Mokesčių dalyko savarankiškas darbas


Mokesčių dalyko savarankiškas darbas. Apskaičiuoti vasario ir kovo mėn. NPD ir mokėtiną gyventojų pajamų mokestį. Apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį Užpildyti metinę pelno mokesčio deklaraciją. Apskaičiuoti pirkimo PVM , pardavimo PVM , PVM atskaitą. Apskaičiuoti žemės mokestį. Apskaičiuoti nekilnojamojo turto mokestį už 2013 metus , Mažeikiai. Apskaičiuoti mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių. Apskaičiuoti įmokas į garantinį fondą. Mokesčių dalyko kontrolinio darbo užduoties. Paveldimo turto mokėstis Mokesčių samprata . Mokesčių pradžia Europoje                                                                                          . Mokesčių pradžia LDK. 1919 12 05 Valstybinio palaikų mokesnio įstatymas , šiandieninio Paveldimo turto mokesčio įstatymo pradininkas. Lietuvos respublikos paveldimo turto mokesčio į s t a t y m a s 2002m. gruodžio. 1239. Vilnius. Paveldimas turtas. Paveldimo turto mokesčio bazė. Paveldimo turto mokesčio tarifas. Pagrindinės lengvatos ir išimtys. Atleidimas nuo paveldimo turto mokesčio sumokėjimo , jo sumažinimo ar atidėjimo tvarka. Kai paveldimas užsienio valstybėse esantis turtas. Deklaravimas ir sumokėjimas. Lietuvos Respublikoje. Užsienio valstybėse. Kiti ypatumai. Paveldimo turto apmokestinamosios vertės ir mokesčio apskaičiavimo pavyzdys. Nagrinėjant paveldimo turto mokesčio įstatymą mano pastebėjimai. PVM atskaita . Grąžintinas mokėtinas PVM. Formulė už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių – M = Q × T × I × M –.

Rezultatai: Mokėti: pritaikyti mokestinį apmokestinimą įvairiems ūkio subjektams; apskaičiuoti mokesčius; parengti mokestines ataskaitas ir deklaracijas.

Užduotis Susipažinti su mokesčių įstatymų priėmimo tikslu; pateikti įstatymų struktūrą; nurodyti įstatymų redakcijos ir straipsnių pagrindinius pakeitimus, kaitos tendencijas; apibūdinti mokesčių apmokestinimo objektą, mokėtojus, tarifus, mokėjimą, lengvatas, susijusias su konkrečiu įstatymu.

gGamyGamybos mokestis cukraus sektoriuje GaGamybos mokestis cukraus sektoriuje Gamybos mokestis cukraus sektoriuje Gamybos mokestis cukraus sektoriuje Gamybos mokestis cukraus sektoriuje

apskaičiuoti įmokas į Valstybinio socialinio draudimo fondą, užpildyti vasario mėn. pranešimą SAM ir priedą SAM3SD;

Prašymas taikyti NPD pateiktas. Darbo užmokestis mokamas vieną kartą, mėnesiui pasibaigus kito mėn. 8 d. Vasario mėn. priskaitytas darbo užmokestis (2200Lt) išmokėtas kovo 8 d., nuo 2009.03.20 iki 2009.04.15 suteiktos atostogos, atlyginimas už visas atostogas 2150Lt (1150 už kovo mėn., 1000Lt balandžio mėn.) atlyginimas už atostogas išmokėtas kovo 19d., kartu išmokėtas kovo mėn. darbo užmokestis (820 Lt)

UAB „Rytas“ PVM mokėtoja 2013m spalio mėnesį pirko ir pardavė prekių bei paslaugų (PVM į vertę neįskaitytas) Lt

Pirko kanceliarinių prekių už 350+2n

Eksportavo prekių į Rusiją už 6000+8n

Iš Vokietijos pirko lengvąjį automobilį už 22500

Gyventojas (Mažeikių rajonas) turi 0,30 ha žemės, kurį naudoja ūkinei- komercinei veiklai. Žemės sklypo apmokestinamoji vertė 22500 Lt

Gyventojas turi 10 ha žemės, kurią naudoja žemės ūkio paskirčiai. 1 ha rinkos vertė 2200 Lt

AB “Banga“ 2013 m. darbuotojams apskaičiavo 105000 Lt darbo užmokesčio, sumokėjo iš savo lėšų 32529 Lt įmokų valstybiniam socialiniam draudimui, 1920 Lt ligos pašalpų, 3000+2n Lt premijų, 4200-n Lt laidojimo pašalpų.

