Miškininkystė (3)

94 dokumentai
Ekologinio tinklo „Natura 2000“ atsiradimas ir problemos
Įžanga. Saugomų teritorijų ekologinio tinklo „Natura 2000“ atsiradimas. Tinklo plėtra ir sąlygos. „Natura 2000“ – ar pakanka pastangų? Išvada. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 04 23
Įspūdingi pasaulio medžiai
Įspūdingi pasaulio medžiai. Aukščiausi medžiai Žemėje. Karališkasis eukaliptas. Didžioji pocūgė. Visžalė sekvoja. Išskirtiniausi medžiai pasaulyje pagal jų savybes. Didysis mamutmedis. Tikrasis baobabas. Gajoji pušis. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 02 09
Kankorėžių vaisių ir sėklų kenkėjai
Kankorėžių vaisių ir sėklų kenkėjai. Kankorėžinis stagargraužis. Pažeidimai. Morfologija. Apsauga. Kankorėžinis ugniukas. Pažeidimai. Apsauga. Kankorėžinis smaliukas. Morfologija. Pažeidimai. Apsauga. Gilinis straubliukas. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2017 01 24
Konvekcinės džiovyklos medienai
Konvekcinės džiovyklos. Medienos džiovinimo technologiniai tikslai. Medienos drėgnumas % pagal panaudojimą. Konvekcinis džiovinimo būdas. Atmosferinio slėgio periodinės konvekcinės džiovinimo kameros. Ventiliacinės kameros. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 06
Lietuvos briofloros apsaugos problemos
Įvadas. Samanų ekologija. Samanų nykimo priežastys ir apsauga. Saugomų briofloros atstovų vietovės. Apibendrinimas. Literatūra.
Miškininkystės referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 06 14
Mediena – konstrukcinė medžiaga
Įvadas. Konstrukcinės medžiagos. Lietuvos vietinių medžių veislių panaudojimas gamyboje. Ąžuolas. Beržas. Uosis. Klevas. Pušis. Eglė. Bukas. Skroblas. Drebulė. Alksnis. Juodalksnis. Liepa. Medienos rūšys ir jos pritaikymas. ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 12 03
Medienos paruošimas lenkimui
Medienos paruošimas lenkimui. Mechaninis ir hidroterminis. Lenkimo procesas Lenkimo esmė. Lenkimas ir presavimas kartu. Išlenktų ruošinių džiovinimas ir galutinis mechaninis apdirbimas. Dirbant prie šutinimo , virinimo ir lenkimo ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 05 06
Medienotyra: Medienos savybės
Turinys. Medienos spalva,. Blizgesys. Tekstūra. Tankis. Medienos šiluminės savybės. Akustinės savybės.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 06 04
Medynų formavimas ir kirtimas
Įvadas. Projektavimui skirtų medynų charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. 12. Medynų parinkimas ugdomiesiems kirtimams. Ugdymo kirtimų projektavimas. Pušynų medyno ugdymo kirtimo ypatumai. Pagrindinių kirtimų projektas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 05 13
Medynų formavimas įvairios paskirties medynuose
Įvadas. Miškų priskyrimas grupėmis. Sklypų pasiskirstymas pagal miškų grupes. Medynų gebėjimas vykdyti rekreacines ir apsaugines funkcijas vertinimas. Medynų tinkamumas rekreacijai. Medynų gebėjimas atlikti apsaugines funkcijas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2018 07 15
Medžiai ir krūmai skaidrės
Medžiai ir krūmai. Paprastoji pušis - Pinus sylvestris, plinta smėlynuose. Juodoji pušis - Pinus nigra, mėgsta smėlynus. Paprastoji eglė - Picea abies, priemolis ir priesmėlis. Europinis maumedis - Larix decidua, priesmėlis ir ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2019 02 20
Medžio ar krūmo pristatymas: Pajūrinis gluosnis
Medžio ar krūmo aprašymas. Dendrologija. Pajūrinis gluosnis – Salix daphnoides. Karalystė Augalai. Klasifikacija. Paplitęs Vidurio ir. Paplitimas. Šis gluosnis gerai auga skurdžiuose smėlynuose, kopose. Lietuvoje savaime auga pajūrio ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 01 06
Medžioklėtvarkos planas
Medžioklės plotų vieneto charakteristika. Medžioklės plotų vieneto ribų aprašymas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal žemės ūkio naudmenas. Medžioklės plotų vieneto pasiskirstymas pagal medžioklės plotų kategorijas. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 06 04
Miškai ir saugomos teritorijos Ignalinos miškų ūrėdijoje
Miškai ir saugomos teritorijos Ignalinos miškų ūrėdijoje. Įvadas. Ignalinos miškų ūrėdija. Saugomų teritorijų miškai. Regioniniai parkai. Kraštovaizdžio draustiniai. Botaniniai- zoologiniai Botaniniai-zoologiniai. Hidrografiniai ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 07 07
Miškininko profesija projektas
Miškininkystė. Kas yra miškininkystė? Miškininkystė – gamybos sritis, užsiimanti miško želdinimu, gerinimu ir augalinių miško išteklių naudojimu. Apranga ir technika. Kur būtų galima mokintis? Kaip patys mokiniai vertina savo ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 04 22
Miško augalų kenkėjai
Didysis žiemsprindis. Erannis defolaria L. Pažeidimai. Trumpaūsis medkirtis. Spondylis buprestoides  L. Pažeidimai. Alksninis paslėptastraublis . Cyptorrynchus lopathi L. Pažeidimai. Naminis skaptukas. Anobium pertinax L. Pažeidimai. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 01 05
Miško darbų įmonės pelningumo rodikliai
Miško darbų įmonės pelningumo rodikliai. Įmonės pelnas – tai skirtumas tarp įmonės bendrųjų pajamų ir išlaidų. Pelnas absoliučia išraiška dažnai nėra pats tinkamiausias rodiklis įmonės efektyvumui apibūdinti. Dažniausiai ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 05
Miško gyvūnų aprašymai: išvaizda, buveinė, maistas, priešai
Baltakrūtis ežys - Erinaceus concolor Išvaizda. Ponas kurmis - Talpa Europaea Išvaizda. Paprastasis kirstukas - Sorex araneus Išvaizda. Kirstukas nykštukas - Sorex minutus Išvaizda. Vandeninis kirstukas - Neomys fodies Išvaizda. ...
