir apsaugines funkcijas vertinimas. Medynų tinkamumas rekreacijai. Medynų gebėjimas atlikti apsaugines funkcijas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 07 15
Medžioklėtvarkos planas
Medžioklės plotų vieneto charakteristika. Medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal žemės ūkio naudmenas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal medžioklės plotų kategorijas. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 06 04
Medžių aprašymas
Medžių aprašymas. Sibirinė pušis (Pinus sibiricaKaukazinė slyva (Prunus cerasiferaVijoklinis sausmedis (Lonicera periclymenumBaltasis gluosnis (Salix albaPaprastoji vinkšna (Ulmus laevisAgrastas (Ribes uva-crispaStambialapės alyvos - ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 12 11
Medžių gyvašaknių ir gyvašakių šaknidijimosi tyrimas
Įvadas. Literatūros apžvalga. Dekoratyvinių medžių ir vaisiakrūmių dauginimas vegatatyviškai ir jų dauginimo būdai. Augalų dauginimosi salygos. Parenkama gyvašakėms ir gyvašakniams augimo vieta ir substrato ruošimas. Ūgliu ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2019 05 11
Metodiniai nurodymai miškotvarkos kursiniam projektui rengti
Iš viso. Miško ūkinių priemonių projektas vykmečiui. Pagrindinių kirtimų normos (biržės) skaičiavimas. Ugdymo kirtimų apimtys. Projektuojama metinė visų rūšių kirtimų apimtis. Metinė kirtimų. Miško naudojimo rodikliai. Miško ...
Miškininkystės aprašymai, Aprašymas, 18 puslapių
2017 12 02
Miško ištekliai
Miško ištekliai. Miškas ir jo dalys. Miško funkcijos. Miškingiausios pasaulio šalys. Miško ištekliai. Miško naudojimo rūšys. Miško kirtimo rūšys. Biokuras. Biokuro naudojimas. Už miškų apsaugą atsakingos institucijos. Lietuvos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2020 04 17
Miško kenkėjai
Turinys. Įvadas. Įvadas. Kodėl miško kenkėjai yra tokia didelė problema? Miško kenkėjai sunaikina daug produktyvių medžiu kurie galėtų teikti nauda žmonių poreikiams. Patarimai kaip sumazinti kenkejiu žala. Tyrimas. Tobulesnių ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 05 06
Miškų kraštovaizdis
Įvadas. Objekto bendroji charakteristika. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Gamtinio kraštovaizdžio apsauga. Klimatinių sąlygų apibūdinimas. Dirvožemio charakteristika. Hidrologinių sąlygų analizė. Lietuvos miškų klasifikacija. ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 16 puslapių
2020 02 18
Miškų ūkis pristatymas
Miškų ūkis. Paruošė darbą. Kas tai ? Miškų ūkis – ūkio sritis veikla, apimanti miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena . Miškų ūkio uždaviniai. Aprūpinti ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 12 02
Natura 2000 apžvalga ir tinklas
“Natura 2000” apžvalga ir tinklas. Lietuvoje. Kas yra “Natura 2000”? Kaip parenkamos “Natura 2000” teritorijos? Kokie apribojimai bus įvesti, įgyvendinus “Natura 2000”? “Natura 2000” Lietuvoje  .  . Klaipėdos rajonas. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 05
Plėšriųjų žvėrių apskaita
Plėšriųjų žvėrių apskaita, pusiau vandens plėšriųjų žvėrių apskaita. Lietuvos žinduoliai gyvena. Plėšriųjų (Carnivora) būrio 13 rūšių. Medžiojamųjų gyvūnų apskaitas. Apskaita stebėjimo būdu pildant anketas. Apskaita ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 05 15
Praktika Karmėlavos girininkijoje
Įvadas. Susipažinimas su regioniniu padaliniu. Miško ūkio valdymas padalinyje. Susipažinimas su girininkija. Susipažinimas su privačia rangovine įmonę. Miško sėklininkystė. Miško sėklinės bazės objektai. Miško želdymas. Sklypo ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2018 12 13
