Mokinių pasiekimų vertinimo ir pažangos matavimo praktika


Mokymosi pasiekimų vertinimas. Ko siekiame vertindami? Vertinimo intencija. Pagrindinės sąvokos. Vertinimas. Įvertinimas. Įsivertinimas. Vertinimo tipai. Formuojamasis vertinimas- nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu. Diagnostinis vertinimas – baigus ar pradedant mokymo etapą - temą ar kurso dalį. Apibendrinamasis. Vertinimo būdai. Vertinimo planavimas. Vertinimas ilgalaikiame plane. Vertinimo planavimas. Temos planas. Vertinimo planavimas. Pamokos planas. Pamokos uždavinį sudaro. Pamokos uždavinys. Pamokos uždavinio dalis –pamatuojamas rezultatas. Ar sutinkate? Individualizavimo ir diferencijavimo esmė yra tai. Duoti taip, kad jis galėtų, norėtų paimti (ugdymo metodai). Leisti jam žinoti. Sėkmingos pamokos kriterijus. Pamokos uždavinio diferencijavimas (keliapakopio uždavinio kėlimas). Teisingai nustatys pateiktų sakinių rūšis. Pamokos uždavinio individualizavimas pagal mokinių galimybes ( pasiekimų ,,laiptai”). Pamokos uždavinio individualizavimas pagal mokinių savarankiškumo lygį. ( pasiekimų ,,laiptai”). Pamokos uždavinio individualizavimas pagal mokinių galimybes. Pamokos uždavinio diferencijavimas,. naudojant užduoties sunkumą. nusakančius terminus. Pamokos uždavinio diferencijavimas pagal mokinių gebėjimus. Pamokos uždavinį sudaro. Parašys įžangos pastraipą- įvadą į dėstymą. Formuluojant pamokos uždavinį yra apibrėžiamas mokinių rezultatas įvairiais atžvilgiais. Proc. pamokos sudaro formuojamasis vertinimas. Stebėjimas. Klausimai. Kokio grįžtamojo ryšio reikia mokiniui? Grupės darbo vertinimas. (kriterijai, normos). Įsivertinimas. Žinojimas prasideda nuo nežinojimo. Vertinimas pamokoje. Pamokoje. Svarbu. Pažangos matavimas. Pažangos matavimo būdai. Temos taikinys. Emocinis vertinimas. Pažangos matavimas savikontrolės metodu. Šviesoforas”. Darbo su segtuvais metodo paskirtis. Kreditinio vertinimo sistema. Kreditus galima gauti už. Kreditų netenkama, kai. Kreditavimo principai. Kaupiamasis vertinimas- formuojamojo ir /ar diagnostinio vertinimo forma. Savęs vertinimas. Savikontrolės užduotys- tinkama sąlyga ugdymo individualizavimui ir diferencijavimui. Metinių ir brandos egzaminų įvertinimų dermė. Netinkamo mokinių elgesio fiksavimas. Bendri susitarimai. Mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo ir fiksavimo principai. Apibendrinamojo vertinimo rezultatai matuojami lyginant. Mokinių, mokomų pagal specialiąsias. Mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimas. Tėvų informavimo apie jų vai

Vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą.

Formuojamasis vertinimas- nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu.

Parašys pastraipą pasirinktu aspektu. ... nurodys 2-4 pastraipų siejimo būdus. ...išskirs 3-5 esmines priežastis. ...suformuluos išvadinį sakinį. ...tinkamai pritaikys taisykles. ...pagal pateiktus kriterijus parašys, padarys...

Visų mokinių visko išmokyti neįmanoma! visus mokinius galima kai ko išmokyti.

Pamokos uždavinio individualizavimas pagal mokinių galimybes ( pasiekimų ,,laiptai”).

Pamokos uždavinio individualizavimas pagal mokinių savarankiškumo lygį ( pasiekimų ,,laiptai”).

Iš realaus turinio paprasčiausios paprastos nesudėtingos sudėtingesnės sąlygos teisingai sudaro ir sprendžia tiesinių lygčių sistemas.

Vertinimo informacijos naudojimas, informavimas apie daromą pažangą.

Pirminę informaciją apie ugdymo ir ugdymosi pažangą, poreikius, mokyklos lankymą ir elgesį tėvams pateikia mokinys, vykdydamas savo įsipareigojimus, nurodytus mokymo sutartyje.

  • Lietuvių kalba Skaidrės
  • MS PowerPoint 3095 KB
  • 2015 m.
  • 105 puslapiai (3122 žodžiai)
  • Karolina
  • Mokinių pasiekimų vertinimo ir pažangos matavimo praktika
    10 - 7 balsai (-ų)
Mokinių pasiekimų vertinimo ir pažangos matavimo praktika. (2015 m. Kovo 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokiniu-pasiekimu-vertinimo-ir-pazangos-matavimo-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 19:43
×