Mokestiniai ginčai referatas


Įvadas. Mokesčių įstatymų pažeidimas. Mokestiniai ginčai. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo aktualumas. Teisinėje literatūroje mokestinis ginčas apibrėžiamas, kaip ginčas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus, kuris kyla dėl interesų susikirtimo, o pats mokestinių ginčų procesas yra sudėtinga ir kompleksinė struktūra, kuri susideda iš kelių vidinių dalių, ir proceso metu sąveikauja mokestinius ginčus nagrinėjantis pareigūnas, t.y. centrinis mokesčių administratorius, mokestinių ginčų komisija, teismai ir mokesčių mokėtojas.

Lietuvoje kasmet kyla nesutarimai ir ginčai tarp mokesčius administruojančių pareigūnų ir mokesčių mokėtojų. Pasirinktos temos aktualumą lėmė mokestinių ginčų nagrinėjimo procese teorinių žinių trūkumas, todėl šios temos suvokimas yra labai svarbus ir praktiniu aspektu, kilus mokestiniui ginčui.

Mokestinių ginčų esminius požymius išskyrė A. Medelienė daktaro disertacijoje: „Mokestinius ginčus galima būtų identifikuoti pagal keletą esminių požymių. Pirma, pagal ginčo šalis – mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius. Šiuo požiūriu, mokestinių ginčų sąvoka išliko stabili. Antra, šis ginčas turi kilti dėl kompetentingo mokesčių administratoriaus sprendimo, kurį įvykdžius pasikeistų mokesčio mokėtojo finansinių – turtinių teisių apimtis, t. y. mokesčio mokėtojas įgytų papildomą prievolę valstybei sumokėti atitinkamas mokestines nepriemokas. Pažymėtina, kad ginčas turi kilti dėl šio sprendimo esmės, o ne dėl jo vykdymo. Taip pat mokestinio ginčo dalyku laikytinos mokesčio mokėtojo mokestinės ir su jomis susijusios prievolės valstybei, jų egzistavimas, dydis, apimtis. Paskutinis mokestinių ginčų skiriamasis požymis – specifinė privaloma kitokia jų nagrinėjimo procedūra specializuotose institucijose“.

Taigi, mokestinis ginčas kaip teisinis santykis formuojasi, kai kyla nesutarimas dėl sprendimo, pagal kurį yra naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis mokesčių mokėtojui, ir toks nesutarimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus perduodamas nagrinėti įgaliotai institucijai nustatyta procesine tvarka. Mokesčių mokėtojas turi galimybę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus veiksmą ar neveikimą.

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės - pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 151 straipsnį Mokestinių ginčų komisija nagrinėja mokestinius ginčus, kilusius tarp mokesčių mokėtojo ir centrinio mokesčių administratoriaus, taip pat mokestinius ginčus kilusius dėl centrinio mokesčių mokėtojo administratoriaus sprendimų, priimtų išnagrinėjus mokesčių mokėtojų skundus dėl vietos mokesčių administratoriaus, ir kai centrinis mokesčių administratorius per nustatytą terminą Lietuvos Respublikos mokesčių admisnistravimo įstatymo nepriėmė sprendimo dėl mokestinio ginčo;

Mokestinių ginčų nagrinėjimo proceso sąvoka nėra įtvirtina, mokestinius ginčus reglamentuojančiuose, teisės aktuose. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą mokestinių ginčų sąvoką, požymius, mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas gai būti suprantamas, kaip vienas paskui kitą sekančių valstybės įgaliotų institucijų veiksmų, sureguliuotų teisės normomis, visuma, vykdant mokesčių administravimo procedūras.

Mokestinio ginčo pradžia laikoma, kai mokesčių mokėtojas paduoda rašytinį skundą nagrinėjančiai institucijai per įstatymų nustatytus terminus.

Pažymėtina, kad apeliaciniame skunde negalima būti naujų reikalavimų, t. y. tų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

Tam, kad mokestinis ginčas prasidėtų, reikia pažeisti mokesčių įstatymų reikalavimus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme.

Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesas skirstomas į dvi dalis: ikiteisminis ir teisminis mokestinio ginčo nagrinėjimas. Ikiteisminis mokestinio ginčo nagrinėjimą atlieka centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, teisminį nagrinėjimas atliekamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir Vilniaus vyriausiajam administraciniam teisme. Teisminis nagrinėjimas yra reglamentuotas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme.

Zakaraitė J. Mokestinių ginčų nagrinėjimo procesiniai principai/ Magistro darbas: Finansų ir mokesčių teisė. – Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007. – 69 p.

  • Teisė Referatas
  • Microsoft Word 39 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 19 puslapių (3465 žodžiai)
  • Andzela
  • Mokestiniai ginčai referatas
    10 - 6 balsai (-ų)
Mokestiniai ginčai referatas. (2015 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokestiniai-gincai-referatas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 04:45
×