Mokesčių apskaičiavimo teisinis reguliavimas savarankiškas darbas


Įvadas. Lietuvos Respublikoje mokesčiai. Lietuvos Respublikos pagrindiniai sistemos mokesčiai. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Mokesčių teisė ir jų normos. Mokesčių apskaičiavimas. Mokesčio apskaičiavimo teisingumo pagrindimas. Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą. Mokesčio apskaičiavimas pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą. Sutarimas dėl mokesčio dydžio. Mokesčio apskaičiavimas pagal kitų valstybės institucijų dokumentus. Išvados. Praktinė užduotis. Literatūra.


Tikslas: Trumpai susipažinti kokie yra mokesčiai Lietuvos Respublikoje, kaip yra apskaičiuojami mokesčiai, kokie teisiniai aktai tai reguliuoja.

Fiziniai asmenys – Individualus asmuo, veikiantis asmeniškai savo vardu. Taipogi fizinis asmuo gali būti apibudinama ir įmonė, neturinti juridinių asmenų teisių – tai individuali(personalinė) įmonė, bei ūkinė bendrija.

Darbe jau buvo minėta Lietuvos Respublikos mokesčius administruoja LR mokesčių administravimo įstatymas, priimtas 2004 m. balandžio 13 d. Lietuvoje mokesčius nustatantys įstatymai, nutarimai ir kiti poįstatyminiai teisės aktai surašyti šimtuose puslapiuose itin dažnai keičiami. Mokesčių įstatymų nepastovumą lemia nuolat augantys valstybės finansinių išteklių poreikiai. Naujausi LR mokesčių administravimo įstatymo teisės aktų pakeitimai buvo priimti 2008 m. gruodžio 22 d. Pakeitimų pasėkoje didėjo pridėtinės vertės mokestis, mažėjo gyventojų pajamų mokestis, panaikintos dauguma šių mokesčių lengvatų, o daugiau uždirbantys nebeturi neapmokestinamųjų pajamų. 2009 m. pagrindinių mokesčių įstatymų pakeitimai priimti, atsižvelgiant į susiklosčiusią ekonominę situaciją, ir jų tikslas - sumažinti valstybės biudžeto deficitą.

Gyventojų pajamų mokestis tai mokestis už pajamas gavęs gyventojas. Šiuo mokesčiu siekiama apmokestinti iš įvairių šaltinių gaunamas pajamas. Kiekviename mokesčio įstatyme yra apibrėžiamas apmokestinimo vienetas - ta mokesčio objekto dalis, kuriai nustatomas mokesčio tarifas. Gyventojų pajamų mokesčio tarifas yra 15 proc. atskaičiuojamas nuo VMDU.

Apibrėžia mokestinę valstybės ir savivaldybių kompetencija

Mokesčių teisinis reguliavimas dažnai kritikuojamas dėl painumo ir neaiškumo, todėl reikalingi kriterijai kurie galėtų leisti verti jo turinį santykio su valstybės paskirtimi, aspektu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsniu (mokesčių teisinis reglamentavimas) :

Lietuvoje iki galo nėra nusistovėjusios mokesčių teisės principų koncepcijos ir klasifikavimo sistemos. Prie bendrųjų administracinės teisės, taip pat ir mokesčių teisės, principų galėtume priskirti įstatymų viršenybę, teisingumą, protingumą, viešumą, kontrolę ir atsakomybę.

Lietuvos mokesčių teisės sistemos pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokesčių administravimo įstatymas, konkrečius mokesčius nustatantys įstatymai ir jų pagrindu priimti įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, nacionaliniai teisės aktai, turintys atlygintinumo požymį ir nustatantys privalomuosius mokėjimus į valstybės biudžetą, Muitinės įstatymas, ratifikuotos tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai, kiek tai susiję su muitais, importo akcizu, pridėtinės vertės mokesčiu, Europos Sąjungos direktyvos tiesioginių ir netiesioginių mokesčių srityse bei kiek tai susiję su mokesčių administravimu. Kai viešosios teisės santykiai yra tiesiogiai reglamentuoti atitinkamos viešosios teisės normomis, turi būti taikomos ne privatinės, o atitinkamos viešosios teisės normos. Mokesčių administratorius, prieš nustatydamas mokesčio bazę, nuginčyti sandorius civiline tvarka neprivalo. Mokesčių mokėtojo pareigos tinkamai įvykdyti jam mokesčių įstatymų nustatytas mokestines prievoles nepaneigia neteisėti kitų asmenų veiksmai, sudarantys pagrindą pastarųjų civilinei (deliktinei) atsakomybei už padarytą žalą. Mokesčių mokėtojų lygybės principas įpareigoja mokesčių administratorių vienodai vertinti faktines aplinkybes to paties mokestinio teisinio santykio dalyvių atžvilgiu, o mokesčių mokėtojus įpareigoja sąžiningai mokėti mokesčius, nes nemokant mokesčių yra pažeidžiamas viešasis interesas, o kartu ir šis principas. Pagal visuotinio privalomumo ir teisingumo principą, kiekvienas mokesčių mokėtojas turi prievolę mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikantis mokesčių teisės aktuose nustatytos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, o mokesčių administratoriaus nustatytas mokėtinos prievolės dydis laikytinas pagrįstu tiek, kiek neviršija šių teisingumo ir protingumo kriterijų. Mokesčio apskaičiavimui taikant turinio viršenybės prieš formą principą, būtina nustatyti, kad sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė sudaryta turint tikslą gauti mokestinę naudą.

2014-06-15 nuolatiniai Lietuvos gyventojai J.Jonaitis ir P.Petraitis, lygiomis dalimis paveldėjo tetos turtą: indėlį nacionaline valiuta - 312 000 Lt, indėlį užsienio valiuta – 173 000 JAV dolerių, 243 000 Lt vertės žemės sklypą bei 1 570 000 Lt vertės gyvenamąjį namą minėtame sklype. 2015-01-15 J.Jonaitis ir P.Petraitis paveldėtą žemės sklypą ir gyvenamąjį namą jame pardavė už 565 000 Eur (žemės sklypą už 76 000 Eur, gyvenamąjį namą už 489 000 Eur). Ar, atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes, pil. J. Jonaitis ir pil. P.Petraitis privalo sumokėti kokius nors mokesčius. Jeigu taip, tai kokius, kada ir kokio dydžio. Pakomentuokite šią situaciją, atsakymą pagrįskite teisės aktais.

  • Finansai Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 34 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 18 puslapių (3850 žodžiai)
  • Kolegija
  • Virginija
  • Mokesčių apskaičiavimo teisinis reguliavimas savarankiškas darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
Mokesčių apskaičiavimo teisinis reguliavimas savarankiškas darbas. (2016 m. Vasario 29 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokesciu-apskaiciavimo-teisinis-reguliavimas-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 16:56
×