Mokestinių ginčų procesas


Mokestinių ginčų nagrinėjimas centrinio mokesčių administratoriaus įstaigoje. Mokestinių ginčų nagrinėjimas Mokestinių ginčų komisijoje. Vilniaus apygardos administracinis teismas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Išvados. Literatūra.


Mokesčiai – svarbiausias bet kurios valstybės pajamų formavimo būdas. Kiekviena valstybė siekia sukurti maksimaliai darnią mokesčių sistemą, kuri skatintų ekonomikos raidą ir užtikrintų stabilias pajamas valstybei. Tuo pačiu kiekviena valstybė turėdama skirtingą mokesčių teisinį reglamentavimą savaip užtikrina ne tik teisingą konkurenciją, bet ir proporcingą mokesčių pasiskirstymą.

Lietuvoje mokestinių ginčų proceso analizė teoriniu ir praktiniu aspektu yra itin aktualus klausimas, ar mokestinių ginčų nagrinėjimas iš esmės yra tinkamai reglamentuotas ir, ar tinkamai nustatyta jo nagrinėjimo tvarka visose įstatymo numatytose stadijose, nes besikeičianti/tobulinama mokesčių įstatyminė bazė sukelia daug nesutarimų tarp abiejų ginčo šalių.

Darbo objektas: Lietuvos teisės aktuose įtvirtinto mokestinio ginčo nagrinėjimo procesas.

Ginčo šalys turi būti - mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius;

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme mokestiniai ginčai apibrėžti kaip ginčai kylantys tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administraroriaus. Mokesčių mokėtoją ir mokesčių administratorių sieja tam tikri prievoliniai santykiai, kai mokesčių mokėtojas turi piniginę prievolę valstybei, kuria šiuose santykiuose atstovauja mokesčių administratorius.

Valstybinė mokesčio inspekcija prie Finanso ministerijos – centrinis mokesčio administratorius;

Pagrindiniai Valstybinės mokesčio inspekcijos uždaviniai yra išvardinti MAĮ 19 straipsnyje:

suinteresuotumą bylos baigtimi. Mokesčio mokėtojas siekia įrodyti, kad atitinkama mokestinė nepriemoka jam apskaičiuota nepagrįstai, tuo tarpu mokesčio administratorius siekia užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti. Mokestinio ginčo šalys turi tik jiems būdingas procesines teises ir pareigas.

Taigi mokestinių ginčų nagrinėjimo procesu turėtų būti pripažinta valstybės įgaliotų institucijų veikla, atliekama nagrinėjant mokestinius ginčus. Mokestinis ginčas yra reiškinys, kurį galima apibūdinti kaip tam tikrų interesų tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus susikirtimą. Mokestiniai ginčai yra savarankiška teisinių ginčų rūšis, kuriai įstatymai nustato specifinį nagrinėjimo procesą. Įstatymų leidėjas siekdamas užtikrinti ginčų nagrinėjimo kokybę įtvirtino specialų mokestinių ginčų nagrinėjimo procesą. Tokia nagrinėjimo tvarka yra dėl to, kad tokiems ginčams išnagrinėti dažniausiai reikalingos specialios tam tikros srities žinios.

Išsprendus skundo priėmimo klausimą centrinis mokesčių administratorius analizuoja gautą informaciją bei duomenis, kurie būtini teisingam sprendimo priėmimui. Skundus centriniame mokesčių administratoriuje nagrinėja VMI Teisės departamento Apeliacijų skyrius, taip pat Muitinės departamento Teisės skyrius. Skundas nagrinėjamas mokesčių mokėtojui ar jo atstovui nedalyvaujant. Centrinio mokesčių administratoriaus priimamas sprendimas dėl mokestinio ginčo yra institucijos sprendimas, todėl galioja vidinė jo priėmimo procedūra.

Ketvirtas mokestinio ginčo nagrinėjimo etapas yra sprendimo vykdymas. Jei mokesčių mokėtojas per nustatytą terminą neapskundžia mokesčių administratoriaus priimto sprendimo, prasideda mokesčių, baudų, delspinigių sumokėjimo arba išieškojimo procedūra.

Antras skundo nagrinėjimo etapas yra skundo priėmimas. Mokestinių ginčų komisija privalo patikrinti, ar skundas atitinka įstatymo reikalavimus ir ar nepraleistas skundo padavimo terminas. „Skundo priėmimo klausimai Komisijoje sprendžiami pasirengimo nagrinėti skundą metu.“ Skundo turinio ir formos reikalavimai tokie pat kaip ir skundui Centriniam mokesčių administratoriui. Skundas turi būti paduodamas raštu. Skundo priėmimo Komisijoje metu turi būti nustatoma, ar buvo laikomasi privalomo ikiteismonio ginčo nagrinėjimo tvarkos. Taigi mokesčių mokėtojas negali tiesiogiai kreiptis į Komisiją, jei prieš tai nebuvo kreipiasis į Centrinį mokesčių administratorių. Priėmus skundą prasideda mokestinio ginčo nagrinėjimas. Skundai Komisijoje nagrinėjami posedžiuose. Į juos raštu kviečiami mokesčių mokėtojas ar jo atstovas ir mokesčių administratoriaus atstovas. Jei į posedį neatvyksta ginčo šalys, skundas gali būti nagrinėjamas jiems nedalyvaujant, išskyrus kai buvo gautas prašymas atidėti skundo nagrinėjimą dėl priežasčių, kurias Komisija pripažįsta svarbiomis. Komisijos posėdžiai protokoluojami.

  • Microsoft Word 29 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3258 žodžiai)
  • Universitetas
  • Inesa
  • Mokestinių ginčų procesas
    10 - 3 balsai (-ų)
Mokestinių ginčų procesas. (2017 m. Gruodžio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokestiniu-gincu-procesas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 21 d. 21:26
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo