Mokslinių tyrimų ir (mokslinių) inovacijų politika ES


Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto įstaigų ir įmonių administravimo katedra ekonomikos teorijos. Inovacijų politika. Mokslinių tyrimų ir inovacijų politika. Kaip ES remia mokslinius tyrimus ir inovacijas. Programa „ Horizontas 2020 “ – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendroji programa , pagal kurią remiamas pažangus mokslas. Programos „ horizontas 2020 “ biudžetas. Inovacijų diegimo ir ekonomikos augimo skatinimas. ES valstybių inovacijų išeigos rodikliai 2010. Mokslinių tyrimų finansavimo ES paramos lėšomis galimybės Apie mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą Europoje. ES moksliniai tyrimai padeda greičiau ir tiksliau įspėti apie potvynius. „ Innobarometer “ .


Tačiau pasaulinei konkurencijai mokslinių tyrimų ir technologijų srityje nuolat didėjant, Europoje turime užtikrinti, kad mūsų novatoriškos idėjos virstų paklausiais naujais produktais ir technologijomis. Kiekviena valstybė narė turi savo mokslinių tyrimų politiką ir finansavimo sistemas, tačiau daug svarbių klausimų galima geriau išspręsti dirbant drauge, todėl moksliniai tyrimai ir inovacijos finansuojami ir ES lygmeniu. Vykdant ES naują bendrąją mokslinių tyrimų programą „Horizontas 2020“ bus didinama kompetencija mokslinių tyrimų ir novatoriškų technologijų srityje ir taip sutvirtintos Europos, kaip inovacijų srities lyderės, pozicijos. 2014–2020 m. į mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus bus investuota beveik 80 mlrd. eurų. Tai padės Europos Sąjungai kurti naujus tarptautinėje rinkoje konkurencingus produktus ir paslaugas. Bet tai dar ne viskas. Iki 2050 m. pasaulio gyventojų skaičius gali pasiekti devynis milijardus, iš kurių du penktadaliai bus vyresni kaip 50 metų. Trys ketvirtadaliai pasaulio gyventojų gyvens miestuose, daugiau kaip 60 % žmonių gyvens mažuose namų ūkiuose – po vieną arba po du. Šie didžiuliai demografiniai pokyčiai įvyks vos per kelis dešimtmečius. Todėl didelė programos „Horizontas 2020“ dalis skirta tokių klausimų kaip stabilus energijos tiekimas, visuotinis atšilimas, visuomenės sveikata, sauga, vandens ir maisto ištekliai sprendimui. Investuoti į mokslinius tyrimus ir technologijas yra vienintelis būdas remti išteklių naudojimo efektyvumą ir įvairovę, saugoti aplinką, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi – trumpai tariant, kurti geresnę visuomenę piliečiams. Jei Europa nori rasti būdą spręsti visuomenės problemas ir tuo pačiu metu skatinti ekonomikos augimą bei konkurencingumą, jai reikia ir nepriekaištingai veikiančio mokslinės kompetencijos tinklo. Tam pačiam moksliniam tyrimui neturėtų būti 28 kartus skiriama viešųjų lėšų visose ES šalyse. Jis turėtų būti atliekamas tik vieną kartą labiausiai tam tinkančiame mokslinių tyrimų centre, o tada turėtų būti pasidalyta rezultatais. Kadangi puikių mokslininkų labai reikia, jiems turėtų būti lengviau vykti iš vienos Europos šalies į kitą, negu persikelti per Atlantą. Mokslo darbuotojų įdarbinimas turi būti viešas ir skaidrus, turi būti užtikrinta lyčių lygybė. Europos Sąjungai reikia bendros idėjų rinkos, kad mokslininkams būtų lengviau judėti, o jų žiniomis ir darbo rezultatais būtų galima laisvai naudotis visoje Europoje. Todėl ES valstybės narės susitarė drauge šalinti kliūtis ir kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, kuri kartu su programa „Horizontas 2020“ padės užtikrinti, kad kiekvienas moksliniams tyrimams išleistas euras darys didžiausią galimą poveikį.

Programa „Horizontas 2020“ – ES mokslinių tyrimų ir inovacijų bendroji programa, pagal kurią remiamas pažangus mokslas. „Horizontas 2020“ yra didžiausia visų laikų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa. Pagal šią programą puikias idėjas bus lengviau iš laboratorijos perkelti į rinką, tad bus daugiau proveržių, atradimų, išradimų ir niekur kitur pasaulyje dar nesiūlomų produktų ir paslaugų. Septynerių metų (2014–2020 m.) biudžetas – beveik 80 mlrd. eurų. Didžiąją dalį lėšų numatoma skirti trims sritims: pažangiam mokslui, pirmavimui pramonės srityje ir visuomenės uždaviniams. Be to, šios investicijos pritrauks privačiųjų ir nacionalinių viešųjų investicijų. Programą „Horizontas 2020“ patvirtino ES valstybių narių vyriausybės ir Europos Parlamentas. Jie sutiko su tuo, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas yra labai svarbios Europos ateičiai, todėl suteikė joms svarbią vietą strategijoje „Europa 2020“. Siekiama užtikrinti, kad Europos veikla mokslo ir technologijų srityje būtų pasaulinio lygio ir skatintų ekonomikos augimą. Skiriant ES lėšų moksliniams tyrimams pagal ankstesnes programas, Europos ir viso pasaulio mokslininkai bei pramonės atstovai suburti, kad drauge ieškotų būdų, kaip spręsti įvairius uždavinius. Dėl jų pasiūlytų inovacijų pagerėjo žmonių gyvenimas ir aplinkos apsauga, o Europos pramonė tapo tvaresnė ir konkurencingesnė. Programoje „Horizontas 2020“ gali dalyvauti viso pasaulio mokslininkai.

  • Ekonomika Referatas
  • Microsoft Word 747 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 15 puslapių (3256 žodžiai)
  • Kolegija
  • Irmantas
  • Mokslinių tyrimų ir (mokslinių) inovacijų politika ES
    10 - 7 balsai (-ų)
Mokslinių tyrimų ir (mokslinių) inovacijų politika ES. (2016 m. Balandžio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/moksliniu-tyrimu-ir-moksliniu-inovaciju-politika-es.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 07:27
×