Miškų kraštovaizdis


Įvadas. Objekto bendroji charakteristika. Gamtinių sąlygų apibūdinimas. Gamtinio kraštovaizdžio apsauga. Klimatinių sąlygų apibūdinimas. Dirvožemio charakteristika. Hidrologinių sąlygų analizė. Lietuvos miškų klasifikacija. Miškų ūkio paskirties žemės naudojimas. Miškų ūkio vystymas. Miškų kraštovaizdžio zonos. Ekologinio tinklo formavimas. Išvados. Literatūra.


Kraštotvarka – tai priemonių visuma žmonių veiklai teritorijoje organizuoti, socialiai, ekologiniai, politikai, bei kultūriniam kraštovaizdžui planuoti.

Kraštovaizdis – svarbi žmones supančios aplinkos sudedamoji dalis, jų bendro kultūros ir gamtos paveldo apraiška bei jų savasties pagrindas.

Kraštotvarkos tikslas – užtikrinti krašto, regiono ar kitokio teritorinio komplekso darnią kokybinę plėtrą. Siekiant šio tikslo, sprendžiami tokie bendriausieji teritorijos kompleksinio tvarkymo uždaviniai:

Miškas – ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos ir gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens telkinių, gyvenamosiose vietovėse ir kapinėse esančios medžių grupės, kelio juostose ar geležinkelių želdinių apsaugos zonose įveisti želdiniai, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai ir krūmai bei miestuose ir kaimo vietovėse ne miškų ūkio paskirties žemėje esantys žmogaus įveisti želdynai nelaikomi mišku. Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudojimą reglamentuoja Želdynų įstatymas.

Medynas – miško dalis, kurioje sumedėjusios augalijos ardų sandara yra vienoda, vyrauja tam tikra medžių rūšis, augalija yra panašaus amžiaus, turi bendrą augavietę ir ši miško dalis šiais rodikliais skiriasi nuo gretimų miško dalių.

Miško žemė – apaugęs mišku (medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai, daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui įveisti.

Miškai tai mažas lopinėlis Lietuvos miškų žemėlapyje, saugantis savo teritorijoje ne vien tik gamtinius išteklius. Tai europinės svarbos gamtinių buveinių- Žuvinto biosferos rezervatas ir Nemuno kilpų regioninis parkas bei šeši valstybiniai draustiniai, turtingi retų į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų, tai valstybės saugomi gamtos paveldo objektai: Aukščiausia Lietuvos pušis ir eglė, storasis ąžuolas ir senoji guoba, geologiniai ir geomorfologiniai dariniai ir Nemunaičio mineralinė versmė.

Pagal ūkininkavimo tikslus, ūkininkavimo režimą ir pagrindinę funkcinę paskirtį miškai skirstomi į grupes.

I grupė – rezervatiniai miškai. Tai valstybinių rezervatų, valstybinių parkų bei biosferos monitoringo teritorijose esančių rezervatų ir rezervatinių apyrubių miškai. Ūkininkavimo tikslas – palikti miškus natūraliai augti. Miško kirtimai, išskyrus Saugomų teritorijų įstatyme ir rezervatų nuostatuose numatytus atvejus, neatliekami.

A – ekosistemų apsaugos miškai. Kraštovaizdžio, telmologinių, pedologinių, botaninių, miško genetinių, zoologinių, botaninių-zoologinių draustinių ir šių rūšių draustinių, esančių valstybiniuose parkuose bei biosferos monitoringo teritorijose, miškai, saugomų gamtos išteklių sklypų, priešeroziniai ir kiti miškai. Ūkininkavimo tikslas – išsaugoti arba atkurti miško ekosistemas ar atskirus jų komponentus. Stichinių arba biotinių veiksnių sudarkyti, blogos sanitarinės būklės medynai kertami neplynais arba plynais sanitariniais kirtimais. Gamtinę brandą pasiekę medynai gali būti kertami pagrindiniais neplynais kirtimais.

  • Microsoft Word 56 KB
  • 2020 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3162 žodžiai)
  • Universitetas
  • Gytis
  • Miškų kraštovaizdis
    10 - 1 balsai (-ų)
Miškų kraštovaizdis. (2020 m. Vasario 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/misku-krastovaizdis.html Peržiūrėta 2020 m. Balandžio 04 d. 11:53
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo