Mokesčių projektinis darbas Druskininkų savivaldybės biudžetas


Miesto apžvalga. Geografija. Gyventojai. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sudarymas ir tvirtinimas. Mokesčiai. Druskininkų savivaldybės biudžeto analizė. Druskininkų savivaldybės biudžeto pajamų analizė 2008 – 2010 m. Druskininkų savivaldybės biudžeto pajamų struktūra. Druskininkų savivaldybės biudžeto pajamų struktūros kitimas 2008 – 2010 m. Įstaigų gaunamos pajamos 2008 – 2010 m. Druskininkų savivaldybės biudžeto išlaidų analizė. Druskininkų savivaldybės 2008 - 2010 m. Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų 2008 - 2010 m. pajamų už Teikiamas paslaugas įmokos į savivaldybės biudžetą. Druskininkų savivaldybės biudžetinių įstaigų 2008 - 2010 m. Išvados. Literatūra.

Pietinėje Lietuvos dalyje, 130 kilometrų nuo Vilniaus ir Kauno, dešinėje Nemuno pakrantėje įsikūręs vienas seniausių ir didžiausių Lietuvos kurortų - Druskininkai. Druskininkai dabar užima 2241 ha plotą, čia gyvena apie 24755 gyventojų. 30 kilometrų spinduliu kurortas iš trijų pusių apsuptas pušynų. Kurorte visuomet švelnus ir šiltas klimatas. Druskininkų savivaldybės teritorijoje nėra stambių pramonės objektų, todėl oras ir vanduo čia ypatingai švarūs.

Druskininkai – vienas gražiausių Lietuvos kurortų – taip pat yra vienas iš tų miestų kurie turi savo savivaldą. Tai ypatingai turi didelę reikšmę kurorto modernizavimui. Kaip ir kitoms savivaldybėms, taip ir Druskininkų savivaldybei priskiriamų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas neįsivaizduojamas be disponavimo savais finansiniais ištekliais.

Savo darbe analizuosiu Druskinikų miesto biudžeto pajamas ir išlaidas, jų panaudojimą ir svarbą Druskininkų miesto ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam vystymuisi.

2008 m. duomenimis gyventojų skaičius Druskininkų savivaldybėje buvo 24755, iš jų: mieste - 16647, (Druskininkai), apylinkėse - 8108 (kaimo gyventojai).

2007 m. duomenimis Druskininkų savivaldybėje gyveno: 11441 vyrų ir 13420 moterų. Viso - 24861.

Kurorte gyvena 5366 pensinio amžiaus žmonės, 4488 vaikai iki 15 metų (iš jų vaikai iki 3 metų amžiaus - 670, nuo 4 iki 6 metų amžiaus - 651); 15007 darbingo amžiaus.

Gyventojų natūralus prieaugis 2007 m. duomenimis buvo 106 , migracijos saldo - minusinis (atvyko 1046, išvyko 1046).

Biudžeto sudarymas, patvirtinimas ir vykdymas yra viena iš kertinių savivaldybių teisių ir pareigų. Biudžete atsispindi savivaldybės išlaidos jai keliamų užduočių įgyvendinimui ir pajamos, kurios gali būti panaudojamos šių užduočių finansavimui. Biudžeto pajamos biudžete atspindi vietinės ekonomikos išsivystymą ir vietos gyventojų, o taip pat bendrą federacinės žemės gerovę. Biudžetas yra politinių vietos bendruomenės prioritetų atspindys, nes jis sudaromas, atlikus užduočių atranką ir apsisprendus dėl šių užduočių apimties. Biudžeto projektą parengia Valdyba, jis svarstomas ir tvirtinamas Taryboje.

Pagrindiniai biudžeto formavimo principai yra šie :

1. Savivaldybė turi taip suplanuoti savo pajamas ir išlaidas, kad būtų užtikrintas permanentinis jai priskiriamų užduočių ir funkcijų vykdymas.  

