Miško rekreacinių sąvybių vertinimas


Žemės ūkio diplominis darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Rekreacijos plėtros ypatumai ir raida Lietuvos valstybiniuose miškuose. Rekreaciniai miškai. Rekreacinių miškų tvarkymo problemos. Miškų tinkamumo rekreacijai. Darbo objektas, metodai ir priemonės. Darbo objektas. Darbo metodai. Darbo rezultatai. Šilinės girininkijos tinkamumas rekreacijai. Miškų ūkio tikslinės paskirties žemės tvarkymo zonos medynų tinkamumas rekreacijai. Šilinės girininkijos medynų rekreacinės savybės. Miško estetinės savybės. Miško sanitarinės – higieninės savybės. Miško technologinės – situacinės savybės. Miško atsparumas rekreacijai savybės. „Meižių“ poilsiavietės ūkinių savybių gerinimas. Išvados. Literatūra. Darbo anotacija. Priedai.


Šio darbo tikslas – įvertinti Tauragės urėdijos Šilinės girininkijos miško rekreracines savybes bei pasiūlyti tam tikras ūkines priemones šioms savybėms pagerinti.

Šiam tikslui apsiekti buvo iškelti tokie uždaviniai:

1.Įvertinti Tauragės urėdijos Šilinės girininkijos miško tinkamumą rekreacijai.

2.Įvertinti Šilinės girininkijos augaviečių tipą ir miško ekologinį talpumą.

3.Įvertinti Meižių poilsiavietės rekreacines savybes ir bandyti pagerinti rekreacinės infrastruktūros savybes.

Miško rekreacinių sąvybių vertinimas. (2014 m. Kovo 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/misko-rekreaciniu-savybiu-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 05:57