Mokslo darbai

146243 dokumentai
Kas lemia žmogaus brandą?
Branda – tai asmens tapimas asmenybe. Kiekvienas iš mūsų gimstame nerūpestingais vėjavaikiais, kurie eidami duobėto gyvenimo keliu yra priversti tapti sąmoningais, rūpesčio ir atsakomybių kupinais žmonėmis. Bręsdamas žmogus ...
Lietuvių mokslo darbai, Rašinys, 1 puslapis
2020 07 04
Ilgalaikis chemijos planas 9 kl.
Lygiai Pasiekimų sritys Patenkinamas Pagrindinis Žinios ir supratimas. Etapo ciklo pavadinimas Gebėjimai Valandos nuo iki Integracija dalykų ryšiai. Naudojamos mokymo priemonės , papildoma literatūra ir interneto svetainės Vadovėliai. ...
Chemijos mokslo darbai, Planas, 6 puslapiai
2020 07 04
Mokslinio straipsnio analizė: Baltijos šalių bvp struktūrinių pokyčių analizė
Baltijos šalių bvp struktūrinių pokyčių analizė straipsnio santrauka – santraukoje. Literatūros apžvalga –. Rezultatų ir jų aptarimų analizė.
Lietuvių mokslo darbai, Analizė, 2 puslapiai
2020 07 04
5-7 klasių II trimestro lankomumo ir pažangumo rezultatų analizės pristatymas
2019-2020 m. m. . 1-4, 5-7 klasių II trimestro. lankomumo ir pažangumo rezultatų analizė. Pagrindinis mokyklos tikslas – mokinių žinių kokybės gerinimas. 1-4 klasių pamokų lankomumo analizė. 1-4 klasių praleista pamokų. Nepraleido ...
Pedagogikos mokslo darbai, Skaidrės, 27 puslapiai
2020 07 04
Slaugos istorija: insultas
Objektyvus paciento tyrimas. Paciento savarankiškumo įvertinimas barthel indeksu. Morse griuvimų skalė. Griuvimo rizikos veiksniai. Biografiniai ir sveikatos duomenys gydymo įstaigos pavadinimas. Pageidauja , kad būtų kreipiamasi į ...
Slaugos mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2020 07 04
Apsikeitimo vaidmenimis metodas J. L. Moreno
Apsikeitimo vaidmenimis metodas. J. L. Moreno. Jacob Levy Moreno. M. Bukareštas – 1974 m. Niujorkas. Psichiatras, psichologas. Sociometrijos, psichodramos kūrėjas ir grupinės terapijos pradininkas. Psichodrama. Psichoterapijos metodas, ...
Psichologijos mokslo darbai, Skaidrės, 10 puslapių
2020 07 02
Augalininkystės ūkio gamybinės veiklos įvertinimas ir jos gerinimo galimybės
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Sąvokos ir santrumpos. Santrauka. Summary. Įvadas. Objekto tyrimų metodika. Augalininkystės verslo teoriniai aspektai. Augalininkystės būklės apžvalga. Augalininkystės vystymosi tendencijos Lietuvoje. ...
Žemės ūkio mokslo darbai, Bakalauro darbas, 63 puslapiai
2020 07 02
Psichologijos pirmo kurso, logikos konspektas
Psichologijos pormo kurso, logikos konspektas.
Logikos mokslo darbai, Konspektas, 1 puslapis
2020 07 02
Krikščionybė, konspektas
Viena seniausių pasaulio religijų , remiasi Jėzaus Kristaus mokymu. Krikščionybė atsirado Ia. pr. Kr. Palestinoje, Romos imperijos teritorijoje.Biblija – krikščionių šventasis raštas. Tai įvairių autorių raštų rinkinys, ...
