Miškininkystės praktikos ataskaita


Miškotvarka ir dendrometrija. Girininkijoje esanti miškotvarkos medžiaga. Urėdijoje taikomi medienos apskaitos metodai. Miško eksploatacija. Urėdijos medienos ruošos programa. Urėdijos medienos ruošos organizavimo sistema. Urėdijos ruošos mechanizmų parkas. Medienos ruošos vykdymo formos vykdytojai jų santykiai. Medienos ruošos technologija, schemos, medienos judėjimo dokumentacija. Krovos ir pristatymo vartotojams technologiniai procesai. Miško ekonomika ir miško ūkio darbų organizavimas. Urėdijos ūkinę veiklą reguliuoja ir darbo santykius reguliuojantys dokumentai. Miško auginimo ir medienos ruošos darbų planavimo, organizavimo. Ir apmokėjimo tvarka. Dzirmiškių girininkijoje stebėti darbai. Urėdijos valdymo sistema. Alytaus miškų urėdijos ryšių sistema. Medynų kirtimai. Ugdymo kirtimų vizualinis įvertinimas. Medynų paruošimo ugdymo ir pagrindiniams kirtimams tvarka. Miško atkūrimo ir įveisimo technologijos. Dirvos paruošimas. Naudojamos technologijos bei mechanizmai. Sodmenų kokybė bei jų paruošimas sodinimui. Želdomų rūšių atitikimas augavietėms. Želdinimo tankis. Rūšių mišrinimas ir išdėstymas. Žėlimo skatinimo priemonių taikymas. Miško apsauga.


Miško kvartalų žemėlapis jame rasime visų nuosavybės formų miškus. Privatiems ir nuosavybės teisių miškams pažymėti tik suprojektuoti ugdymo kirtimai ir miško atkūrimo priemonės mišku neapaugusiuose sklypuose. (Priedas Nr..)

Medynų plane išdėstyta taikomos ir miškotvarkos ūkinės priemonės. Išskiriami miškai pagal medynus.

Miško grupių plane skirtingomis spalvomis atskiriami miškai pagal grupes. Pateikta taikomos priemonės.

Girininkijos miškotvarkos projektas yra sudarytas iš aiškinamojo rašto, miško charakteristikos lentelių ir ūkinių priemonių žinialapių, kuris apima tik valstybinės reikšmės miškus. Juose aprašyti visi girininkijos teritorijoje esantys medynai, reti augalai, įvairūs objektai ir taikomos ūkinės priemonės.

Taksoraštis jame pateikiami sklypų aprašymai visų nuosavybės formų miškams.

Visa ši miškotvarkos medžiaga naudojama girininkijos lauko ir kameraliniams darbams. Atliekant lauko darbus, šios medžiagos pagalba nustatomos sklypų ribos, o atliekant kameralinius darbus ji panaudojama medynų taksaciniams rodikliams, bei miškotvarkos suprojektuotoms ūkinėms priemonėms nustatyti.

1.2 Urėdijoje taikomi medienos apskaitos metodai

Apskaičiavus tūrį, tai pat vizualiai nustatoma medienos kokybės klasė A, B, C ir D, pagal jos tinkamumą.

Nustatant popiermedžių, plokščių medienos, tarmedžių ir malkų tūrius, taikomas grupinis apskaitos metodas. Taikant šį būdą, sortimentai matuojami tiesiogiai rietuvėse arba pakrovus į medvežę, o tūris gaunamas krovinio bendrą tūrį padauginus iš glaudumo koeficiento, kuris svyruoja nuo 0,46 iki 0,68. Smulkių pjautinių rąstų ir karčių tūriai yra nustatomi tiek vienetiniu, tiek ir grupiniu metodais.

Medienos apskaita ir klasifikavimas vykdomi medienos priėmimo metu, užpildomas taškavimo lapas, o po to apskaitos lapas. Šie lapai pildomi atskirai vienetiniam ir grupiniam metodui.

Alytaus urėdijoje bendrą medienos apskaitos tvarką numato šios taisyklės:

Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisyklės;

Sortimentų gamyba be ištraukimo plynuose (ištisinis medžių iškirtimas) kirtimuose. Pirmiausia yra įrengiami medienos išvežimo keliai ir miško sandėliai. Nupjaunami medžiai, nugenėjamos šakos, stiebai supjaustomi technologinėje kortelėje nurodytais sortimentais, jie sukraunami į medvežes, našesniam darbui į krūveles. Visi sortimentai sukraunami ne arčiau 8m atstumu nuo valksmos krašto. Netikslingas pomiškis, trakas yra iškertami, sukraunami į valksmas, krūvas ir susmulkinami.

Sortimentų gamyba be ištraukimo rinktiniuose (atvėjiniai, sanitariniai, einamieji, retinimai) kirtimuose. Pirmiausia yra įrengiami medienos išvežimo keliai ir miško sandėliai. Nupjaunami medžiai, nugenėjamos šakos, stiebai supjaustomi technologinėje kortelėje nurodytais sortimentais, jie sukraunami į medvežes, našesniam darbui į krūvas. Visi sortimentai sukraunami ne toliau, kaip 8m atstumu nuo valksmos krašto. Netikslingas pomiškis, trakas yra iškertami, sukraunami į valksmas, krūvas ir susmulkinami į ne ilgesnius kaip 0,5m ilgio gabalus ir paskleidžiami biržėje.

Sortimentų gamyba su ištraukimu plynuose kirtimuose. Pirmieji medienos ruošos etapai tokie patys, kaip ir pastarųjų. Sortimentai yra ištraukiami valksmomis į miško sandėlį, sukraunami į rietuves.

Sortimentų gamyba su ištraukimu rinktiniuose kirtimuose. Pirmieji medienos ruošos etapai tokie patys, kaip ir pastarųjų. Sortimentai yra ištraukiami valksmomis į miško sandėlį, sukraunami į rietuves.

Medienos sortimentų išvežimas (ištraukimas) iš kirtavietės į sandėlį. Važiavimas į biržę ir manevravimas tik paruošta valksma, valksma (ne ilgesnis, kaip 5m pločio kelias biržėje, skirtas medienai vežti, kurio danga nelūžta važiuojant sunkiasvorėms medvežėms, padengtas kirtimo atliekomis šakomis, medžių viršūnėmis, iškirstais krūmais). Privažiuoja prie sortimentų, ar jų krūvos, pasikrauna į medvežę, traktoriaus priekabą, važiuoja prie sekančio sortimento, pasikrauna, veža į miško sandėlį. Rūšiuoja pagal urėdijos nurodytus sortimentų reikalavimus (sortimetų rušis, diametras, ilgis, deda į atskiras rietuves ant padėklų). Mediena pritraukiama prie valksmos „gervės“ pagalba. Traukiant , sortimentų galus, būtinai užkeliama ant skydo. Sandėliaujant padėklus po rietuve dedama ne toliau, kaip 1m nuo sortimentų galų, o sudūrimo vietoje dengiama vienas kitą ne mažiau kaip 1m. Atskirais atvejais sortimentai yra sandėliuojami vienoje vietoje perskirti tarpikliais. Pjautinieji sortimentai sandėliuojami laibgalius nukreipiant į vieną pusę, o šonai sulyginami taip, kad nebūtų išskišusių daugiau kaip 30cm.

  • Microsoft Word 100 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (4486 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ernestas
  • Miškininkystės praktikos ataskaita
    10 - 5 balsai (-ų)
Miškininkystės praktikos ataskaita. (2016 m. Vasario 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/miskininkystes-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 21 d. 22:07
×