Miškų ploto analizė ir prognozė savarankiškas darbas


Statistikos savarankiškas darbas.

Įvadas. Projektinė dalis. Intervalinė pasiskirstymo eilutė. Aritmetinis svertinis vidurkis. Struktūriniai vidurkiai. Santykiniai dydžiai. Dinamikos eilutės analitiniai ir vidutiniai rodikliai. Ekstrapoliacija. Prognozavimas naudojant trendą. Išvados. Literatūra.


TEMOS AKTUALUMAS. Miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų, ne tik saugantis kraštovaizdžio stabilumą, bet ir aplinkos kokybę. Miškas pirmiausia yra nacionalinis turtas, kuris turi būti išsaugotas ateities kartoms. Miškas ne tik teikia medieną ir kitus miško produktus, bet ir suteikia buveinę daugeliui gyvūnų ir augalų rūšių, taip pat stabdo dirvos eroziją bei grynina orą. Todėl norint išsaugoti šį gamtos turtą yra būtina ne tik stabdyti miškų kirtimo mastus, bet ir skatinti miškų plėtra, jų sodinimą. Taip pat, formuoti tokią ilgalaikę miškų ūkio politiką, kuri sudarytų sąlygas teisingai tvarkyti miškus.

TIKSLAS. Išanalizuoti Lietuvos miškų plotą bei jų prognozę.

KOMENTARAS. Vidurinis intervalinės eilutės narys yra 32,91 proc., kuris parodo vidurinį miško ploto dydį 2004 – 2011 metais.

Turėdami šiuos duomenis galime paskaičiuoti intensyvumo santykinį dydį, t.y. keliems tūkstančiams žmonių kiekvienais metais teko vienas miško ploto hektaras.

KOMENTARAS. Pagal turimus duomenis matome, kad per paskutinius devynerius metus gyventojų skaičius visą laiką mažėjo, tuo pačiu metu miškų plotas didėjo. Todėl ir gyventojų skaičius, tenkantis vienam miško hektaro plotui visus tiriamuosius metus, mažėjo. 2004 metais vienam miško ploto hektarui teko 1632 tūkst. gyventojų, o 2012 metais jau tik 1375 tūkst. gyventojų teko vienam miško ploto hektarui.

Taip pat, pagal turimus duomenis, galime paskaičiuoti kiek vienam gyventojui teko miško ploto hektarais kiekvienais metais.

KOMENTARAS. Pagal turimus paskaičiavimus ir grafiką, matome, kad per paskutinius devynerius metus miško plotas, tenkantis vienam gyventojui, nuolatos didėjo. 2004 metais vienam gyventojui teko 0,00062 hektarai miško, o 2012 metais jau 0,00073 hektarai. Ir taip yra ne tik dėl to, kad nuolat yra įvedami nauji, atkuriami iškirsti miškai ir jų plotas visus šiuos metus didėjo, bet ir dėl to, kad per visus šiuos metus buvo didelė emigracija ir žmonių skaičius nuolat mažėjo.

Miškų ploto analizė ir prognozė savarankiškas darbas. (2016 m. Vasario 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/misku-ploto-analize-ir-prognoze-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 09:15