Mobingas referatas


Statistikos referatas.

Įvadas. Emocinio terorizmo samprata. Emocinio terorizmo darbe empirinio tyrimo metodika. Emocinio terorizmo darbe empirinio tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedas.


Temos Aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje kiekvienam individui vienas iš svarbiausių tikslų tampa saviraiška ir tinkamo darbo paieškos. Todėl paskutiniais dešimtmečiais atsirado daug mokslinių darbų apie darbuotojo motyvavimą, skatinimą, vadovavimo kultūrądarbo našumo teorijas ir pan. tačiau vis labiau išryškėja priešingas reiškinys – darbuotojai, siekdami suplanuotų rezultatų vis labiau konkuruoja, dėl globalizacijos padidėjo konkurencija į tą pačią darbo vietą dėl imigracijos ir kt. Panašūs reiškiniai pastebimi tiek gamybos, tiek paslaugų sektoriuje. Tad šiems pokyčiams apibūdinti ir tyrinėti buvo pradėtas naudoti terminas Emocinis terorizmas. Kadangi ši mokslo sritis pradėti tyrinėti visai neseniai, vis dar susiduriama su informacijos stoka, kokį tikslų poveikį turi emocinis teroras darbuotojo gerovei, jo karjeros planams ir net asmeniniams santykiams. Kadangi nuo darbuotojo priklauso kiekvienos įmonės veiklos rezultatai, žinoti, kokį poveikį individo darbui daro emocinis teroras darbo vietoje tampa vis labaiu ir labaiu svarbu.

Darbo problema: Kokį poveikį darbuotojui turi emocinis terorizmas darbe?

Darbo objektas: Emocinis terorizmas darbe

Darbo tikslas: Ištirti, kaip darbe pasireiškiantis emocinis terorizmas veikia darbuotoją.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti Emocinio terorizmo sąvoką;

Identifikuoti Emocinio teroro poveikį empirinio tyrimo analizės pagrindu.

Darbo tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, kiekybinis tyrimas – anketinė vartotojų apklausa

Šiame skyriuje apibūdinama emocinio terorizmo sąvoka apskritai, šio reiškinio istorinis tyrinėjimas. Taip pat apibūdinami jo bruožai, susiformavimo darbo vietoje procesas ir aptariamas galimas emocinio terorizmo darbe poveikis.

Emocinis terorizmas arba mobingas (angl. mobbing) pradėtas plačiau moksliškai tyrinėti tik praėjusio amžiaus paskutiniais dešimtmečiais. Ir pradžių šis reišinys buvo pastebėtas gyvūnų grupėse (Duffy, Sperry, 2012). Fiziškai mažesnių ar silpnesnių individų grupė užpuldavo vieną stipresnį individą ar kitaip engdavo jį tol, kol išstumdavo iš bendros grupės. Vėliau buvo susidomėta tokio emocinio terorizmo apraiškomis artimoje žmogui aplinkoje. Heinemann buvo pirmasis psichologijos mokslų srities mokslininkas, kuris nagrinėjo ir aprašė emocinio terorizmo reiškinį vaikų grupėse (Leymann, 1996). Po to emocinį terorizmą darbo aplinkoje pradėjo tirti kitas švedų mokslininkas H. Leymann (Duffy, Sperry, 2012). Iki šiol jo tyrimai suteikė vieną didžiausių indėlių šio reiškinio supratimui.

 • Statistika Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Beata
 • 13 puslapių (1682 žodžiai)
 • Kolegija
 • Statistikos referatai
 • Microsoft Word 582 KB
 • Mobingas referatas
  10 - 3 balsai (-ų)
Mobingas referatas. (2016 m. Vasario 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/mobingas-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 03:45