Mokslo darbai

Jeigu ieškote informacijos konkrečia tema, kviečiame pasinaudoti paieška.

107494 dokumentai
Riteris ir riteriškumas: Kova už gėrį Ž. Bedjė „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“
TEMA. Riteris ir riteriškumas kova už gėrį. Biografija apie Žozefo Bedjė. Joseph Bédier – prancūzų rašytojas, pedagogas ir istorikas. Riteris. Riteris – ginkluotas kilmingas karaliaus ar aukščiausių luomo atstovų pavaldinys ...
Lietuvių mokslo darbai, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 03 24
Projektai prevenciniame darbe
Įvadas. Projektų prevenciniame darbe, teoriniai pagrindai. Projektinio darbo samprata. Projektų klasifikacija. Projekto etapai. Projektų metodo taikymas ugdant bendrąsias kompetencijas. Pradinių klasių mokiniams. Prevencinio darbo ...
Sociologijos mokslo darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2018 03 24
Praktika įmonėje UAB „Delamode baltic“
Ssgg analizė. Konkurentų analizė. Tarptautinių iso standartų taikymas įmonėje. Veiklos rezultatai. Išvados. Literatūra. Ssgg analizė. Konkurentų analizė. Tarptautinių iso standartų taikymas įmonėje. Veiklos rezultatai. Išvados. ...
Logistikos mokslo darbai, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2018 03 24
Vaistų automato verslo idėja
Įvadas. Teorija. Inovacija ir inovacinės veiklos apibrėžimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Inovacijų veiksniai. Inovacijoms palanki organizacija. Inovacijų kliutys. Praktinė dalis. Projekto informacija. Veiksniai paskatinę diegti ...
Verslo mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 03 24
Prekės įvedimas į rinką - marketingo sprendimai
Įvadas. Elektroninio dviračio aprašymas. Aplinkos ir rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų analizė. 9. SSGG analizė. 11. Prekės pozicionavimas. Marketingo ...
Marketingo mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 03 24
Projektinė veikla įstaigose, dirbančiose su proto negalios žmonėmis
Projektinės veiklos efektyvumo įstaigose, dirbančiose su proto negalios žmonėmis, būklės vertinimas (empirinio tyrimo rezultatai ir jų analizė). Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Projektinės veiklos ...
Sociologijos mokslo darbai, Kursinis darbas, 98 puslapiai
2018 03 24
Krovinių pervežimas Kauno mieste - verslo planas
Vadybos grupinė užduotis praktinių užduočių ataskaita. Šio savarankiško darbo tikslas. Organizacijos vizija , misija. Organizacijos išorinės aplinkos analizė mankro aplinkos analizė mikro aplinkos analizė. SWOT analizė ( galimybės ...
Verslo mokslo darbai, Verslo planas, 9 puslapiai
2018 03 24
M. Romeris demokratijos teorijų ir demokratinio rėžimo vertinimai
Referatas. romeris demokratijos teorijų ir demokratinio rėžimo vertinimai. Įvadas. demokratijos teorijų ir demokratinio rėžimo vertinimai. rėžimo vertinimai. Romerio biografijos faktai. Romeris – Lietuvos konstitucinės valstybinės ...
Politologijos mokslo darbai, Referatas, 11 puslapių
2018 03 24
Recenzija: Europos kalbų diena
Kalba yra miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo akmenį. Nesvarbu, kokio dydžio tas akmuo ar iš kur atneštas – jis vienija visus mus, gyvenančius iš suneštų akmenų suręstame mieste. Plačiau ...
Lietuvių mokslo darbai, Recenzija, 1 puslapis
2018 03 24
Cheminiai rizikos veiksniai medicinos įstaigose
Cheminiai rizikos veiksniai medicinos įstaigose. Cheminių veiksnių poveikis. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai ir cheminės medžiagos. Cheminių medžiagų sukeliamos ligos. Sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijos. ...
Ergonomikos mokslo darbai, Skaidrės, 18 puslapių
2018 03 24
Klonavimas projektas
Klonavimas. Klonavimas – genetiškai identiškų individų susidarymas. Žmonių klonavimas. Žmogaus klonavimas – dirbtinis egzistuojančio ar egzistavusio žmogaus genetiškai identiškos kopijos sukūrimas. Galima nauda. Žmogaus audinių ...
Biologijos mokslo darbai, Skaidrės, 13 puslapių
2018 03 24
Chemijos namų darbas: 2 variantas
Joninės ir molekulinės reakcijos lygties parašymas. Buferiniai tirpalai. Koncentracijos ir pH skaičiavimas. Oksidacijos ir redukcijos lygtis. Lyginimas. Titravimo reakcijos lygtis. Chloridų kiekio nustatymas.
Chemijos mokslo darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2018 03 24
Elektros energijos tiekimo projektavimas laivų gamyklos mechaniniam cechui
Įvadas. Projektuojamo objekto charakteristika. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros apkrovų skaičiavimo eiga. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros apkrovų skaičiavimų suvestinė. Elektros tiekimo schemos parinkimas. ...
Elektrotechnikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 03 24
Elektros tinklo projektavimas darželyje
Summary. Įvadas. Objekto charakteristika. Elektros tiekimo schemos parinkimas. Schemų rūšys. Elektros apkrovų skaičiavimas. Apkrovų skaičiavimo metodai. Skaičiavimo pavyzdys. Transformatorių parinkimas. Kabelių parinkimas. Laidininkų ...
Elektrotechnikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2018 03 24
Viduramžių riterio garbės kodeksas
Viduramžių riterio garbės. Kodeksas. Viduramžiai.Viduramžių riteriai.Riterio garbės kodeksas. Pradžios data 476 m. Po Kr. Visų pirma, svarbu yra apibrėžti viduramžių epochos sąvoką. Viduramžiai taip pat yra vienas savičiausių ...
