Mokestinės prievolės užtikrinimas ir jos reguliavimas


Finansų referatas.

Mokestinės prievolės užtikrinimas ir jos reguliavimas.


Mokesčiai sudaro didelę Valstybės biudžeto dalį, tai yra pagrindinis valstybės pajamų formavimo būdas. Jau seniai žinoma, kad mokesčiai yra finansinis šaltinis, suteikiantis lėšų atlikti įvairias valstybės funkcijas, t.y. apsaugos, gamybines ir komercinės veiklos, socialinės plėtros, administravimo ir pan. Todėl lėšų patekimas į biudžetą turi būti užtikrintas, nes mokesčiai yra būtinas kiekvienos valstybės ekonominio bei socialinio gyvavimo pagrindas.

Kadangi mokesčiai yra pagrindinis biudžeto pajamų šaltinis, valstybė yra suinteresuota juos surinkti nustatytais terminais ir tam tikro dydžio. Didelis valstybės dėmesys turi būti skiriamas mokestinių prievolių užtikrinimui ir jų reguliavimui. Dėl šių priežasčių mokesčių administratoriai priversti taikyti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus, kurie neleidžia mokesčių mokėtojui nesužinoti mokesčių.

Darbo objektas – mokestinių prievolių užtikrinimas bei jo reguliavimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti mokestinių prievolių užtikrinimą bei jos reguliavimą.

Aptarti mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo sampratą.

Išanalizuoti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus.

Mokestinė prievolė apskritai yra visuotinė ir ji kyla pirmiausia iš paties MAĮ, o šios prievolės esminis elemetas – daugelis mokesčių mokėtojo pareigų, kurių tinkamas vykdymas privalo užtikrinti biudžeto pajamų mokesčiais gavimą laiku. Tai pareiga laiku ir teisingai apskaičiuoti mokesčius, laiku pateikti mokesčio deklaraciją ar kitus dokumentus. Tai pareiga laiku sumokėti mokestį bei su juo susijusias sumas, pateikti mokesčių administratoriui jo pareigoms vykdyti reikalingus dokumentus ar informaciją. Atsižvelgiant į konkretaus mokesčio ypatumus, atskiri mokesčių įstatymai tik konkretina šias visuotinio pobūdžio mokestinės prievolės turinį sudarančias pareigas.

Tačiau, mokestinė prievolė nėra tik mokesčių mokėtojo atitinkamos pareigos. Mokesčių mokėtojas, vykdydamas valstybės jam nustatytą mokestinę prievolę, turi teisę reikalauti iš valstybės, iš jai atstovaujančių atitinkamų institucijų, kad šios sudarytų visas tinkamo mokestinės prievolės vykdymo sąlygas. Todėl vienas pagrindinių Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) uždavinių (VMI atstovauja valstybei mokestiniuose teisiniuose santykiuose) MAĮ 19 straipsnio 1 dalyje nurodoma „padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir pareigas“. Tai reiškia, sudaryti palankias mokestinės prievolės tinkamo vykdymo sąlygas. Dabar vis daugiau dėmesio skiriama mokesčių mokėtojo teisėms, tai lemia ir pačios mokestinės prievolės raidą.

Mokestinės prievolės turinį sudaro ne tik MAĮ 2 straipsnio 18 dalyje ir 40 straipsnyje išvardintos mokesčių mokėtojų pareigos, bet ir joms įgyvendinti reikalingos VMI pareigos: teikti konsultacijas ir atitinkamą informaciją dėl mokesčių mokėjimo, šviesti mokesčių mokėtojus, parengti patogias pildyti mokesčių deklaracijų formas, aiškinti jų pildymo tvarką ir t.t.

Taigi, mokestinę prievolę galima traktuoti kaip dvišalę prievolę, kai tiek kreditorius, tiek skolininkas turi vienas kitam atitinkamas teises ir pareigas.

Asmens pareiga mokėti mokesčius yra konstitucinė pareiga. Vien Konstitucijos autoriteto nepakanka, kad visi mokesčių mokėtojai sąžiningai vykdytų prievoles valstybei, todėl būtina nustatyti tam tikras priemones, kuriomis būtų tinkamai užtikrintas mokestinių prievolių įvykdymas. „Mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai – įstatymo nustatytos priemonės, kurių taikymas (taikymo galimybė) turi skatinti mokestinės prievolės savanorišką ir tinkamą vykdymą, o nevykdymo (netinkamo vykdymo) atveju – užtikrinti įsiskolinimo biudžetui padengimą“ (Marcijonas, Sudavičius, 2003, p. 224).

MAĮ 95 straipsnis numato šiuos bendrus visiems mokesčių administravimo proceso dalyviams mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus:

Viena pagrindinių ir dažniausiai taikomų mokestinės prievolės vykdymo užtikrinimo būdų yra delspinigiai. Prievolės turi būti vykdomos. Neįvykdžius prievolių, nukentėjusioji šalis turi teisę į nuostolių atlygininmą, į visišką kompensaciją dėl neįvykdytos ar netinkamai įvykdytos prievolės.

Delspinigiams būdinga tam tikra specifika. Jie gali būti taikomi kaip atskiras mokestinės prievolės vykdymo užtikrinimo būdas ar kartu su kitais būdais. Jie taip pat skirti padengti valstybės turėtas išlaidas, atsiradusias laiku nesumokėjus mokesčių (pvz., valstybė negaudama planuotų pajamų iš mokesčių, yra priversta skolintis, leisdama Vyriausybės vertybinius popierius, kitais būdais ir mokėti palūkanas).

 • Finansai Referatai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Vaida
 • 18 puslapių (4146 žodžiai)
 • Universitetas
 • Finansų referatai
 • Microsoft Word 34 KB
 • Mokestinės prievolės užtikrinimas ir jos reguliavimas
  10 - 6 balsai (-ų)
Mokestinės prievolės užtikrinimas ir jos reguliavimas. (2016 m. Vasario 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/mokestines-prievoles-uztikrinimas-ir-jos-reguliavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 03:55