Tikybos mokslo darbai, Konspektas, 4 puslapiai
2020 07 01
Testas: Renesansas, reformacija, kontrreformacija
Kokio architektūros stiliaus pastatas pavaizduotas šaltinyje A. Kurioje šalyje susiformavo šis architektūros stilius. Kada pradėjo plisti Lietuvoje. Kokio architektūros stiliaus pastatas pavaizduotas šaltinyje B. Nurodykite daugiau šių ...
Istorijos mokslo darbai, Testas, 5 puslapiai
2020 07 01
LDK privilegijos
Teigiama. Jie rėmėsi Lietuvos valstybės vientisumą palaikančiais žemiečiais. Neigiama. Savival. Kokia pagrindinė problema aptariama šaltinyje C Problema. Teisingumo nebuvimas. Paaiškinimas. Per didelis bajorų tarybos įsigalėjimas. ...
Istorijos mokslo darbai, Testas, 2 puslapiai
2020 07 01
LDK testas
Lietuvos krikšto. (1 tšk. ). Pateikite šaltinių A,B,C,D chronologinę seką D,A,B,C. (1 tšk. ). Remdamiesi šaltiniu A, nurodykite du tikslus, kurių siekė šio laiško autorius Krikščionybės priėmimo , apsisaugoti nuo ordino ...
Istorijos mokslo darbai, Testas, 2 puslapiai
2020 07 01
Produkto kūrimas
Verslo aplinka Suvokti išorinės aplinkos bei verslo įmonės sąveiką. Identifikuoti galimybes ir grėsmes. „ “ žemės ūkio produkto paslaugos pristatymas Išanalizuoti „ “ produkto rinką , įvertinti ypatumus ir situaciją. ...
Ekonomikos mokslo darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2020 07 01
Kvėpavimo organų sistema, prezentacija
Kvėpavimo organų sistema. Kvėpavimo organų sistema (apparatus respiratorius. Kvėpavimo organų sistema (aparatus respiratoriusNosis (nasusGerklos (larynxSkydinė kremzlė. Žiedinė kremzlė. Antgerklis. Vedeginės kremzlės. Gerklos. ...
Biologijos mokslo darbai, Skaidrės, 37 puslapiai
2020 07 01
Prancūzija kaip šalis
Prancūzija. Tikslas Pristatyti Prancūziją kaip šalį. Žemės ūkio šakos vystomos šalyje. Prancūzijos geografinė padėtis puikiai tinka bioprodukcinio ūkio raidai. Prancūzija kartu su Italija pagamina daugiausia vynuogių vyno ...
Geografijos mokslo darbai, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 07 01
Some People Prefer To Live In A Small Town Others Prefer To Live In A Big City Which Place Would You Prefer To Live In?
Some People Prefer To Live In A Small Town Others Prefer To Live In A Big City Which Place Would You Prefer To Live In? Use Specific Reasons And Details To Support Your Answer.
Anglų mokslo darbai, Rašinys, 1 puslapis
2020 07 01
Nowadays, Food Has Become Easier To Prepare Has This Change Improved The Way People Live?
Nowadays, Food Has Become Easier To Prepare Has This Change Improved The Way People Live? Use Specific Reasons And Examples To Support Your Answer.
Anglų mokslo darbai, Rašinys, 1 puslapis
2020 07 01
Why Do You Think People Attend College Or University?
Why Do You Think People Attend College Or University?
Anglų mokslo darbai, Rašinys, 1 puslapis
2020 07 01
Modern technologies changed our everyday life
Modern technologies changed our everyday life.
Anglų mokslo darbai, Rašinys, 1 puslapis
2020 07 01
You should always paddle your own canoe
Nowadays many people want to be independent, but also we can find people that are and want to be dependent on others. We can find not only advantages but also the disadvantages of being on your own canoe.The first advantage that being 'on ...
Anglų mokslo darbai, Rašinys, 1 puslapis
2020 07 01
Kristijonas Donelaitis: Istorinis ir kultūrinis kontekstas
Istorinis ir kultūrinis kontekstas. Kultūrinis kontekstas , įvykiai kurie galėjo paskatinti Donelaičio kūrybą. Istoriniai įvykiai , kurie galėjo įtakoti Donelaičio kūrybą. Rašytojo kūrybos bruožai , individualumas. Kūrinio ...
Lietuvių mokslo darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2020 07 01
„Erčia kur gaivus vanduo“ analizė
1) Erčia – didesnis atviro lauko plotas, apsuptas miško. Paprastai erčia yra apaugusi pieva, nors kartais gali būti ir pelkė. Novelės veikėjams erčia yra tarytum stebuklinga vieta, kur atgyja prisiminimai. Tyli erčia traukia žmones, ...
Lietuvių mokslo darbai, Analizė, 1 puslapis
2020 07 01
Letter: campsite expressions
My family reserved a campsite with an opportunity to can take a shower or buy food, also on your website we read that at the campsite are a swimming pool, shops, restaurants. But what we got? The shower and swimming pool were closed, the ...
Anglų mokslo darbai, Laiškas, 1 puslapis
2020 07 01
Pasitikėjimas savimi: Būdai kaip sustiprinti pasitikėjimą savimi
Būdai kaip sustiprinti pasitikėjimą savimi. Nepasitikėjimas yra susijęs su neryžtingumu, savęs nuvertinimu, baime - eiti, siekti, daryti ir kilti.  Smegenų tyrimai rodo – jei savimi pasitikime, emociniai sunkumai – atstūmimas, ...
Psichologijos mokslo darbai, Skaidrės, 20 puslapių
2020 07 01
Savaitės mankštos planas
Atsistokite tiesiai, kojos pečių plotyje. Vieną ranką laikykite ant liemens, kitą pakelkite į viršų. Keisdamos rankas lenkitės į kairę ir į dešinęSukite 3 kartus į vieną ir 3 kartus į kitą pusęĮ kairę pusę ...
Kūno kultūros mokslo darbai, Planas, 3 puslapiai
2020 07 01
Mikalojus Daukša: Istorinis ir kultūrinis kontekstas
Istorinis ir kultūrinis kontekstas. Istorinės ir kultūrinės aplinkybės paveikusios Daukšos kūrybą. Kultūrinis faktas atrandamas ,, Postilėje “. Biografiniai istoriniai faktai apie Mikalojų Daukšą. Rašytojo kūrybos bruožai , ...
Lietuvių mokslo darbai, Konspektas, 2 puslapiai
2020 07 01
Antanas Baranauskas: Istorinis ir kultūrinis kontekstas
Istorinis ir kultūrinis kontekstas. Rašytojo kūrybos bruožai , individualumas. Kūrinio žanras , tema , problema. Kokios miško reikšmės atskleidžiamos poemoje „ Anykščių šilelis “? Ką „ Anykščių šilelis “ kalba ...
Lietuvių mokslo darbai, Konspektas, 1 puslapis
2020 07 01
Eilėraščio „Sargyboje“ analizė
Eilėraščio ,, Sargyboje “  analizė. Eilėraščio kompozicija   Pirmoji eilėraščio strofa  . Antroji eilėraščio strofa  . Šeštoji eilėraščio strofa  . Eilėraščio problemos   . Eilėraščio kalba ,, Miškas veržias “ ...
Lietuvių mokslo darbai, Analizė, 3 puslapiai
2020 07 01
Strateginio planavimo esmė, tikslai ir uždaviniai
Įvadas. Strateginio planavimo esmė, tikslai ir uždaviniai. Strateginio planavimo modeliai. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo proceso stadijos. Analizės stadija. Veiklos stadija. Strateginio planavimo procesą veikianti ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 31 puslapis
2020 07 01
Valdymo informacijos sistemos
Paskirtis ir tikslas. Valdymo informacinės sistemos posistemiai. Informacinės sistemos komponentai. Valdymo informacinės sistemos funkcijos. Literatūros sąrašas.
Informatikos mokslo darbai, Referatas, 7 puslapiai
2020 07 01
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo