Mokesčių teisė ir sistema


Mokesčių teisė ir sistema. 5 tema. Šios temos potemės. Mokesčio samprata. Mokestis – kas tai? Mokesčio apibrėžimai. Pastebėjimas. Taigi. Mokesčio loginė sistema. (instrumentarijus). Mokesčio loginė sistema. Mokesčio elementai. Mokesčio subjektas. Mokesčio objektas. Mokesčio šaltinis. Apmokestinimo vienetas. Apmokestinimo bazė. Mokesčio suma. Mokesčio lengvata. Mokesčio ėmimo būdai. Kokius žinote mokesčių nustatymo metodus ? Mokesčių nustatymo metodai. Prie pajamų šaltinio. Pagal kadastro/registro duomenis. Pagal oficialų pareiškimą. Mokesčių funkcijos. Pagrindinės mokesčių funkcijos yra trys. Fiskalinė funkcija. Perskirstomoji funkcija. Reguliavimo funkcija. Vakarų šalių ekonomikos mechanizme mokesčiai vaidina dvigubą vaidmenį. Įvertinant mokesčių funkcijas, mokesčių sistema turėtų būti kontroliuojama TAIP. Mokesčių sistema. Mokslinėje literatūroje yra pateikiama nemažai. Valstybinės mokesčių sistemos apibrėžimai. Apibendrinimas. Mokesčių sistema & valstybės sandaros forma. Mokesčių sistema ir valstybės sandaros forma. Taigi. Sėkmingas mokesčių sistemos ir jos administravimo funkcionavimas priklauso. nuo šių elementų. Literatūroje. mokslinkai teigia, kad. Geros mokesčių sistemos pagrindą sudarantys principai yra tokie. Principo reikšmė. Beveik visi pripažįsta, kad. Lietuvos respublikos mokesčiai (25). Lietuvos respublikos mokesčių sistemą sudaro. 25 mokesčiai. Pažymėtina, kad. Apmokestinimo principai. Literatūroje galima rasti tokius apmokestinimo principus. NAUDOS PRINCIPAS. mokesčiai atitinka gaunamą naudą. Galimybės mokėti principas. mokesčiai padalinti pagal galimybes. Lygybės principas. Neutralumo principas. Administracinio paprastumo principas. Ekonominio efektyvumo principas. Viešumo principas. Koordinavimo principas. Mokestinių įplaukų produktyvumo ir elastingumo principas. R. Stačiokas išskiria šiuos bendruosius mokesčių sistemos formavimo principus. Mokesčių klasifikavimas. Dažniausiai mokesčiai grupuojami pagal. Klasifikacija. pagal ėmimo būdą. Klasifikacija. pagal įskaitymo tvarką. Klasifikacija. pagal įskaitymo tvarką. vietiniai (savivaldybių) mokesčiai. Klasifikacija. pagal įskaitymo tvarką. valstybiniai mokesčiai. Klasifikacija. pagal įskaitymo tvarką. pasidalijamieji mokesčiai. Klasifikacija. pagal įskaitymo tvarką. specialiųjų tikslinių fondų mokesčiai. Klasifikacija. pagal mokesčių objektus. Klasifikacija. pagal mokesčių objektus. pajamų ir pelno mokesčiai. Klasifikacija. pagal mokesčių objektus. turto mokesčiai. Klasifikacija. pagal mokesčių objektus. vidaus prekių ir paslaugų mokesčiai. Klasifikacija. pagal mokesčių objektus. prekybos ir prekybos sandorių mokesčiai. Klasifikacija. pagal mokesčių objektus. valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo mokesčiai. Klasifikacija. pagal mokesčių objektus. mokesčiai. už naudojimąsi šalies ištekliais ir valstybės teikiamomis paslaugomis. Klasifikacija. pagal mokesčių tarifus. Klasifikacija. pagal prievolių vykdymo tvarką. Klasifikacija. pagal mokesčių svarbą. Mokesčių teisė. Mokesčių teisė, kaip. teisės sistemos sudedamoji dalis. Taip yra todėl, kad. Mokesčių teisė. Mokesčių teisė ir kitos teisės šakos. Taigi, koreliuodamos teisės šakos veikia tikslo ir priemonės santykių pavidalu. Mokesčių teisė – nėra savarankiška teisės šaka –. tai finansų teisės pošakis. Mokesčių teisės dalykas. Mokesčių teisės normos. Mokesčių teisės norma. Mokesčių teisės normos. Mokesčių teisės normų klasifikacijos. Klasifikacija –. pagal atliekamas funkcijas teisės normos yra skirstomos į. Klasifikacija –. pagal daromą poveikį mokestinių santykių subjektams. Klasifikacija –. pagal turinio specifiką mokesčių teisės normos skirstomos į. Klasifikacija –. paskirtį / tikslus mokesčių teisės normos skirstomos taip. Mokesčių teisės šaltiniai. Mokesčių teisės šaltinis. Mokesčių teisės šaltiniai dėl savo formos. Pagal visuomeninių santykių reguliavimo apimtį skiriami. Mokestiniai santykiai. Mokestinių teisinių santykių samprata. Apibendinimas. Mokestinių teisinių santykių požymiai. Mokestinių teisinių santykių klasifikacijos. Klasifikacija –. Mokestiniai teisiniai santykiai, pagal konkrečiu teisiniu santykiu realizuojamus tikslus. Klasifikacija –. Mokestiniai teisiniai santykiai, pagal subjektus. Klasifikacija –. Mokestiniai teisiniai santykiai, pagal mokestinės prievolės rūšį. Mokestinių teisinių santykių subjektai. Mokestinių teisinių santykių subjektus galima skirstyti į. Mokestinių teisinių santykių objektas. Dėkoju už dėmesį. Lietuvos mokesčių adminsitratorių sistema.

