Moduliuoto dažnio signalo detekcija


Fizikos laboratorinis darbas. Moduliuoto dažnio signalo detekcija.


Esant mažo įėjimo signalo Uin~ sąlygai, išmatuoti žadinančiojo L1C1 - kontūro rezonansinę charakteristiką - Uiš1~ (fin) be šunto varžos Rš = ∞ ir su Rš = 10 kΩ, kai diodai D1 ir D2 yra išjungti. Įėjimo harmoninio signalo Uin~ dažnį fin keisti intervale: fin = 200 ÷ 800 kHz. Gautą priklausomybę Uiš1~ (fin) pateikti grafiškai.

Į įėjimą Uin~ iš funkcinio generatoriaus paduoti moduliuoto dažnio signalą, kurio nešlio dažnį fN nustatyti iš sąlygos: |Uiš= (fN)| 0 ir, parinkus moduliacijos koeficiento vertę atitinkančią harmoninio signalo Uiš~ sąlygą, išmatuoti esamą moduliacijos dažnį fM.

Paskaičiuoti balansinio su dviem išderintais LC- kontūrais detektoriaus dažninę charakteristiką ir pagrindinius parametrus.

U0 - virpesio įtampos amplitudė, ω0 - nešantysis dažnis, Ω - moduliacijos dažnis, ωd - dažnio deviacija, m = ωd/Ω - moduliacijos indeksas (maksimalus fazės pokytis).

Moduliacijos indekso m vertė bendru atveju gali būti didesnė arba mažesnė už vienetą. Skiriamos dvi dažninės moduliacijos rūšys: siaurajuostė (m<<1) ir plačiajuostė (m>>1). Esant siaurajuostei dažninei moduliacijai, moduliuoto dažnio virpesio spektras praktiškai nesiskiria nuo moduliuotos amplitudės spektro, t.y. sudarytas iš nešančiojo dažnio ωd ir dviejų šoninių dažnių ωd+Ω ir ωd–Ω. Esant plačiajuostei dažninei moduliacijai, be nešančiojo dažnio ωd virpesio, yra ir šoninių dažnių ωd±nΩ dedamųjų. Šoninių dedamųjų amplitudės greitai mažėja, kai n≥m. Jeigu apsiribosime tik tomis dedamosiomis , kurių amplitudės didesnės negu 10% U0, tai virpesio spektro plotis lygus:

Iš šios formulės matome, kad, esant kitoms vienodoms sąlygoms, priimant moduliuoto dažnio signalą, radijo imtuvo pralaidumo juosta, kai m>>1, turi būti platesnė, negu priimant moduliuotos amplitudės signalą.

Kai kurių dažninių detektorių išėjimo įtampa priklauso ne tik nuo momentinės dažnio reikšmės, bet ir nuo detektuojamo signalo amplitudės, tai yra atsiranda parazitinė amplitudinė moduliacija. Norint pašalinti parazitinę amplitudinę moduliaciją, naudojami amplitudės ribotuvai.

Moduliuoto dažnio signalo detekcija. (2015 m. Birželio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/moduliuoto-daznio-signalo-detekcija.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 20:31