Paveldimo turto mokestis yra skaičiuojamas ne nuo mokesčio objekto, bet nuo mokesčio bazės, kuri yra lygi paveldimo turo apmokestinamajai vertei.

Pagrindas turto apmokestinamajai vertei nustatyti – paveldimo turto vertė, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Vyriausybei 2003 m. Sausio 13 d. nutarimu Nr. 24 patvirtintomis Paveldimo turto apmokestinamosios vertės apskaičiavimo taisyklėmis (Vyriausybės 2004 m. Liepos 12 d. nutarimo Nr. 874 redakcija). Paveldimo turto vertė nustatoma priklausomai nuo paveldimo turto pobūdžio ir jo buvimo vietos:

Nekilnojamojo daikto (išskyrus laivus ir orlaivius), kuriam yra privaloma teisinė registracija, vertė yra nustatoma paties gyventojo pasirinkimu ir ją sudaro: arba turto vidutinė rinkos kaina, kurią nustato VĮ Registrų centras, arba vertė, nustatyta atlikus nekilnojamojo turto individualų vertinimą;

Įtrauktų į prekybą reguliuojame rinkoje vertybinių popierių vertė yra lygi vidutinei jų rinkos kainai;

Vertybinių popierių, neįtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, vertę sudaro gyventojo pasirinkimu arba turto vertintojo nustatyta vertė arba jų nominali vertė (kai jos nėra – jų buhalterinė vertė);

Pinigų nacionaline valiuta vertę sudaro jų nominali vertė;

Pinigų užsienio valiuta vertė yra jų vertė, nustatyta pagal Lietuvos banko skelbimą oficialų užsienio valiutos ir lito kursą;

Tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių vertė yra Lietuvos prabavimo rūmų nustatyta jų vertė pagal gyventojo pateiktą notaro pažymą;

Užsienyje paveldimo turto vertė yra jo vertė, nurodyta paveldėjimo dokumentuose, o jeigu ji nenurodyta – nustatoma pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktus dokumentus apie turto vertę.

Apskaičiuojant paveldimo turto vertę, nustatyta paveldimo turto vertė yra mažinama 30 proc. Ją apskaičiuoja vietos mokesčių administratorius pagal paveldėjusio asmens prašymą ir išduoda jam atitinkamą pažymą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos, kuri galioja 90 dienų. Per š laiką pažyma turi būti pateikta notarui, išduodančiam paveldėjimo teisės liudijimą.

Nuolatiniai gyventojai, paveldėję turtą užsienyje, patys apskaičiuoja paveldimo turto apmokestinamąją vertę.

Paveldimo turto mokestis atlieka gana svarbų vaidmenį didinant LR biudžetą. Deja kaip ir daugelyje atvejų susijusių su mokesčių mokėjimu taip ir čia vyksta sukčiavimų, dėl noro pasipelnyti ar tiesiog nežinojimo. Paveldimo turto mokestis sukelia daug neigiamų aspektu : žmonės slepia paveldimą turtą, neteisėtai jį užrašinėja kitiems žmonėms, paperka notarus. Nesuvaldant šios problemos mažėja papildomų pajamų į valstybės biudžetą surinkimas, kyla bylos dėl neteisėtai paveldėto turto. Šios problemos galėtų būti išsprendžiamos, jei visuomenė būtų labiau informuota apie paveldimo turto mokesčio taikymą, lengvatas, už svetimo paveldėto turto pasisavinimą baudžiama didelėmis baudomis, taikomos griežtesnės paveldėto turto atidavimo sąlygos. Tačiau visuose įstatymuose dažniausiai randamos spragos, todėl valstybė turėtų labiau kreipti dėmesį į įstatymų leidimą ir veiklos skaidrumą.

  • Apskaita Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 48 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3972 žodžiai)
  • Kolegija
  • Viktorija
  • Mokesčių dalyko savarankiškas darbas
    10 - 8 balsai (-ų)
Mokesčių dalyko savarankiškas darbas. (2015 m. Lapkričio 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokesciu-dalyko-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 01:28
×