2. Planingas finansų paskirstymas taip pat turi užtikrinti savivaldybės užduočių įgyvendinimo tęstinumą. Finansinės-ūkinės veiklos planavimas apima daugiau nei vienerius biudžetinius metus, sutampančius su kalendoriniais metais. Sudarant bendruomenės biudžetą, atsižvelgiama į ilgalaikius planus penkerių metų laikotarpiui. 

3. Vienas iš svarbiausių principų yra biudžeto balanso užtikrinimas. Tai reiškia, kad turi būti išlaikyta pusiausvyra tarp biudžeto pajamų ir išlaidų. Daugelis savivaldybių, patiriančių finansų stygių, pastaruoju metu patvirtino ilgalaikius biudžeto apsaugos planus, tuo atveju, jei nepavyksta užtikrinti kasmetinio biudžeto balanso. Šiuose planuose numatomos priemonės kuo skubesniam biudžeto balanso atkūrimui. Tai visų pirma griežta išlaidų disciplina ir jų apribojimas. Kita biudžeto deficito išlyginimo priemonė: mokesčių ir rinkliavų tarifų didinimas.  

4. Taupumas ir ekonomiškumas - be šių dviejų principų neįmanoma efektyvi finansinė-ūkinė savivaldybių veikla. Esant sudėtingai finansinei situcijai, visų pirma taupoma laisvųjų (savanoriškų) savivaldybės užduočių įgyvendinimo sąskaita (laisvalaikio organizavimas, sporto bazių, baseinų, orkestrų ir pan. finansavimas). Taupumo principas reikalauja kiek įmanoma sumažinti savivaldybės išlaidas, bet taip, kad nenukentėtų jos funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas. Ekonomiškumo principas skatina dirbti taip, kad mažiausiomis sąnaudomis būtų pasiekta kiek įmanoma didesnė nauda.  

5. Biudžeto skaidrumas tarnauja efektyviai biudžeto vykdymo kontrolei. Svarbu, kad biudžeto plane kuo tiksliau būtų nurodytos planuojamos pajamos ir išlaidos. Biudžeto skaidrumui tarnauja detalūs paaiškinimai biudžeto plane.

Biudžeto sudarymas ir tvirtinimas vykdomas šiuo keliu. Finansų tarnybos vadovas įpareigoja visas tarnybas ir skyrius iki numatyto termino pateikti paraiškas biudžeto projektui su duomenimis apie numatomas pajamas bei išlaidas ateinantiems finansiniams metams. Dažniausiai prašomos lėšos gerokai viršija realias pajamas. Siekiant užtikrinti biudžeto balansą, šie duomenys aptariami kartu su administracijos vadovu ir visų tarnybų vadovais. Atskirų tarnybų poreikiai derinami tarpusavyje, esant reikalui išbraukiant kai kurias pozicijas. Suderinus biudžeto projektą, jis perduodamas Tarybai, kur yra nuodugniai aptariamas, atsižvelgiant į viešąją nuomonę. Biudžeto projektas svarstomas frakcijose ir specialiose komisijose ir po išsamių debatų priimamas Taryboje.

Druskininkiečiai į Tarybą renka 25 savo atstovus. Savivaldybių rinkimai vyksta kas 4 metai. Rinkimai vyksta pagal politinių partijų sąrašus. Tarybos nariai išsirenka savivaldybės merą ir jo pavaduotoją. Savivaldybės administracijai vadovauja savivaldybės administracijos direktorius.

  • Finansai Projektas
  • Microsoft Word 586 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4341 žodžiai)
  • Universitetas
  • Anželika
  • Mokesčių projektinis darbas Druskininkų savivaldybės biudžetas
    10 - 5 balsai (-ų)
Mokesčių projektinis darbas Druskininkų savivaldybės biudžetas. (2015 m. Gegužės 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokesciu-projektinis-darbas-druskininku-savivaldybes-biudzetas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 09:23
×