Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo teisinis reguliavimas


Įvadas. Mokestinės nepriemokos sąvokos ir mokestinės nepriemokos atsiradimo pagrindai. Mokestinės nepriemokos sąvoka. Mokestinės nepriemokos atsiradimo pagrindai. Teisės priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo pagrindai. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senatis. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties nutrūkimo pagrindai. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo sustabdymas ir nepagrįstai priverstinai išieškotų sumų grąžinimas. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo sustabdymas. Nepagrįstai priverstinai išieškotų sumų grąžinimas. Beviltiška mokestinė nepriemoka. Mokestinės prievolės pasibaigimas. Išvados. Praktinė užduotis. Literatūra.

Nesumokėjus mokesčių susiduriama su mokestinės nepriemokos priverstiniu išieškojimu. Per mokesčius gaunama lėšų valstybės funkcijoms vykdyti, todėl labai svarbu tinkamai reglamentuoti mokesinės prievolės nevykdymo susidariusios mokestinės nepriemokos išieškojimą.

Mokestinė nepriemoka- mokesčių mokėtojų (mokestį išskaičiuojančio asmens) mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto teisės akto nustatyta tvarka nesumokėtos mokesčių, baudų, delspinigių, palūkanų pagal mokestinės paskolos sutarties sumos.

Svarbu nustatyti, kokiais atvejais mokesčių administratoriui atsiranda teisė išieškoti mokestinę nepriemoką iš mokesčių mokėtojo. Teisė priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką atsiradimo momento nustatymas svarbus ir išieškojimo senaties termino reglamentavimui, t.y. nustatymui tos dienos, nuo kurios jis pradeda skaičiuoti.

Prievolė mokestį sumokėti nustatytu terminu įtvirtinta mokesčių administravimo įstatymo 81 str. 1 d. ( toliau MAĮ). Atskirų mokesčių sumokėjimo terminus nustato atitinkamų mokesčių įstatymai (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 31 str. 1 d. nustatyta, kad nenuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs minėto įstatymo 30 str. nenurodytų B klasės pajamoms priskiriamų pajamų, privalo nuo šių pajamų apskaičiuoti pajamų mokestį ir sumokėti jį į biudžetą, ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pajamų gavimo). MAĮ įtvirtintas tik vienas terminas – patikrinimų metu papildomai apskaičiuotų mokesčių ir su jais susijusių sumų sumokėjimo data. Šios sumos turi būti sumokėtos per 20 dienų nuo atitinkamo sprendimo, kuriuo mokesčių mokėtojui apskaičiuojami mokesčiai ir su jais susijusios sumos, įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Kaip skelbia Mokesčių Administravimo Įstatymo (toliau MAĮ) 105 straipsnio 1 dalies 1 punktas, mokesčių adminisratorius įgyja teisę priverstinai išieškoti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką visų pirma tada, kai mokesčių mokėtojas nesumoka mokesčio ir su juo susijusių sumų, nurodytų mokesčių adminisratoriaus Raginime mokestinę prievolę įvykdyti geruoju. Šiuo atveju teisė išieškoti mokestinę nepriemoką įgyjama kitą dieną po to, kai pasibaigia Raginime nurodytas terminas (20 dienų terminas nuo Raginimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, jeigu mokesčio įstatymas nenustato kitaip).

Atkreiptinas dėmesys, kad Raginimas nėra siunčiamas visais atvejais. Pagal MAĮ 89 straipsnio 1 dalį, Raginimas privalo būti teikiamas mokesčių mokėtojui, kai:

c) nutraukiama mokestinės paskolos sutartis (Raginimas nebus siunčiamas, jeigu mokestinės paskolos sutartis nutraukiama dėl bankroto (restruktūrizavimo) bylos iškėlimo mokesčių mokėtojui). Pabrėžtina, kad pagal MAĮ 164 straipsnio 2 dalį mokesčių mokėtojo atsisakymas priimti Raginimą yra prilyginamas Raginimo įteikimui.

LVAT 2004 m. lapkričio 25 d. nutartimi konstatavo minėtos nuostatos taikymą. Buvo pripažinta, kad mokesčių administratorius teisingai taikė įstatymo nuostatas ir priėmė sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką po to, kai buvo įteiktas raginimas sumokėti nepriemoką geruoju, nebuvo atsižvelgta į tai, kad mokesčių mokėtojas atsisakė jį pasirašyti.

Kiti du pagrindai atsirasti teisei priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką yra nurodyti MAĮ 105 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose:

Kaip pavyzdžiui: Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, nuolatiniam Lietuvos gyventojui, vykdančiam individualią veiklą yra nustatyta prievolė pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją ir sumokėti pajamų mokestį pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laiktarpio gegužės 1 d. Jei deklaracija yra pateikiama, tačiau mokestis nesumokamas iki nurodyto termino pabaigos, mokesčių administratorius įgyja teisę priverstinai ne ginčo tvarka išieškoti deklaruotas mokesčio sumaspo 20 d. po minėto termino pabaigos, (terminai skaičiuojami remianatis MAĮ 162 str.) kadangi, kaip jau aptarta tokiu atveju raginimas įvykdyti prievolę geruoju nesiunčiamas.

Šiais abiem atvejais Raginimas nėra siunčiamas, išieškojimo teisė atsiranda 20 dienų po nustatytų terminų pabaigos.

Praktikoje dažnai laikomasi nuomonės, kad patikrinimo akto surašymo diena sutampa su mokesčių administratoriaus teisės priverstine tvarka išieškoti mokestinę nepriemoką įgijimo diena. Tokia nuomonė klaidinga, nes:

● mokesčių mokėtojas, susipažinęs su patikrinimo aktu (mokesčių administratorius privalo supažindinti pasirašytinai) per 30 d. nuo susipažinimo dienos mokesčių administratoriui gali pateikti savo rašytines pastabas ir atsikirtimus dėl patikrinimo akto. Tai viena iš mokesčių administravimą liberalizuojančių nuostatų. Iki 2001 m. birželio 26 d. tokios nuostatos apskritai nebuvo, o nuo minėtos datos įsigaliojusioje naujoje MAĮ redakcijoje įtvirtintas 20 d.terminas pastaboms pateikti. Ilgesnis - 30 d. terminas itvirtintas 2004 m. gegužės 1 d. Dėl svarbių priežasčių mokesčių mokėtojui nustatyta galimybė šį terminą pratęsti dar 30 d. Pagal mokesčių mokėtojo prašymą atitinkamą sprendimą priima atitinkamo mokesčių administratoriaus viršininkas arba jo tam įgaliotas pareigūnas. Mokesčių mokėtojas turi galimybę raštu atsisakyti teisės pareikšti pastabas bei atsikirtimus.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 69 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4422 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo teisinis reguliavimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo teisinis reguliavimas. (2015 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokestines-nepriemokos-priverstinio-isieskojimo-teisinis-reguliavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 18:59
×