Mokinių parodų lankymas pamokų metu ir po jų


Pedagogikos tyrimas. Atliekamos praktikos informacija. Akmenės miesto Akmenės rajono gimnazinių klasių I-okų ir IV-okų požiūris į parodų lankymą pamokinės ir nepamokinės veiklos metu. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Vaikai nuo mažens įpranta skirti tai, kas yra gražu ir negražu, todėl meno, konkrečiai dailės ugdymas yra labai svarbus norint išugdyti pilnavertį žmogų bei visuomenės vartotoją. Pamokose mokiniai piešia ir daro kūrinius patys, analizuoja paveikslėlius, reprodukcijas rastas internete ar knygose. Parodų lankymas yra dar viena tiek pamokinės ir nepamokinės veiklos forma, kuri puikiai leidžia mokiniams susidaryti estetinį požiūrį į pasaulį. Nors parodų lankymas yra dar viena tiek pamokinės ir nepamokinės veiklos forma, kuri puikiai leidžia mokiniams susidaryti estetinį požiūrį į pasaulį, tačiau didžiajai daliai Lietuvos moksleivių ji asocijuojasi su nuobodžia ekskursija. Tad turim dėti visas pastangas, kad parodų lankymas mokyklose būtų laikomas įdomia, linksma ir daug informacijos duodančia veikla.

Studentas atlikdamas pedagogo tyrėjo praktiką turi pasiūlyti praktikos temas, metodologiją. Viena iš pagrindinių užduočių atlikti tyrimą, kurio rezultatus reikia pristatyti mokyklos praktikai vadovaujančiam mokytoju bei praktiką kuruojančiam dėstytojui.

Rengdamas pedagoginio tyrimo projektą, aptardamas tyrimo aktualumą, poreikį ir tikslus, studentas gali konsultuotis su mokyklos bendruomene, praktiką kuruojantis pedagogas ar mokyklos įgaliotas asmuo gali padėti suformuoti tyrimų kryptis, aktualias meninio ugdymo švietimo kaitai, skatinančias meninio ugdymo kokybę ir veiksmingumą.

Mokytojo kaip tyrėjo konceptas orientuotas į

Pedagoginės praktikos užduotis sudaro prielaidas studentams pritaikyti teorines žinias apie ugdymo sistemas, edukologinius tyrimus praktiškai, ugdytis mokytojo tyrėjo kompetenciją, kuri pasireiškia tokiais gebėjimais kaip:

Studentai gali integruoti dailės, dizaino, pedagoginių dalykų žinias bei formuoti tyrimo temas iš turimos informacijos.

Metodologinė tyrimo dalis: 1. Tyrimo temos / aktualumo / problemos įvardijimas, tyrimo objekto ir dalyko numatymas.2. Tyrimo tikslų ir uždavinių formulavimas.3. Pagrindinių sąvokų interpretacija (patikslinimas).4. Išankstinė sisteminė tyrimo objekto analizė.5. Hipotezės (-ių) kūrimas.

Procedūrinė tyrimo dalis: 6. Principinio tyrimo plano sudarymas.7. Stebėjimo vienetų atrankos sistemos pagrindimas.8. Duomenų rinkimo būdų aprašymas.9. Numatomų gauti duomenų apdorojimo ir apibendrinimo būdų aprašymas.

Akmenės rajono Akmenės gimnazijos keturių gimnazinių klasių I-okų ir IV-okų požiūris į parodų lankymą

Tyrimo objektas: mokinių domėjimasis parodomis pamokų ir laisvalaikio metu.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti priežastis, kurios įtakoja mokinių domėjimąsi arba nesidomėjimą parodomis tiek dailės pamokų metu, tiek laisvalaikiu.

Išanalizuoti ir palyginti teorinius duomenis – I-II gimnazinių klasių su III- IV gimnazinių klasių duomenimis;

Darbo struktūra: Teorinė dalis: titulinis lapas, turinys, įvadas, praktinės darbo dalies aprašymas, išvados, naudota literatūra, priedai.

Tyrimui buvo naudotos anketas, šis apklausos metodas atrodė optimaliausias, mokiniai galėjo laisvai reikšti savo nuomonę, nes anketavimas buvo anoniminis. Prieš pateikiant anketas mokiniams prisistačiau kaip studentė atliekanti pedagoginį tyrimą apie parodų lankymą, taip pat pristačiau šio tyrimo tikslą ir paaiškinau, kur bus naudojami užpildyti duomenys.

Duomenų analizė bus paremta lyginant 1 ir 2 grupės duomenis:

1grupė – I ir II gimnazinės klasės,

2 grupė – III ir IV gimnazinės klasės.

1 grupę sudaro mokiniai esantys I - II gim. klasėje, o 2 grupę sudaro besimokantys III - IV gim. klasėje.

Pirmosios grupės net 19 mokinių (I - II gim.kl) atsakė, jog savo laisvalaikio metu visiškai nesidomi daile. Tokį pasirinkimą, jie argumentuoja tuo, jog tai laiko švaistymas, jog yra ir kitų įdomesnių veiklų, jog jie domisi muzika ar sportu, kitokiais dalykais ir daugelis rašo, jog tiesiog tai jų visiškai nedomina. Antrojoje grupėje (III – IV gim.kl) daugiausiai mokinių atsakė, jog daile domisi internete. 9 mokinių daile nesidomi taip pat, kaip ir pirmoji, jie pateikia panašias priežastis. Pagal šias dvi diagramas galima spręsti tai, jog devintokai ir dešimtokai mažiau domisi daile laisvalaikio metu nei vienuoliktokai, dvyliktokai. Daugiau vienuoliktokų, dvyliktokų lanko dailės mokyklą ar kitus būrelius susijusius su daile. Taip pat žymiai aktyviau skaito literatūrą, žiūri dokumentinius filmus ar kitokius filmus apie menininkus, jų darbus. Konkursuose aktyviau reiškiasi pirmosios grupės mokiniai.

  • Pedagogika Tyrimai
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • Ausra
  • 24 puslapiai (3166 žodžiai)
  • Pedagogikos tyrimai
  • Microsoft Word 206 KB
  • Mokinių parodų lankymas pamokų metu ir po jų
    10 - 5 balsai (-ų)
Mokinių parodų lankymas pamokų metu ir po jų. (2015 m. Birželio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/mokiniu-parodu-lankymas-pamoku-metu-ir-po-ju.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 05:35