Mokesčio samprata mokesčio loginė sistema (instrumentarijus) mokesčių sistemos samprata mokesčių klasifikavimas ir rūšys mokesčių teisės sąvoka mokesčių teisės dalykas mokesčių teisės normos mokesčių teisės šaltiniai mokestinių teisinių santykių struktūra.

Mokesčiai – apmokėjimas už vyriausybės teikiamas paslaugas (A. Smitas, D. Rikardo). Mokesčiai – ekonomikos stabilizavimo priemonė (Dž. Keinsas). Mokesčiai – pajamų išlyginimo įrankis (Ž. Furasje, R. Tiboldas).

Visuose apibrėžimuose vartojami žodžiai „piniginė prievolė“ arba „privalomi mokėjimai“, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šių dienų Lietuvoje vis labiau akcentuojama, kad Mokestis – tai netik prievolė, bet ir apsikeitimas tarp mokesčio mokėtojo ir mokesčio administratoriaus tam tikru teisiniu statusu. Tai reiškia, kad mokesčio mokėtojas, vykdydamas prievolę valstybei – sumoka atitinkamą mokestį ir įgyja teisę (pavyzdžiui, teisė į senatvės pensiją, sulaukus pensijinis amžiaus, arba teisė į sveikatos paslaugas, kai suserga, ir pan.).

Mokestis yra ne vien tik prievolė valstybei, bet ir teisė į tam tikras valstybės teikiamas viešąsias paslaugas.

Visi mokesčiai turi savo loginę sistemą, kitaip dar vadinamą apmokestinimo instrumentarijumi, kuris apima: mokesčio elementus mokesčio ėmimo būdą mokesčio nustatymo metodą.

Subjektas objektas šaltinis apmokestinimo vienetas apmokestinimo bazė mokesčio tarifas mokesčio suma mokesčio lengvatos.

Kitaip dar vadinamas mokesčio mokėtoju - tai fizinis arba juridinis asmuo, kuriam įstatymu yra nustatyta prievolė mokėti mokestį.

– tai subjekto pajamos, pavyzdžiui, darbo užmokestis, pelnas, palūkanos, renta, dividendai iš kurių sumokamas mokestis. Kai kurių mokesčių objektas, šaltinis sutampa, pavyzdžiui, juridinių asmenų pelno mokestis ir gyventojų pajamų mokestis.

  • Finansai Skaidrės
  • MS PowerPoint 1288 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 131 puslapis (4614 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rokas
  • Mokesčių teisė ir sistema
    10 - 4 balsai (-ų)
Mokesčių teisė ir sistema. (2016 m. Sausio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokesciu-teise-ir-sistema.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 02:38
×