Miškininkystė (4)

101 dokumentas
Miškų naudojimas Lietuvoje
Miškas. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų. Praktiškosios miškininkystės uždaviniai. Aprūpinti visas ūkio šakas mediena ir kitais miško produktais. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša, kuri vykdoma ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 22
Miškų ūkis projektas
Miškų ūkis. Miškų ūkis. Praktiškosios miškininkystės uždaviniai. Aprūpinti visas ūkio šakas mediena ir kitais miško produktais. Miško naudojimo rūšys. Medienos ruoša, kuri vykdoma pagrindiniais. Negalima kirsti, ką nori ir kada ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 10 02
Netikrasis Eglinis Skydamaris
Netikrasis Eglinis Skydamaris. Netikrasis Eglinis Skydamaris Radviliškio miškų urėdijoje Pašušvio girininkijoje. Naudota literatūra.
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2017 04 06
Paprastoji eglė
Paprastoji eglė. Paprastoji eglė – polimorfinė rūšis. Morfologija. Alpinė eglė. Paprastosios eglės savo natūralaus paplitimo arealo pietvakarių zonos pakraštyje – Europos Alpių regione. Paprastųjų eglių kryžminimasis. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 10 06
Paprastoji eglė: išvaizda, augavietė
Paprastoji eglė. 2018-11. Tikslai. Paprastosios eglės lotyniškas pavadinimas. Lotyniškai Picea abies. Data. Paplitimas. Picea abies paplitusi Europos šalyse Švedija. Išvaizda. Paprastųjų eglių laja. Augavietės. Eglė gerai auga ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 03 01
Plynieji kirtimai ir jų taikymas
Poveikis biologinei įvairovei. Išsaugojimas, ne apsaugaIlgą. Ar saugosime miškuose pievų vertybes. Ir paukščiams grėsmę kelia kirtimai. Negyva mediena būtina saugomiems miško vabzdžiams. Kirtimai skirtingai veikia augalus. Saugomiems ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 11 puslapių
2019 05 26
Praktika Karmėlavos girininkijoje
Įvadas. Susipažinimas su regioniniu padaliniu. Miško ūkio valdymas padalinyje. Susipažinimas su girininkija. Susipažinimas su privačia rangovine įmonę. Miško sėklininkystė. Miško sėklinės bazės objektai. Miško želdymas. Sklypo ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2018 12 13
Pušynų ir beržynų, augančių skirtingose funkcinėse grupėse, našumo įvertinimas
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Pušynų našumo priklausomybė nuo amžiaus Nbl augavietėje. Pušynų našumo priklausomybė nuo amžiaus Lbl augavietėje. Pušynų tūrio priklausomybė nuo amžiaus klasių Nbl augavietėje. Pušynų tūrio ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2017 05 07
Rekreacija miškuose: Miškų monitoringas
Įvadas. Rekreacijos samprata. Gamtiniai rekreaciniai ištekliai. Rekreaciniai miškai. Lietuvos gamta – rekreacijos pagrindas. Monitoringo samprata. Kompleksinis monitoringas. Miškų monitoringo ir vertinimo programos „ICP-Forests” raida. ...
Miškininkystės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 12 03
Užsienio miškų palyginimas su Lietuvos miškais
Užsienio miškų palyginimas su Lietuvos miškais. Liberija - Lietuva. Miško dangos žemėlapis. Kuba - Lietuva. Miško dangos žemėlapis. Turkija - Lietuva. Miško dangos žemėlapis. Slovakija - Lietuva. Miško dangos žemėlapis. Uzbekija - ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 01 08
Valstybinių miškų apsauga
Valstybinių miškų apsauga. Straipsnis. Miško apsaugos uždaviniai. Straipsnis. Miško apsauga nuo gaisrų ir stichinių nelaimių. Straipsnis. Miško apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Straipsnis. Miško apsauga nuo naminių gyvulių ir ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 06
×
Namų darbų pagalba 24/7