Mokomosios praktikos operatyvinėje grupėje ataskiata


Mykolo romerio universiteto viešojo saugumo fakulteto. Tyrėjo darbo organizavimo tvarka. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo organizavimo tvarką reglamentuoja. Ikiteisminio tyrimo tyrėjo teisės ir pareigos , tarnybinės veiklos funkcijos. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas tyrėjas. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų teisės ir pareigos. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo. Ikiteisminio tyrimo pareigūnai atlieka tokias funkcijas. Reagavimo į pranešimus apie nusikalstamas veikas tvarka. Skundų , pareiškimų , pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimo , jų patikslinimo , atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą bei ikiteisminio tyrimo pradėjimo tvarka. Ikiteisminis tyrimas pradedamas. Sprendimo pradėti ikiteisminį tyrimą formos. Tarnybinis pranešimas. Prokuroro reikalavimas. Ikiteisminių tyrimų prioriteto nustatymo pagrindiniai kriterijai. AA kategorijai. B kategorijai. C kategorijai. Aukščiausias prioritetas. Aukštas prioritetas. Vidutinis prioritetas. Žemesnis prioritetas. Policijos įstaigų padalinių kompetencijos atlikti ikiteisminius tyrimus. Policijoje ikiteisminį tyrimą pagal kompetenciją atlieka. Ikiteisminių tyrimų registravimo policijos žinybiniame registre tvarka. Nusikalstamų veikų žinybiniame registre. Registro paskirtis. Registro asmens duomenų tvarkymo tikslas. Nusikalstamų veikų žinybiniame registre tvarkomi šie duomenys. Integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje. Veiksmai įvykio vietoje , įvykio vietos apžiūros ypatumai , nusikalstamos veikos pėdsakų rinkimas. Įvykio vietoje atlieka šiuos veiksmus. Įvykio vietos apžiūros protokole. Ikiteisminio tyrimo veiksmai , kuriuos atliekant dalyvavote. Pirminių ikiteisminio tyrimo veiksmų procesinių dokumentų pildymo ypatumai Dažniausiai pildomi šie procesiniai dokumentai. Atliktos praktikos pastabos , išvados ir pasiūlymai dėl veiklos bei proceso optimizavimo.


Pirmą praktikos dieną buvau supažindinta su komisariato tvarka, vidaus taisyklėmis, teisės aktais, kurie reglamentuoja Operatyvinės grupės darbą. Pareigūnai dirba 2 pamainomis po 12 valandų. Nuo sausio mėnesio šiame komisariate daromas ,,eksperimentas“: operatyvinė grupė dirba kartu su patruliais, t.y. viename ekipaže yra vienas patrulis ir vienas operatyvinės grupės pareigūnas. Tai padeda operatyviau reaguoti į nusikalstamas veikas. Patruliams nuvykus į įvykio vietą nereikia papildomai kviesti operatyvinės grupės, taip sutaupoma laiko, kuro ir užtikrinamas operatyvus nusikalstamos veikos užkardinimas. Praktikos metu gebėjau pritaikyti Mykolo Romerio Universitete Viešojo Saugumo Fakultete įgytas žinias.

Ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo organizavimo tvarką reglamentuoja:

Rekomendacija dėl ikiteisminio tyrimo dokumentų sudėjimo į bylą tvarkos;

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas (tyrėjas) – tai ikiteisminio tyrimo įstaigoje dirbantis asmuo, kuriam šios įstaigos, jos padalinio vadovo ar jų įgaliojų asmenų pavedimu paskirta tirti nusikalstamos veikos aplinkybes ir nustatyti tokią veiką padariusį asmenį (BPK 18 straipsnis).

Taip pat tyrėjas turi pranešti skundą, pareiškimą arba pranešimą padavusiam asmeniui apie pradėtą, atsisakytą pradėti arba nutrauktą ikiteisminį tyrimą. Atsisakydamas pradėti ikiteisminį tyrimą, ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo surašyti motyvuotą nutarimą (ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali tik ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sutikimu). Privalo žinoti teisės aktų, reglamentuojančių operatyvaus valdymo padalinių darbą, reikalavimus; esant reikalui, informuoti teisėtvarkos ir kitas suinteresuotas institucijas; turėti teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas teises dirbti su įvairiomis informacinėmis sistemomis ir registrais.

Pagal kompetenciją užtikrina viešąją tvarką, žmonių bei eismo saugumą, dalyvauja specialiose policijos priemonėse bei operacijose.

Tarnybinės veiklos srityje keičiasi informacija su kitomis policijos įstaigomis, teisėsaugos institucijomis ir kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vykdo ir organizuoja procesinių prievartos priemonių taikymą.

Panevėžio apskrities VPK Biržų RPK Kriminalinės policijos padalinio tyrėjai informaciją apie nusikalstamas veikas gauna iš Panevėžio apskrities VPK budėtojo arba atskirų PK budėtojų (tokiu atveju PK budėtojas apie tyrėjui perduotą informaciją informuoja AVPK budėtoją). Informacija perduodama tarnybinėmis mobiliojo ryšio priemonėmis arba bendru radijo ryšiu (racijomis).

Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai į gautą informaciją apie nusikalstamas veikas stengiasi reaguoti kuo operatyviau ir neatidėliotinai, kad būtų užtikrintas nusikalstamų veikų išaiškinimas.

Kiekvienas ikiteisminio tyrimo įstaigoje gautas raštiškas skundas, pareiškimas ar pranešimas apie nusikalstamą veiką, dėl kurios tyrimo būtina imtis neatidėliotinų tyrimo veiksmų, nedelsiant perduodamas ikiteisminio tyrimo įstaigos vadovui ar įgaliotam asmeniui. Įgaliotas asmuo, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, tuoj pat pradeda ikiteisminį tyrimą, t. y. ant skundo, pranešimo ar pareiškimo apie nusikalstamą veiką užrašo rezoliuciją ,,Pradėti ikiteisminį tyrimą“, užregistruoja ikiteisminio tyrimo pradėjimą registre ir organizuoja neatidėliotiną tyrimo veiksmų atlikimą arba pats juos atlieka. Ne vėliau kaip kitą dieną apie tai raštu privaloma pranešti prokurorui

Atsisakant pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas turi surašyti motyvuotą nutarimą.

Tarnybinis pranešimas - pradedamas tarnybiniu pranešimu, kai prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas pats nustato galimai padarytos nusikalstamos veikos požymius.

Prokuroro reikalavimas - pradedamas ikiteisminis tyrimas, kai prokuroras priima sprendimą pradėti tyrimą dėl BPK 167 str. 1 d. ir 407 str.

A kategorijai priskiriami: sunkūs nusikaltimai; didelį atgarsį sukėlę nusikaltimai; apysunkiai nusikaltimai, kai padaryta žala nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui ir kai gresia pavojus nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai; nusikaltimai, susiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu; neatsargūs nusikaltimai, kai didžiausia laisvės atėmimo bausmė viršija 6 metus. Reagavimo greitis – 12min.

  • Teisė Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 48 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3475 žodžiai)
  • Universitetas
  • Birutė
  • Mokomosios praktikos operatyvinėje grupėje ataskiata
    10 - 3 balsai (-ų)
Mokomosios praktikos operatyvinėje grupėje ataskiata. (2016 m. Gegužės 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokomosios-praktikos-operatyvineje-grupeje-ataskiata.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 03:17
×