Moksleivių dziudo pirmenybių varžybų organizavimas


Santrauka. Įvadas. Sporto renginių organizavimo teoriniai aspektai. Sporto varžybų teorinė samprata ir reikšmė. Dziudo varžybų organizavimo teoriniai aspektai. Šakių rajono atvirų moksleivių dziudo varžybų organizacinių aspektų tyrimo analizė. Tyrimo metodika. Šakių rajono atvirų moksleivių dziudo varžybų organizatorių nuomonės tyrimo analizė. Šakių rajono atvirų moksleivių dziudo varžybų SSGG analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.

Tobulėjančios šiuolaikinės technologijos palengvina sporto renginių organizavimą, tačiau neturint patirties šioje srityje galima padaryti labai daug klaidų, kurios pakenktų renginio sėkmei, planuojamų tikslų įgyvendinimui, organizatorių ir renginio reputacijai. Siekiant išanalizuoti sporto renginių reikšmę, bei jų organizavimo ypatumus buvo pasirinktos kasmetinės Šakių rajono atviros moksleivių dziudo pirmenybių varžybos, kurias organizuoja Šakių sporto klubas „Audra“.

Problematika: Dėl mokslinės literatūros šaltinių stygiaus, sunku įgyti naujų žinių kaip tinkamai suorganizuoti sporto renginį, kuris pritrauktų didelį žiūrovų ir dalyvių skaičių, todėl patirtį turinčių organizatorių žinios yra itin svarbios

Darbo objektas: Šakių rajono atvirų moksleivių dziudo pirmenybių varžybos, kurias organizavo sporto klubas „Audra“.

Darbo tikslas: Atlikti Šakių rajono atvirų moksleivių pirmenybių varžybų organizacinių ypatumų analizę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti sporto varžybų teorine sampratą ir jų reikšmę.

Apžvelgti dziudo varžybų organizavimo teorinius aspektus.

Darbo metodai:

SSGG analizė

Mokslinės literatūros analizė

Kokybinis tyrimo metodas - interviu

Darbe yra suformuluotas darbo objektas – Šakių rajono atviros moksleivių dziudo pirmenybių varžybos, jų organizavimo ypatumai. Darbo problematika yra susijusi su tuo, kad pasirinkta tema dar mažai atskleista, tačiau yra labai aktuali. Tobulėjančios šiuolaikinės technologijos palengvina sporto renginių organizavimą, tačiau neturint patirties šioje srityje galima padaryti labai daug klaidų, kurios pakenktų renginio sėkmei, planuojamų tikslų įgyvendinimui, organizatorių ir renginio reputacijai. Darbo tikslas – išanalizuoti Šakių rajono atvirų moksleivių pirmenybių varžybų organizavimo ypatumus. Teorinėje dalyje yra aptariami sporto renginiai, jų reikšmė taip pat dziudo varžybų organizavimo aspektai. Praktinėje kursinio darbo dalyje analizuojami varžybų organizavimo aspektai. Analizuojant teorinę ir praktinę dalį, paaiškėjo, jog norint sėkmingai suorganizuoti varžybas reikia turėti daug žinių ir patirties šioje srityje, sugebėti pritraukti rėmėjus ir dalyvius, pateisinti jų lūkesčius. Apibendrinant galima teigti, jog medžiaga pateikta teorinėje dalyje atitinka analizuotų autorių mintis apie varžybų organizavimą ir svarbą, o praktinėje dalyje pateiktas tyrimas tai tik patvirtina

Praėjus ilgam laiko tarpui jau nebeįmanoma nustatyti kada, kaip, kur, kodėl, vyko pačios pirmosios sporto varžybos ir kas tapo nugalėtojais jose. Sportinių varžybų pradžia nėra tiksliai apibrėžta, ją lydi daugybe legendų, padavimų mitų, todėl sporto istorijos faktai negali nusakyti tikslių duomenų apie šį įvykį.

Avižonienės G. (2005) teigimu, sporto varžybos minimos net senovės graikų mituose. Graikai tikėjo, jog kiekviena sporto šaka turi savo dievą ar sergėtoją, jiems sportininkai net melsdavosi. Sporto varžybos buvo išaukštinamos, o sporto dievai garbinami. Taip pat tarp varžybų dievams buvo aukojamos įvairios aukos, taip stengtasi pelnyti jų malonę. Varžybų laimėtojai buvo ypač gerbiami, apie juos buvo rašomos poemos, eilėraščiai, kuriamos jų skulptūros, jie buvo atleidžiami net nuo mokesčių. Tikriausiai todėl senovės Graikijos sportininkai visiškai buvo atsidavę sportui: negailėdavo nei ryžto, nei jėgų, kad pasiektų trokštamą pergalę. Tuo metu susidariusi varžybų dvasia, kuri minima graikų mitologijoje, persikėlė į graikų sporto sritį.

Graikijos įtaką šiandieniniam sportui straipsnyje „Sporto protėviai“ įžvelgia ir Lahayne H., jis teigia, kad graikai tiesiog dievino sportą. Kai kuriuose žaidynių rungtyse buvo draudžiama lankytis ištekėjusioms moterims taigi žaidynės Olimpijoje nebuvo išimtis. Graikai įvertino koks svarbus akcentas varžybose yra žiūrovai, todėl buvo pastatytas stadionas su laiptuotais akmeniniais suolais nuo kurių buvo galima stebėti varžybas, talpinančiais iki 40 tūkstančių žiūrovų.

Apie sporto ištakas Graikijoje taip pat užsimena ir Vilkas A. (2006) pasak jo, senovės Graikijoje žmogaus kūnas buvo suvokiamas, kaip visuma kurioje dera fizinės ir dvasinės ypatybės. Tokia samprata ir nuostata buvo perteikiama ir kitai kartai per dailę, poeziją, dramą, filosofiją ir fizinio ugdymo sistemas. (5 p.). Šio autoriaus nuomone graikai tiesiog ugdė aistrą sportui jau nuo mažų dienų.

Išanalizavus minėtų autorių nuomones apie sporto varžybų ištakas ir kilmę, galime teigti, jog sportas atsirado dar Heleninės civilizacijos egzistavimo laikotarpiu tačiau tikslios datos įvardyti neįmanoma. Itin didelę reikšmę sporto istorijoje padarė Graikija. Šis miestas pradėjo rengti rungtynes kuriose žaidėjai pritaikydavo ir ugdydavo savo fizines ir protines savybes. Rungtynės plėtė miesto infrastruktūrą, buvo pradėti statyti nauji pastatai, stadionai, atvykdavo vis daugiau miesto svečių ir varžybų žiūrovų.

  • Kūno kultūra Kursinis darbas
  • Microsoft Word 82 KB
  • 2015 m.
  • 22 puslapiai (4847 žodžiai)
  • Kolegija
  • Apstinente
  • Moksleivių dziudo pirmenybių varžybų organizavimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Moksleivių dziudo pirmenybių varžybų organizavimas. (2015 m. Kovo 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/moksleiviu-dziudo-pirmenybiu-varzybu-organizavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 10:07
×