Mokslinio tyrimo metodas


Mokslo metodologija ir metodas. Metodologijos samprata. Sąvokos paaiškinimas. Metodologija, kaip žinių sistema, gali būti. Metodikos bei metodologijos bruožai. Samprotavimo būdas indukcinis. Samprotavimo būdas dedukcinis.     . Metafizinis pažinimas. Dialektiniai pažinimo principai. Tyrimo metodas. Tyrimo metodai. Tyrimo metodas. Hipotezė. Hipotezės gali būti. Formuluojant hipotezę reikia laikytis šių reikalavimų.

Metodas (gr. methodos –tyrimų kelias) – tikslo siekimas, veikimo būdas, veiklos tvarka. Metodiką (gr. methodike) galima apibūdinti dvejopai: tai pedagogikos mokslų šaka, tirianti įvairių dalykų mokymą; tai būdų, taisyklių visuma kuriam nors darbui gerai atlikti.

(lot. inductio – paskatinimas) samprotavimo esmė: nuo atskirų faktų, įvykių einama prie visumos supratimo, apibendrinimų. Šis samprotavimo būdas plačiai taikomas atliekant tyrimus, ypač pirmajame jų etape, bei objekto (reiškinio) analizę. Pvz., surinkus duomenis apie erozinių procesų intensyvumą, atskirus erozinius darinius galima daryti išvadas apie šių procesų dėsningumus, jų įtaką, pavyzdžiui reljefo pokyčiams. Plačiau šis samprotavimo būdas taikomas ekonominėje geografijoje – remiantis tam tikrais ūkinės šakos ar įmonės rodikliais daromos išvados apie jų rentabilumą bei perspektyvumą.

(lot. deductio –išvedimas) yra toks samprotavimo būdas, kai einama nuo bendrų teiginių, žinomų dėsningumų prie juos patvirtinančių faktų bei atskirų pavyzdžių. Jei nagrinėjant tam tikrą objektą ar reiškinį taikomas šis metodas, tai pirmiausia kreipiamas dėmesys į to objekto ar reiškinio esmę, idėją, o po to, remiantis loginio samprotavimo principais, nagrinėjamos jo sudedamosios dalys. Pavyzdžiui, žinant bendrus geodinaminių procesų dėsningumus, sprendžiama apie atskirus jų suformuotus darinius ir net prognozuojama pastarųjų kaita. .

Tyrimų metodologija, kaip teorinė-filosofinė kategorija, remiasi įvairiais tikrovės pažinimo principais, iš kurių svarbiausi – metafizinis ir dialektinis. .

Nagrinėja gamtinius reiškinius izoliuotai vienas nuo kito, kaip išsireiškė šio pažinimo būdo korifėjus filosofas E.

  • Logistika Skaidrės
  • MS PowerPoint 31 KB
  • 2016 m.
  • 22 puslapiai (895 žodžiai)
  • Laura123
  • Mokslinio tyrimo metodas
    10 - 3 balsai (-ų)
Mokslinio tyrimo metodas. (2014 m. Spalio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokslinio-tyrimo-metodas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 15:15
×