Miškininkystės aprašymai, Aprašymas, 24 puslapiai
2019 03 05
Miško hidromelioracija ir keliai
Hidrologiniai ir hidrauliniai griovio skaičiavimai. Griovio skersinis profilis. Griovio išilginis profilis. Pralaidos projektavimas. Drėkinimas, vandens telkinio projektavimas. Vietinio kelio projektavimas.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 12 19
Miško kenkėjai
Turinys. Įvadas. Įvadas. Kodėl miško kenkėjai yra tokia didelė problema? Miško kenkėjai sunaikina daug produktyvių medžiu kurie galėtų teikti nauda žmonių poreikiams. Patarimai kaip sumazinti kenkejiu žala. Tyrimas. Tobulesnių ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 6 puslapiai
2017 05 06
Miško selekcija ir sėklininkystė: egzamino klausimai ir atsakymai
Miško selekcija ir sėklininkystė. Miško selekcijos raida , tikslas ir uždaviniai. Miško medžių selekcijos pradinė medžiaga , jos atrinkimo principai , įvertinimo metodai. Miško medžių selekcijos metodai. Miško medžių atrankos ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2019 03 05
Miško tipografija
Apibūdinami požymiai. ŠILŲ landšaftinis miško tipų kompleksas. KERPINĖ- Cladoniosa. Kerpšilis. BRUKNINĖ- Vacciniosa. Brukniašilis. BRUKNINĖ- MĖLYNINĖ –Vaccinio-myrtillosa. Žaliašilis.
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 05 14
Miškų ligos ir apsauga
Miškų ligos ir apsauga. Darbo tikslas ir uždaviniai. Miškų apsauga. Europos mastu saugomų teritorijų plėtra ir miškingumas. Ekologinis tinklas Natura. Miškų ir saugomų teritorijų administravimo pertvarkymai Lietuvoje 2009-2010m. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 03 04
Miškų naudojimas Lietuvoje
Miškas. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų. Praktiškosios miškininkystės uždaviniai. Aprūpinti visas ūkio šakas mediena ir kitais miško produktais. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša, kuri vykdoma ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 22
Miškų taksacija
Įvadas. Miškų taksacijos sąvoka. Miškų taksacija Lietuvoje. Miškų taksacija praeityje. Miškų taksacija dabar. Išvados. Naudota literatūra ir šaltiniai.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2019 01 09
Miškų ūkis projektas
Miškų ūkis. Miškų ūkis. Praktiškosios miškininkystės uždaviniai. Aprūpinti visas ūkio šakas mediena ir kitais miško produktais. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša, kuri vykdoma pagrindiniais. Negalima kirsti, ką nori ir kada ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 10 02
Natura 2000 apžvalga ir tinklas
“Natura 2000” apžvalga ir tinklas. Lietuvoje. Kas yra “Natura 2000”? Kaip parenkamos “Natura 2000” teritorijos? Kokie apribojimai bus įvesti, įgyvendinus “Natura 2000”? “Natura 2000” Lietuvoje  .  . Klaipėdos rajonas. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 07 05
Netikrasis Eglinis Skydamaris
Netikrasis Eglinis Skydamaris. Netikrasis Eglinis Skydamaris Radviliškio miškų urėdijoje Pašušvio girininkijoje. Naudota literatūra.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 04 06
Paprastoji eglė: išvaizda, augavietė
Paprastoji eglė. 2018-11. Tikslai. Paprastosios eglės lotyniškas pavadinimas. Lotyniškai Picea abies. Data. Paplitimas. Picea abies paplitusi Europos šalyse Švedija. Išvaizda. Paprastųjų eglių laja. Augavietės. Eglė gerai auga ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 03 01
Praktika Karmėlavos girininkijoje
Įvadas. Susipažinimas su regioniniu padaliniu. Miško ūkio valdymas padalinyje. Susipažinimas su girininkija. Susipažinimas su privačia rangovine įmonę. Miško sėklininkystė. Miško sėklinės bazės objektai. Miško želdymas. Sklypo ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2018 12 13
×