Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas AB Vilniaus baldai


Įvadas. Ab „Vilniaus baldai“ analizė. Įmonės ir jos verslo aprašymas. Organizacijos struktūra. Įmonės finansinė analizė. Veikų kaštų apskaitos sistemos taikymo galimybių ab „Vilniaus baldai“ tyrimas. Veikų nustatymas. Galimų kaštų objektų įmonėje išskyrimas ir jų kaštų struktūros analizė. Priežastinių ryšių tarp naudojamų išteklių ir proceso veikų tyrimas. Kaštų paskirstymas ir savikainos modeliavimas. Subalansuotų rodiklių sistemos taikymo galimybių ab „Vilniaus baldai“ tyrimas. AB „Vilniaus baldai“ strategija ir jai būdingi tikslai. Strateginė pelno analizė. Analizė naudojant lanksčių biudžetų metodą. Augimo veiksnio įtakos skaičiavimas. Įeigos ir išeigos kainų pokyčių veiksnio skaičiavimas. Produktyvumo veiksnio skaičiavimas. Rinkos dydžio pokyčio, produkto diferencijavimo, kaštų lyderystės įtaka pelnui. Išvados. Literatūros sąrašas.

Dalis įmonių, veikiančių mūsų visuomenėje, naudoją seną, gerai visiems žinomą tradicinę kaštų apskaitos sistemą. Kaštai proporcinai paskirstomi produktams. Tačiau tai neparodo įmonės tikros situacijos, vienas ar kitas produktas dėl to gali atrodyti per daug pelningas nei yra iš tiesų ar atvirkščiai – nuostolingas, nors jis gali būti gan pelningas. Taip gali nutikti, jei įmonė produktams absorbuoja per daug ar per mažai pridėtinių kaštų.

Didelės, gerai žinomos įmonės Lietuvoje ir užsienio šalyse, vis dažniau pradeda taikyti naujausias valdymo apskaitos koncepcijų galimybes strateginiame valdyme. Šioms koncepcijoms priskiriama veikomis grįsta kašyų apskaita (ABC), subalansuoti rodikliai veiklos matavime (BSC).

Naujų valdymo apskaitos kocepcijų sistema nuo tradicinių skiriasi tuo, kad kaštų centrai yra ne dideli įmonės padaliniai, bet nedideli funkciniai atskaitomybės centrai. Taip pat dėmesys nėra skiriamas vien finansiniams rezultatams. Įmonė nusistato savo strateginį tikslą ir pagal keturias pagrindines perspektyvas bando jį pasiekti ir įgyvendinti. Strateginio tikslo siekimas gali būti atskirtas nuo įmonės finansinių duomenų.

1.2.1.paveiksle pateikta AB „Vilniaus baldai“ organizacinė struktūra. Organizacinėje struktūroje galime įžvelgti įmonėje veikiančius atsakomybės centrus.

Pagal 2012 metų finansinę atskaitomybę buvo atlikta pirminė finansinių rezultatų analizė. Pagrindiniai įmonės veiklos pelningumą rodantys rodiliai pateikti 1.3.1. paveiksle.

Pelningumo koeficientams įtakos gali turėti dauguma atskaitomybės centrų. Pirkimų skyrius nustato, kokių išlaidų įmonė turės daugiausiai, nes žaliavos yra pagrindinis akcentas įmonės veikloje. Gamybos skyrius gali nurodyti, kokios pardavimų apiltys gali būti nuo pagamintos produkcijos. Tačiau tokių skyrių kaip technikos, technologijų sprendimų pagrįsti finansinėje analizėje negalime, nes šiais sprendimais siekiama kuo tiksliau įgyvendinti įmonės tikslus. Tobulinant gamybos procesą, kuriant naujus maketus išlaidos gali būti didesnės, nei buvo numatyta. Įrengimų gedimai taip pat negali būti numatyti ir jų likvidavimui yra imamasi visų geriausių bei greičiausių metodų.

Galimų kaštų objektų įmonėje išskyrimas ir jų kaštų struktūros analizė

AB „Vilniaus baldai“ galutiniai produktai yra skirtingi baldai, komodos, lentynos, spintos. Visos gamybos išlaidos yra paskirstomos į tiesiogines ir netiesiogines. Tiesioginėms išlaidoms yra priskiriamos pagrindinių žaliavų sąnaudos. Tiesioginio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčių sąnaudos, taip pat kiti tiesioginiai pridėtiniai kintami kaštai. Tiesioginiai kaštai sudaro ~ 75 proc. bendroje kaštų struktūroje. Netiesioginiams kaštams yra priskiriami administracijos darbo užmokesčio kaštai, transportavimo ir sandėliavimo paslaugų kaštai, gamybos atliekų utilizavimo kaštai, turto priežiūros, komunaliniai, komunikacinai kaštai, kiti gamybos kaštai. Visi nietiesioginiai kaštai sudaro ~ 25 proc. bendroje kaštų struktūroje.

Nustačius pagrindinius AB „Vilniaus baldai“ netiesioginius kaštus, buvo sudaryta išteklių paskirstymo, nustatytiems padalinių darbams, matrica. Ši išteklių paskirstymo matrica pagal 2011 metų duomenis pateikta 1 priede, pagal 2012 metų duomenis – 2 priede.

Kaštų paskirstymas ir savikainos modeliavimas

Savikainos struktūros modeliavimas padeda įvertinti veikas, kurios tiesiogiai nėra susijusios su produkto kūrimu. Netiesioginių kaštų paskirstymas pagal veikas, kurios yra skirtingos kiekviename atskaitomybės centre, parodo, kurios iš jų turi būti labiau aptartos, kurių gal net reikėtų atsisakyti, nes įmonei yra nuostolingos.

AB „Vilniau baldai“ yra įmonė, kuri konkuriuoja su pasaulio geriausiais baldų gamintojais. Pagrindinis pirkėjas yra Švedijos koncernas IKEA. Šie pagrindiniai bruožai nurodo, kad analizuojamos įmonės strategija yra produkto diferencijacija. Įmonės kaštai kasmet gali didėti, nes siekima, kad produktas atitiktu aukščiausius IKEA reikalavimus, kad būtų tikrai ekologiškas, neterštų aplinkos ir atitiktų IWAY standarto nuostatas.

Pagal 2011 ir 2012 metų duomenis buvo atlikta strateginė pelno analizė. Šiai analizei buvo nustatyti bendri kaštai, tiesioginiai kaštų įkainiai ir kiekvienos veikos kaštų įkainis, pajėgumai. Visi šie paskaičiavimai pateikti 3 priede.

Analizėje matyti, kad veiklos pelnas 2012 metais sumažėjo, nes buvo mažesnė gamyba nei 2011 metais, tačiau kai kurie kaštai padidėjo. Tokius rezultatus lėmė techninis įrengimų gerinimas, produkto tobulinimas pagal IKEA reikalavimus. Taip pat tai lėmė sumažėjęs užsakymų skaičius.

Produktyvumo komponentas parodo, kokią įtaką pelnui turėjo veiklos efektyvumo valdymo sprendimai. Produktyvumo komponento poveikis pelnui buvo neigiamas, tai lėmė gamybos proceso tobulinimas. Gamyboje ištekliai nėra labai racionaliai naudojami, nes vyksta bandymai, mokymai ir atsiranda daugiau klaidų. Taip pat didesnis dėmesys naujų tiekėjų paieškai, kad jie atitiktų keliamus reikalavimus.

  • Microsoft Word 106 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4669 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vil
  • Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas AB Vilniaus baldai
    9.5 - 2 balsai (-ų)
Modernių valdymo apskaitos koncepcijų taikymo galimybių tyrimas AB Vilniaus baldai. (2015 m. Gegužės 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/moderniu-valdymo-apskaitos-koncepciju-taikymo-galimybiu-tyrimas-ab-vilniaus-baldai.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 15:52
×