Miško kirtimai


Temos aktualumas. Projektavimui skirtų medynų apžvalga. Jaunuolynų ugdymo šviesinimo ir valymo kirtimai. Ugdomųjų miško kirtimų projektas. Medynų parinkimas ugdomiems kirtimams. Ugdomųjų kirtimų intensyvumas. Pagrindinių kirtimų projektas. Pagrindinio kirtimo būdo parinkimas. Plynai kertamų medynų projektavimas. Būdingiausio plynai kertamo medyno ypatumai. Neplynai kertamų medynų projektavimas.

Kintant medyno amžiui, keičiasi ir ugdymo kirtimų tikslai bei reikalavimai jiems. Priklausomai nuo medyno amžiaus ir ūkinių tikslų Lietuvoje šiuo metu miško ugdymo kirtimai skirstomi į tris rūšis: a) jaunuolynų ugdymo (šviesinimus ir valymus); b) retinimus;c) einamuosius kirtimus.

Jaunuolynų ugdymo (šviesinimo ir valymo) kirtimai minkštųjų lapuočių medynuose pradedami nuo šeštųjų jų augimo metų, o spygliuočių ir kietųjų lapuočių – nuo aštuntųjų ir vykdomi iki jaunuolynas pasiekia 20 metų amžių. Pagrindinis šių kirtimų tikslas yra formuoti medynų rūšinę sudėtį, kad medyne būtų kuo daugiau pagrindinių (pageidaujamų) rūšių medžių. Jų metu šalinami nepageidaujamų rūšių, stelbiantys pagrindines rūšis medžiai bei krūmai ir sudaromos optimalios sąlygos augti pagrindinėms medžių rūšims. Jaunuolynų ugdymas vykdomas daugiausia mišriuose medynuose, nors pradedant 12-15 metais jie vykdomi ir grynuose medynuose, siekiant panaikinti ar susilpninti konkurenciją tarp tos pačios medžių rūšies atskirų medelių. Jaunuolynų ugdymas – tai vienas iš svarbiausių medynų ugdymo etapų, nes nuo jo priklauso medyno rūšinė sudėtis, o tuo pačiu būsima vertė. Natūraliai besiformuojančiuose medynuose, ypač augančiuose derlinguose dirvožemiuose, ekonominiu požiūriu menkavertės rūšys (baltalksnis, drebulė) dažnai praauga ir užstelbia pagrindines rūšis (ąžuolą, uosį, pušį, eglę). Kadangi jaunuolynų ugdymo kirtimai iš esmės neatneša tiesioginės finansinės naudos, tai gana dažnai miško savininkai jų nevykdo. Tačiau tuomet iškyla grėsmė investicijoms. Netgi labai gerai atsodinus iškirstą mišką, tačiau laiku neatlikus šviesinimo ir valymo kirtimų, norimo miško nebus – pasodinti medeliai greičiausiai sunyks, o juos nustelbs nepageidaujami menkaverčiai medžiai ar krūmai.

Einamieji kirtimai tai paskutinioji ugdomųjų miško kirtimų fazė. Šių kirtimų pagrindinis tikslas yra skatinti geriausių medžių tūrio prieaugį, siekiant sukaupti kuo daugiau ir kuo geresnės medienos. Spygliuočių ir kietųjų lapuočių medynuose einamieji kirtimai pradedami nuo 41 metų, o minkštųjų lapuočių nuo 31 metų amžiaus ir baigiami ąžuolynuose ir uosynuose likus 20 metų, o pušynuose ir eglynuose – 10 metų iki pagrindinių miško kirtimų amžiaus. Kitų medžių rūšių medynuose šie kirtimai gali būti vykdomi iki pat pagrindinių miško kirtimų amžiaus, o drebulynuose ir baltalksnynuose einamieji kirtimai iš viso nevykdomi. Vyresnio kaip 70 metų amžiaus medynuose paprastai vykdomi tik neintensyvūs einamieji miško kirtimai, iškertant iki 10 proc. medyno tūrio.

  • Microsoft Word 170 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (1726 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ausra
  • Miško kirtimai
    10 - 7 balsai (-ų)
Miško kirtimai. (2015 m. Spalio 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/misko-kirtimai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 11:33
×