Mokslinė esė praktikos ataskaita


Įvadas. Pagrindinė dalis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

Praktikos metu lavinau savo, kaip pedagogės, kompetencijas. Kompetencijos sąvoka kilo iš lotynų kalbos žodžio competere, kuris verčiamas žodžiais „bendrai siekti“, „atitikti“ (petere – kažko siekti, ieškoti). Tokios prasminės ištakos leidžia laisvai interpretuoti ja reiškiamą veikimą, telkiant dėmesį į tai, kad jis artina prie tikslo, tampa tarsi jo laidininku (Martišauskienė, 2009). Kompetencija apibrėžiama kaip žinių, gebėjimų ir nuostatų elementų junginys, besireiškiantis tam tikroje praktinėje veikloje. Kai gebėjimai, įgūdžiai, nuostatos kontekstualizuojami, įvertinami ir pamatuojami, susiejami su asmenybės savybėmis, vertybėmis ir požiūriais, šis sinerginis elementas yra laikytinas kompetencija (Žadeikaitė, Railienė, 2009). Pečiuliauskienė (2007) kompetenciją apibrėžia kaip gebėjimus atlikti tam tikrą veiklą, kurie yra grindžiami individo žiniomis, mokėjimais, įgūdžiais, požiūriais, patirtimi, polinkiais, asmenybės savybėmis ir vertybėmis. Taigi galima teigti, jog kempetencij suvokiama, kaip gebėjimas panaudoti, atskleisti tam tikras savo žinias, įgūdžius, gebėti juos pritaikyti bei tinkamai panaudoti.

Iš pateiktų kompetencijos apibrėžimų, matyti kompetencijos struktūroje dažniausiai išskiriami trys dėmenys: žinios, gebėjimai bei įgūdžiai ir vertybinės nuostatos.

Remiantis minėtu aprašu galima išskirti šias pradinio ugdymo pedagogo kompetencijas:

Šis Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas (2007), skirtas visų ugdymo pakopų ir dalykų pedagogams.

Savo darbo temą pasirinkau tokią, kad atliekant praktiką mokykloje labai dažnai teko susidurti mokiniais, kuriems mano nuomonę stigo motyvacijos mokytis.

Darbo objektas – mokinių mokymosi motyvacija.

Darbo tikslas – analizuoti mokinių mokymosi motyvaciją, remiantis savo patirtimi, įgyta atliekant pedagogines psichologines praktikas.

Darbo uždaviniai:

Pristatyti mokymosi motyvacijos sampratą.

Išanalizuoti mokinių motyvaciją, remiantis įgyta patirtimi ir savo aprašytų pedagoginių psichologinių praktikų aprašais.

(1) Moksleivių mokymosi pasiekimai priklauso nuo to, ar tenkinami jų mokymosi motyvaciją lemiantys poreikiai, grįžtamasis ryšys, vertinimas

Motyvacija (angl. motivation) – tai tokie numanomi psichiniai procesai, suteikiantys asmeniui norą veikti viena ar kita linkme (Gage, Berliner, 1994). Motyvacija galima įvardinti ir kaip procesą, skatinantį elgtis taip, kad būtų pasiekti svarbūs žmogui tikslai arba kad būtų patenkinti jo poreikiai (Arends, 1998).

Mokinio mokymosi motyvaciją lemia tai, kaip jis vertina numatytą tikslą ir ar tikisi jį pasiekti (Petty, 2008).

Vertindama ir analizuodama savo atliktą pedagogo asistento praktiką Tartu mieste, Estijoje, pastebėjau kad pat pamokos pradžios mokytoja nepagailėjo pagyrimų mokiniams, žadindama jų vidinę savigarbą, užmegzdama draugiškesnius tarpusavio santykius. Mokytoja yra nustačiusi taisyklę: mokinys turi sakyti ko nesupranta, argumentuoti jei netiki kažkokia teorija, nes tai buvo stebima psichologijos pamoka, argumentuotai aiškinti tai, kas jam nepatinka pamokoje. Tokiu būdu mokytoja sužadina mokinių motyvaciją gilinti žinias, o ne palikti neišaiškintą savokų spragą. Sužadinančios užduotys, klausimai, skatinantys tyrinėti, ieškoti informacijos, atliepia natūralų mokinių domėjimąsi nežinomais dalykais. Mokytojos gebėjimas žadinti mokinių motyvaciją atitinka jos pedagogo didaktines kompetencijas, kuriose sakoma „ugdymo(si) turinio įgyvendinimas ir tobulinimas (ugdymo(si) turinio analizė, planavimas, organizavimas, projektavimas, vertinimas ir refleksija), kartu su mokiniais / ugdytiniais apsibrėžiant ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, numatant ir valdant reikalingus išteklius, atrenkant metodus, tinkamus tikslams pasiekti, parengiant ir perteikiant į mokinį orientuotą susijusią ugdomosios ar kitos veiklos medžiagą, vertinant ugdymo metodų ir strategijų, mokymosi užduočių, išsikeltų ugdymo tikslų efektyvumą;

  • Pedagogika Esė
  • Microsoft Word 31 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2454 žodžiai)
  • Živilė
  • Mokslinė esė praktikos ataskaita
    10 - 10 balsai (-ų)
Mokslinė esė praktikos ataskaita. (2015 m. Gruodžio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/moksline-ese-praktikos-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 06:38
×