Mokesčių teisė 2


Mokesčiai lietuvoje. Pridėtinės vertės mokestis (pvm). Pelno apmokestinimas. Akcizai. Mokesčių mokėjimas ir ataskaitų pateikimas. Mokestinių ginčų sprendimas. Mokesčiai kaip valstybės pajamų rūšis. Mokesčių teisės esmė. Apmokestinimo tvarkos teisinis reguliavimas. Mokesčių lengvatos. Mokesčio administravimas. Mokesčio mokėtojų apskaita. Informacijos kaupimas ir skleidimas. Mokesčio apskaičiavimas. Mok. Mokėtojų tikrinimas. Mokesčio sumokėjimas ir išieškojimas. Mokesčio mokėtojo turto areštas. Mokestinės nepriemokos. Mokėjimo atidėjimas. Mokesčių įskaitymas ir grąžinimas. Mokestiniai ginčai (mg). Jų nagrinėjimo tvarka. Teisinė atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus. Baudos. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Ekologiniai mokesčiai. Juridinio asmens pelno mokestis. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Moketis už aplinkos teršimą. Prekyviečių mokestis. Valstybės rinkliava. Konsulinis mokestis.

(2) 28% moka darbdavys Soc. Draudimui ir 3% Sveikatos draudimui; 3% moka pats darbuotojas Soc. Draudimui

įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis (1% nekilnojamojo turto mokestinės vertės);

Pagal LR Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymą (Valstybės žinios, 1990, Nr. 24-601), pelno mokestį moka:

užsienio juridiniai asmenys ir kitos organizacijos, turintys nuolatines buveines Lietuvoje, vykdantys ūkinę komercinę veiklą Lietuvoje;

užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos nuo Lietuvoje gaunamų pajamų Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo nustatytais atvejais.

Juridinių asmenų ir nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas pagal 24% pelno mokesčio tarifą.

Kapitalo prieaugis priskiriamas apmokestinamam pelnui ir apmokestinamas pagal įprastinį pelno mokesčio tarifą.

Užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų, Lietuvoje gautos pajamos Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatyme nustatytais atvejais apmokestinamos prie pajamų šaltinio taikant 10% ir 15% tarifus.

(a) Jeigu gavėjas turi daugiau negu 25% mokėtojo įstatinio kapitalo, taikomas 5% tarifas.

(b) Už gamybinių, prekybinių ar mokslinių įrengimų naudojimą sumokėtiems atlyginimams už nuosavų teisių perleidimą taikomas 5% tarifas. Kitiems atlyginimams už nuosavybės teisių perleidimą taikomas 10% tarifas.

(c) Jeigu gavėjas turi daugiau negu 25% mokėtojo įstatinio kapitalo, taikomas 0% tarifas.

(d) Jeigu tos šalies gavėjas turi daugiau negu 10% mokėtojo įstatinio kapitalo, taikomas 5% tarifas.

Tais atvejais, kai dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nėra numatyta jokių lengvatų, Lietuvos įmonėms taikomas užsienyje sumokėtų mokesčių nuo užsienyje uždirbtų pajamų įskaitymo metodas. Įskaityta suma neturi viršyti pelno mokesčio sumos, kuri būtų sumokėta, jeigu užsienyje gautos pajamos būtų apmokestintos pagal Lietuvos įstatymus. Lietuvos įmonėms toks užskaitymas gali būti taikomas tik pristačius užsienio mokesčių administratoriaus išduotą oficialų dokumentą, įrodantį mokesčio sumokėjimą užsienyje.

Žemės ūkio įmonės, kurių pajamos už žemės ūkio produkciją bei paslaugas žemės ūkiui realizavimo pajamose sudaro daugiau kaip 50%, pelno mokesčiu yra neapmokestinamos (pagal specialų įstatymą).

Mažoms (smulkaus verslo) įmonėms, kurių bendrosios pajamos neviršija 1 mln. Lt, o vidutinis darbuotojų skaičius sąraše per metus nėra didesnis nei 50, taikomas 15% mokesčio tarifas.

Mokesčių lengvatos užsienio investuotojams buvo panaikintos nuo 1997 m. balandžio 1 d., bet taikomos toms investicijoms, kurios buvo atliktos prieš nurodytą datą.

Apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš apmokestinamųjų pajamų atėmus įstatymo nustatytas sąnaudas toms pajamoms gauti (įstatymas reglamentuoja šią tvarką).

reprezentacinės sąnaudos, kurios neturi viršyti 1 procento įmonės realizavimo pajamų;

Apmokestinamasis pelnas taip pat gali būti mažinamas (įstatymų nustatyta tvarka) labdarai ir paramai skirtomis sumomis.

Jeigu mokestiniais metais gaunami nuostoliai, jie gali būti perkeliami (nustatyta tvarka) į kitus mokestinius metus.

Amortizaciniai atskaitymai į sąnaudas įskaitomi remiantis Vyriausybės nustatyta tvarka. Finansų ministerija kartu su Ūkio ministerija (Vyriausybės pavedimu) nustato amortizacijos normas. Jos svyruoja nuo 4 metų kompiuteriams, nuo 7 iki 10 metų daugumai įrengimų, iki 20 metų daugumai pastatų ir iki 95 metų daugiau nei 20 aukštų pastatams. Automobiliai gali būti amortizuojami pagal mažėjančios vertės metodą taikant metinį 20% arba 25% tarifą arba atitinkamai nuo 0,8% iki 0,23% tarifą 1000 kilometrų.

Akcininkams mokami dividendai apmokestinami prie pajamų šaltinio taikant 29% pelno mokesčio tarifą. Įmonė gali užskaityti akcininko vardu sumokėtą mokestį.

Įstatyme yra nustatyta, kad sąnaudos iš pajamų atimamos tik tuomet, kai jos yra pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 70 KB
  • 2011 m.
  • 31 puslapis (13776 žodžiai)
  • Mokesčių teisė 2
    10 - 1 balsai (-ų)
Mokesčių teisė 2. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokesciu-teise-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 09:04
×