Miškininkystės praktikos ataskaita: VĮ Jonavos miškų urėdija


Susipažinimas su urėdija. Susipažinimas su girininkija. Susipažinimas su privačia rangovine įmone. Miško sėklininkystė Miško sėklinės bazės objektai. Laukiamo derliaus įvertinimas. Sodmenų išauginimas Sodmenų išauginimo agrotechnika. Sodmenų iškasimas, rūšiavimas, laikymas. Miško želdymas Miško želdinių įveisimo būdai. Miško želdinimo darbų kokybės vertinimas. Tiesioginių išlaidų miško atkūrimui apskaičiavimas. Girininkijos miškų sausinimas, kelių tinklas. Miško rekreacija. Pagrindinio naudojimo ir ugdymo kirtimai Plynas kirtimas. Atvėjinis ir atrankinis kirtimai. Kirtimai II-III grupės miškuose. Jaunuolynų ugdymas. Retinamasis, einamasis kirtimas. Specialios ugdymo kirtimų rūšys. Miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga Miško sanitarinė būklė ir apsauginės priemonės. Sanitariniai kirtimai. Miško priešgaisrinė apsauga. Miško ūkio darbų technologijos. Medienos gaminiai Padarinė mediena. Mediena biokurui. Privačių miškų tvarkymas ir privatizuojamų miškų priežiūra.


VĮ Jonavos miškų urėdijos veiklos teritorijoje (89,8 tūkst. ha ) inventorizuotas 38,7 tūkst. ha miško plotas (teritorijos miškingumas - 41,6 %). VĮ miškų urėdijos valdomi valstybinės reikšmės miškai užima 20,8 tūkst. ha (54 %), kiti VĮ miškų urėdijos žemės plotai – 132,4 ha, privatūs ir skirti nuosavybės teisėms atkurti miškai - 16,0 tūkst. ha (41 %), kitų valdytojų valstybinės reikšmės miškai – 1,4 tūkst. ha (4 %), kitų valdytojų ir naudotojų miškai – 0,3 tūkst. ha (1 %).

Vidutinis girininkijos plotas yra 2,6 tūkst. ha. Miškai suskirstyti į 729 kvartalus, o juose – į 14,4 tūkst. miško sklypus. Vidutinis kvartalo plotas – 28,6 ha, miško sklypo – 1,4 ha.

Vyrauja spygliuočių medynai, kurie užima 66 % viso medynų ploto (pušynai – 39%, eglynai - 27 %). Tarp minkštųjų lapuočių vyrauja beržynai (18 %), juodalksnynai (8 %), kiti minkštieji lapuočiai sudaro 5 %. Kietieji lapuočiai (vyrauja ąžuolai) auga 537 ha plote (3 %).

Valdančioji dalis. Visai valstybės įmonei Jonavos miškų urėdijai vadovauja urėdas.

Kita sritis, buhalterinė apskaita ir ekonominė tarnyba. Jai priklauso: vyr. buhalteris, buhalterė – kasininkė, ekonomistas – buhalteris.

Taip pat valdančiajai daliai priklauso miškotvarkos inžinierius, miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius. Miškotvarkos inžinierius turi nustatyti metines kirtimo normas, sprendžia, inventorizacijos, ūkinių priemonių projektavimo, analizės ir kontrolės uždavinius.

Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius – atsakingas už tai, kad miškas būtų apželdintas tinkamomis rūšimis bei apsaugoti nuo žvėrių, stichinių nelaimių.

Gaižiūnų girininkija įsikūrusi - Konstantinavos k., Ruklos sen., Jonavos r. sav.,

Girininkijoje, praktikos metu susipažinau su tokia, ten esančia miškotvarkos medžiaga:

Medynų plotų pasiskirstymas pagal rūšinę sudėtį ir jų vidutiniai rodikliai

Miškuose vyrauja mineraliniai dirvožemiai (93 %), iš jų 85 % sudaro lengvi smėlio ir žvyro dirvožemiai, dvinariai (lengvi ant sunkių, kur podirvis slūgso 0,5 m ir giliau) sudaro 5,9 %, sunkūs (priemolis ir molis) – 1,9 %, organiniai (pelkiniai) – 7 %. Tarp augaviečių vyrauja pušynams būdingos Nb (normalaus drėgnumo nederlingos) augavietės (23 %), Lc (laikinai užmirkstančios derlingos) augavietės sudaro 17 %, pelkinės nederlingos (Pb) sudaro 3%.

1) Darbo laiko apskaitos žiniaraštis, kuriame rašomos girininkijos darbuotojų dirbtų dienų ir valandų skaičius per einamąjį mėnesį, taip pat nedarbo dienos, poilsio dienos;

2) Miško darbų ataskaita, kurioje užpajamuojami atlikti darbai per einamąjį mėnesį ir skaičiuojamas atlyginimas darbininkams apie atliktus darbus;

3) Griežtos atskaitomybės blankų ataskaita, kurioje įrašomi per mėnesį gauti ir panaudoti griežtos atskaitomybės blankai per einamąjį mėnesį;

4) Darbų priėmimo aktas įmonėms (kiekvienai atskirai) pagal atliktus darbus per einamąjį mėnesį, kuriame įrašomi priimti ir atlikti darbai bei pagamintos medienos kiekis ir paskaičiuojamas atlyginimas už atliktus darbus.

  • Microsoft Word 254 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 41 puslapis (9446 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gytis
  • Miškininkystės praktikos ataskaita: VĮ Jonavos miškų urėdija
    10 - 1 balsai (-ų)
Miškininkystės praktikos ataskaita: VĮ Jonavos miškų urėdija . (2018 m. Gruodžio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/miskininkystes-praktikos-ataskaita-vi-jonavos-misku-uredija.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 27 d. 11:17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema