Mokslo darbai

113371 dokumentas
Oro tarša ir jos šaltiniai
Dulkės susidaro KD. Kaip žmogaus organizmą veikia kietosios dalelės. Kietųjų dalelių   poveikis aplinkai ir žmogui. Pagal teisės aktų reikalavimus , vidutinė paros KD10 koncentracija neturi viršyti ribinės vertės daugiau kaip 35 ...
Aplinkos mokslo darbai, Konspektas, 6 puslapiai
2018 06 22
Kietųjų dalelių klasifikavimas ir savybės
Kietųjų dalelių klasifikavimas ir savybės. Mechaniniai teršalai. Elektrinės savybės. Kietųjų dalelių sluoksnio elektrinė varža. Kietųjų dalelių klasifikavimas ir savybės. Elektrinės savybės – dulkių sluoksnio specifnė varža ...
Aplinkos mokslo darbai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 06 22
Nitritų ir nitratų šalinimas iš vandens
Geriamojo vandens kokybės problema. Geriamojo vandens kokybė. Geriamojo vandens kokybę lemiantys veiksniai. Geriamojo vandens saugos ir kokybės užtikrinimas. Kas yra nitratai? Kuo pavojingi nitratai? Rekomenduojamos nitritų ir nitratų ...
Aplinkos mokslo darbai, Skaidrės, 16 puslapių
2018 06 22
Vadovo vadovavimo stiliai
Santrauka. Summary. Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Vadovų vadovavimo stiliaus analizė. Vadovavimo sąvokos paaiškinimas. Vadovavimo stiliai. Autokratinio vadovavimo stiliaus analizė. Demokratinio vadovavimo stiliaus analizė. ...
Vadybos mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 06 22
Tepalų ir alyvų funkcijos, savybės ir klasifikavimas
Įvadas. Tepalų apibūdinimas, klasifikacija, pagrindinės funkcijos ir savybės. Tepalų sudėtis. Bazinės ir prekinės alyvos. Alyvų kokybės rodikliai. Sintetinės alyvos. Variklinės alyvos. Transmisinės alyvos. Hidraulinės alyvos ir ...
Transporto mokslo darbai, Referatas, 10 puslapių
2018 06 22
Organizacijos tikslų visuma
Organizacijos tikslų visuma. Darbo tikslai ir uždaviniai. Darbo struktūra. Tikslas. „Svarbiausias organizacijos tikslas. Tikslų visuma. Tikslų sistema skirstoma į. Tikslų skaidymas. Transporto inžinerijos srities įmonės AB „LietuvoS ...
Vadybos mokslo darbai, Skaidrės, 18 puslapių
2018 06 22
Startuolio „Bumfix“ valdymo būklė ir jos gerinimo būdai
Įvadas. 1-oji (TEORINĖ) dalis. Transporto inžinerijos pobūdžio organizacijos valdymas teorinių aspektų apžvalga. Praktinė dalis. 2-oji dalis. Startuolio „Bumfix“, kaip valdymo objekto, savybės. 3-oji dalis. Startuolio „Bumfix“ ...
Vadybos mokslo darbai, Referatas, 12 puslapių
2018 06 22
Tikimybių teorijos ir matematinės statistikos konspektas
Kokie junginiai vadinami kėliniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. Kokie junginiai vadinami gretiniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. Kokie junginiai vadinami deriniais? Kam lygus jų skaičius? Pateikite pavyzdį. ...
Statistikos mokslo darbai, Konspektas, 20 puslapių
2018 06 22
UAB „Headway“ krovinių vežimų organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais
UAB „Headway“ krovinių vežimų organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais. Užduotis. Įvadas. Nuosavybės forma. Įmonės veiklos sritys. Įmonės tikslai ir uždaviniai. Valdymo struktūra ir personalas. Všorinė aplinka. ...
Logistikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 06 22
Transporto vadybos konspektas
Saugaus eismo sistema ir ją įtakojantys faktoriai. Saugaus eismo sistemą sudaro. Eismo sistemą įtakojančios priemonės. Veiksnių , lemiančių eismo įvykius , sąveika. Kas sudaro TEN – , kokia jo paskirtis. TEN – T sprendžia šias ...
Transporto mokslo darbai, Konspektas, 25 puslapiai
2018 06 22
Transporto įrenginių diagnostikos metodų laboratoriniai darbai
Transporto įrenginių diagnostikos metodai laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas Tranporto technologinių įrenginių elementų korozijos nustatymas , naudojant ultragarsinį neardomosios diagnostikos metodą. Laboratorinis darbas ...
Transporto mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 06 22
Infliacija: jos tempai ir formos Lietuvoje 2011 - 2016 m.
Įvadas. Teorinė dalis. Infliacijos samprata ir apskaičiavimas. Infliacijos rūšys. Infliacijos tempai. Priežastys. Padariniai. Tiriamoji dalis. Infliacijos tempai Lietuvoje 2011-2016 m. Infliacijos formos Lietuvoje 2011-2016 m. Išvados. ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 10 puslapių
2018 06 22
Infliacija: jos tempai ir formos Lietuvoje 2011 - 2016 m. projektas
Infliacija, jos tempai ir formos Lietuvoje 2011-2016 m. Tikslai ir uždaviniai. Išnagrinėti infliacijos sąvoką. Infliacija. Pernelyg didelis popierinių pinigų padaugėjimas apyvartoje. Infliacijos lygis ir vartotojų kainų indeksas.
Ekonomikos mokslo darbai, Skaidrės, 13 puslapių
2018 06 22
Kaštai projektas
Kaštai. Įmonės kaštai - tai išlaidos. Kaštai = išlaidos. Alternatyvieji k. – išteklių naudojimo tam tikram tikslui. Išoriniai (šalutiniai) k. Įmonės kaštai - išlaidos, gaminant prekes ir paslaugas per tam tikrą laikotarpį. ...
Ekonomikos mokslo darbai, Skaidrės, 16 puslapių
2018 06 22
Transporto priemonių mechanikos konspektas
Herco kontakto teorija. Trintis tarp kietų kūnų. Trintis kai yra tepimas. Taikymas transporto mašinose ir įrenginiuose. Lyninės pavaros Pritaikymas. Susikabinimo pavaros Krumplinės pavaros Krumpliaratinė pavara. Tiesiakrumplė pavara ...
Transporto mokslo darbai, Konspektas, 30 puslapių
2018 06 22
Korupcijos teisinio reglamentavimo situacijos Lietuvos analizė
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa korupcijos teisinio reglamentavimo situacijos Lietuvos analizė projektinis darbas. Korupcijos prevencijos ir kontrolės teisės aktų sistema ...
Teisės mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 06 22
Nelegalus darbas jo kontrolė ir prevencija
Įvadas. Nelegalaus darbo samprata Lietuvos teisės aktuose. Nelegalaus darbo sąvoka. Nelegalaus darbo sąvoka Europos sąjungos bei užsienio šalių teisės aktuose. Nelegalaus darbo prevencija. Priemones, skirtos nelegalaus darbo prevencijai. ...
Teisės mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 06 22
Automatinė avarinio stabdymo sistema
Darbo anotacija. Įvadas. Mikrovaldikliai. Mikrovaldiklio sąndara. Mikrovaldiklių klasifikavimas. Mikroprocesorių (mikrovaldiklių) klasifikavimas pagal komandų sistemą. Mikroprocesorių (mikrovaldiklių) klasifikavimas pagal idealogiją. ...
Mechanikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 06 22
Darbuotojų saugos užtikrinimas įmonėje
Įvadas. Darbuotojų sauga ir sveikata Lietuvoje. Rekomendacijos vykdant darbus vandentvarkos įmonėse. Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos prevencija. Darbų klasifikacija. Darbai apžiūros šuliniuose ir ...
Saugos mokslo darbai, Referatas, 11 puslapių
2018 06 22
Fizinių vandens savybių vertinimas: vandens laidžio, vandenilio rodiklio pH nustatymas
Praktinis darbas Nr. Fizinių vandens savybių vertinimas darbo tikslas. Teorinė praktinio darbo dalis. Darbo eiga. Organoleptinis vandens kvapo nustatymas. Vandens skaidrumo nustatymas. Vizualinis spalvos nustatymas. Vandens savitojo elektrinio ...
Chemijos mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 06 22
Praktika nuotykių parke UAB „Tarzanija“
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. „Tarzanija“ pramogų komplekso charakteristika. Įmonės veiklos rūšys ir jos siūlomos paslaugos. Pagrindiniai įmonės konkurentai. Įmonės klientai. Darbas su klientais. Išvados. Literatūra ...
Turizmo mokslo darbai, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2018 06 22
Poilsio zonos poreikis aukštosiose mokyklose: studentų požiūris
Poilsio zonos poreikis aukštosiose mokyklose studentų požiūris. Tyrimo metodai. Poilsio zonų pavyzdžiai aukštosiose mokyklose. Tyrimo metodika ir organizavimas. Studentų nuomonė dėl poilsio zonos įkūrimo. Studentų norimos veiklos ...
Pedagogikos mokslo darbai, Skaidrės, 11 puslapių
2018 06 22
Druskininkų miesto parduodamo nekilnojamojo turto rinkos analizė
Įvadas. Įtaką nekilnojamojo turto vertei turintys veiksniai. Druskininkų miesto apžvalga. Druskininkų miesto parduodamų butų rinka. Tiesinės koreliacinės regresijos analizės taikymas vertinant požymių tarpusavio priklausomumą. ...
Geodezijos mokslo darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 06 22
Marius Katiliškis „Miškais ateina ruduo“ pristatymas
Marius Katiliškis. „Miškais ateina ruduo“. M. Katiliškis pats savo prigimtimi buvo tikras „Miško tautos" atstovas. M. Katiliškis, kaip S. Daukantas, kaip A. Baranauskas, aprauda naikinamus Lietuvos miškus. Kūrinys prasideda ankstyvo ...
Lietuvių mokslo darbai, Skaidrės, 20 puslapių
2018 06 22
Lietuva autoritarizmo sąlygomis
Lietuva autoritarizmo sąlygomis. Užduotis. Perversmo priežastys. Užduotis. Istorinė asmenybė. K. Grinius M. Sleževičius. Tolesni perversmo veiksmai. Valstybinio 1926m. Perversmo padariniai. Autoritarizmo sąvokos aiškinimas. A. Smetona ...
Lietuvių mokslo darbai, Skaidrės, 17 puslapių
2018 06 22
Vidaus ligų pagrindai
Paruoštukas praktinė dalis. Pagrindiniai kvėpavimo organų sistemos tyrimo metodai yra šie. Bendrosios sergančiųjų kvėpavimo organų ligomis slaugos problemos Dažniausiai ligonius vargina sekančios slaugos problemos. Slaugos veiksmai , ...
Medicinos mokslo darbai, Konspektas, 16 puslapių
2018 06 22
Bedarbystės duomenų Lietuvoje statistinė analizė
Įvadas. Bedarbystės duomenų Lietuvoje statistinė analizė. Bedarbystės Lietuvoje statistinė analizė. Bedarbystės duomenų Lietuvoje prognozavimas. Bedarbystės prognozavimas. Koreliacinė-regresinė analizė. Išvados. Literatūros ...
Statistikos mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2018 06 22
Vilniaus pilių kultūrinis rezervatas skaidrės
Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas. Įžanga. Tikslas – supažindinti su Vilniaus pilių kultūriniu rezervatu. Plotas. Gaminiai ištekliai. Trijų Kryžių kalnas. Kultūriniai ištekliai. Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo ...
Turizmo mokslo darbai, Skaidrės, 11 puslapių
2018 06 22
Veisiejų regioninis parkas skaidrės
Veisiejų regioninis parkas. Įvadas. Tikslas – supažindinti su Veisiejų regioniniu parku. Veisiejų regioninis parkas yra pietvakarių Lietuvoje. Gamtiniai ištekliai. Mėčiūnų piliakalnis Šlavantų. Kultūriniai ištekliai. Šv. Jurgio ...
Turizmo mokslo darbai, Skaidrės, 12 puslapių
2018 06 22
Мексиканская кухня
Мексиканская кухня. Моника Кершите Ивета Валвоните. Черты. Мексиканская кухня имеет. Многие мексиканские блюда. Рис по‑мексикански ...
Maisto technologijos mokslo darbai, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 06 22
×