Istorijos mokslo darbai, Skaidrės, 12 puslapių
2018 03 24
Grožio salono steigimas - verslo planas
Tarptautinės prekybos ir muitinės logistikos ištestinių studijų programa verslo planas. Patalpos ir įrengimai. Rėmimas ir kainų politika grožio salone.
Verslo mokslo darbai, Verslo planas, 5 puslapiai
2018 03 24
Auditas: raida pasaulyje ir Lietuvoje
Audito raida. Audito atsiradimo priežastys. Audito atsiradimo Lietuvoje etapai. Auditas Lietuvoje. Audito įmonė Lietuvoje. Audito ir apskaitos institutas. LR Finansinių ataskaitų audito įstatymas. Profesinės apskaitos ir audito ...
Apskaitos mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 03 24
Elektros signalų apdorojimas grandinėse
Signalo parametrų vertės skaičiavimas vieno periodo ribose. ELEKTROS SIGNALŲ APDOROJIMAS GRANDINĖSEDarbo tikslas Teorinė užduotis Teorinės užduoties rezultatai. Signalas. Oscilograma ir pagrindiniai parametrai. Signalą aprašanti ...
Elektronikos mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2018 03 24
Sėkminga karjera skaidrės
Sėkminga karjera. Įvadas. Karjera – tai. Karjeros samprata. Karjera – tai įvairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka. Sėkmingos karjeros samprata. Karjerą kaip sėkmingą kiekvienas gali suprasti skirtingai. Vaikystė – ...
Vadybos mokslo darbai, Skaidrės, 15 puslapių
2018 03 24
Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos: Krano parinkimas
Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės storio skaičiavimas. Reikiamo armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros apskaičiavimas. Skersinės armatūros apskaičiavimas. Sijų laikomosios galios ...
Inžinerijos mokslo darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2018 03 24
Kelio kategorijos nustatymas
Kelio kategorijos nustatymas. Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo skaičiavimas, rekiantis trumpalaikio matavimo duomenimis. Paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Vidutinio savaitės paros eismo intensyvumo skaičiavimas. Vidutinio metinio ...
Inžinerijos mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 03 24
Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė
Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Indiferentiškumo teorija. Indiferentiškumo teorija analizuoja tokio vartotojo elgseną. M. J. R. Hicks darbe „Vertė ir kapitalas" pateikė alternatyvu vartotojo elgsenos aiškinimą. ...
Ekonomikos mokslo darbai, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 03 24
APB „Apranga” veiklos ekonominė analizė
Įvadas. Apb „Apranga“ charakteristika. Išorinės aplinkos veiksnių analizė. Pest analizė. Ssgg analizė. Balanso ir bendrųjų pajamų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės. APB „Apranga“ balanso horizontali ir ...
Ekonomikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2018 03 24
Kinija: gyventojai, daoizmas, religija
Kinija. Gyventojai. M. Liepą Kinijoje gyveno maždaug. Daoizmas. Daoizmas - religinė ir filosofinė sistema. Anot apklausų, kas trečias šalies gyventojas (arba daugiau nei 300 mln. Religija. Kinų virtuvė. Kinų virtuvė apima keletą ...
Geografijos mokslo darbai, Skaidrės, 10 puslapių
2018 03 24
Renesansas Lietuvoje projektas
Renesansas-tai klasikinės antikos dvasios atgimimas menuose. Renesansas Lietuvoje. Biržų pilis. Raudondvario dvaras. Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia šeduvoje. Vilniaus katedra. Vilniaus universitetas. Aušros vartai Vilniuje. ...
Menų mokslo darbai, Skaidrės, 22 puslapiai
2018 03 24
Moksleivių psichologinės saviugdos formavimas: sprendimų priėmimas
5-8 klasių moksleivių psichologinės saviugdos formavimas sprendimų priėmimas. Įvadas. Darbo tikslas. – viii klasių moksleivių psichologinė charakteristika. Gyvenimo sunkumų įveikimas. Savimonė. Priklausymas grupei. Poreikiai, ...
Psichologijos mokslo darbai, Skaidrės, 16 puslapių
2018 03 24
Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės projektas
Tikslas – išanalizuoti santuokos nutraukimo dėl sutuoktinių (sutuoktinio) kaltės eigą ir pasekmes. Santuokos samprata. Santuokos nutraukimas (skyrybos). Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinių (sutuoktinio ) kaltės. Santuokos nutraukimo ...
Teisės mokslo darbai, Skaidrės, 14 puslapių
2018 03 24
Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų lyginamoji analizė
Įvadas. Lietuva. Latvija. Latvijos geografija. Gyventojai. Kalba. Etninės grupės. Religija. Gyventojų užimtumas. Lietuvos ir Latvijos ugdymo tikslai ir filosofija. Šalių švietimo sistemos struktūra. Lietuvos ir Latvijos mokymo programos. ...
Pedagogikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2018 03 24
Specifiniai kalbos sutrikimai: moksleiviai, turintys girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimų
Moksleiviai , turintys girdimojo suvokimo ir kalbinių procesų sutrikimų. Specifiniai kalbos sutrikimai. Mokymas taisyklingai tarti garsus. Foneminės klausos lavinimas ir garsinės analizės mokymas. Matematikos mokymosi sunkumai ir jų ...
Pedagogikos mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 03 24
Sveikos mitybos principai ir maisto derinimas
Sveika mityba yra tokia , kuomet organizmas gauna visas jam reikalingas medžiagas ir energiją idealiam svoriui palaikyti. Iš pieno ir pieno produktų. Sveikos mitybos principai. Sveikos mitybos taisyklės. Norėdami lengviau suvokti mitybos ...
Biologijos mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2018 03 24
×