Dendrologija miškininkystės skaidrės
Dendrologija Atliko 2015, Girionys. Kanadinė cūga - tsuga canadensis. Paplitusi Šiaurės Amerikos šiaurės rytuose. 25–30m aukščio medis 0,6–1,8m skersmens spygliai 5-15mm ilgio, 1-2mm pločio. Auga vidutiniškai sparčiai. Gyvena 500 ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 63 puslapiai
2016 12 30
Miškai ir saugomos teritorijos Ignalinos miškų ūrėdijoje
Miškai ir saugomos teritorijos Ignalinos miškų ūrėdijoje. Įvadas. Ignalinos miškų ūrėdija. Saugomų teritorijų miškai. Regioniniai parkai. Kraštovaizdžio draustiniai. Botaniniai- zoologiniai Botaniniai-zoologiniai. Hidrografiniai ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
Paprastoji eglė
Paprastoji eglė. Paprastoji eglė – polimorfinė rūšis. Morfologija. Alpinė eglė. Paprastosios eglės savo natūralaus paplitimo arealo pietvakarių zonos pakraštyje – Europos Alpių regione. Paprastųjų eglių kryžminimasis. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 10 06
Vienapiestė gudobelė Dendrologija skaidrės
Vienapiestė gudobelė. Crataegus monogyna. Paplitimas. Europa, išskyrus šiaurines sritis. Gudobelės nereiklios dirvai, atsparios šalčiui. Daugiametis 2-5 metrų aukščio dygliuotas medis arba krūmas. Žiedynas skėtiška kekė. Žiedai ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 01 17
Apvalios medienos gaminiuose pasitaikančios ydos ir defektai
Miško eksplotacija Savarankiškas darbas. Apvalios medienos gaminiuose pasitaikančios ydos ir defektai. Apvalioji mediena Apvalioji mediena. Brokuoti apvaliosios medienos gaminiai. Technologinę žaliavą. Malkinė mediena. Malkinė mediena. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2020 12 06
Bendros žinios apie miškus
Bendros žinios apie miškus. Miškų ekosistemų ekologinė būklė. Miško funkcijos biosferoje. Pagrindiniai miško struktūros elementai. Medžių diferenciacija. Miškų valdymas, nuosavybės formos. Miškų grupės. Miškų apskaitos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2021 03 31
Buko, skroblo, liepos, alksnio, drebulės medienos savybės ir panaudojimas
Buko , skroblo , liepos , alksnio , drebulės medienos savybės ir panaudojimas BUKAS Savybės. Skroblas savybės. Liepa savybės.
Miškininkystės aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2020 05 28
Czech forestry
The Czech Republic. Czech forestry. Area. Basic principles of state policy. Controlling of Czech Forestry by State. Forest Ownership. Forests Owned by State. Forest Species Composition. Forestry Sector Overview. Export and Import. Game ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 11 28
Dendrologija skaidrės (2)
Bekotis ąžuolas. Quercus petraea. Papalitimas. Klimatas ir dirvožemis. Poreikiai. Bekotis ąžuolas. Amžius. Žiedai. Vaisiai. Panaudojimas. Dekoratyvinė forma. Įdomios savybės. Lausono puskiparisis. Paplitimas. Klimatas ir dirvožemis. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 01 24
Dendrologijos konspektas
Dendrologija. Sąlygų ir kartu pakopa naujai rūšiai susidaryti. Varietetas. Rūšies arealas. ŪglisProcesai, normali seka. Generatyvinių organų sezoninio vystymosi fazės. Pušūnų (pinophyta)Magnolijūnai- gaubtasėkliai. Dauginasi ne tik ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 06 15
Dienmedis
Diemedis. Apie augalą. Diemedis - Artemisia. Tai. Kaip dauginamas. Diemedis mėgsta purias. Laikymo sąlygos. Viršūninės šakelės skinamos augalams žydint. Vartojimas medicinoje. Antžeminėje dalyje gausu vitaminų B. Veikliosios ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 30
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo