(4386)

132286 dokumentai
Pinigų sistemos
Pinigų sistemos. Ekonominiai ir kultūriniai pinigų sistemos pagrindai. Pinigų sistema yra planingas, vieninga mintimi pagrįstas, pinigų sutvarkymas. Kiekvieno krašto pinigų sistema yra krašto pinigų konstitucija, kurią, kaip ir kitų ...
Ekonomikos mokslo darbai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 01 12
Pinigų vertė laike
Pinigų laiko vertė. Pinigai kaip turtas. Jų srautai ir dalyvavimas lėšų apytakoje, pinigų vertės padidėjimas. Paprastieji ir sudėtiniai procentai, busimoji pinigų vertė, kai palūkanos skaičiuojamos dalimis. Pinigų esamoji (dabartinė) ...
Ekonomikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2012 01 12
Pirkti ar nuomoti
Pirkti ar nuomoti? Tyrimo tikslas: ištirti kurį problemos sprendimo variantą pasirinkti įmonei: pirkti, nuomoti ar iš viso atsisakyti ilgalaikio turto įsigijimo. Pagrindinė tyrimo problema ta, kad išperkamosios nuomos atveju, įsigyjant ...
Ekonomikos mokslo darbai, Tyrimas, 5 puslapiai
2012 01 12
Sąskaitų planas pavyzdys
UAB “Madlena” sąskaitų planas. Sąskaitų plane pateikiami visų tam tikroje įmonėje naudojamų sąskaitų pavadinimai bei jų numeriai.
Ekonomikos mokslo darbai, Pavyzdys, 1 puslapis
2016 11 15
Planavimas. Įmonės rodiklių skaičiavimas
Įmonės bazinio periodo ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas. Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas. Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas. ...
Ekonomikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2012 01 04
Planavimo esme ir turinys. Tikslai ir jų sistema. Makroekonomikos strateginis planavimas. Mikroekonomikos planavimas. Strateginio planavimo procesas. Įmonės išorės ir vidinės aplinkos analizė. Įmonės (verslo) misijos ir tikslų ...
Ekonomikos mokslo darbai, Špera, 3 puslapiai
2012 01 12
Pinigai ir jų cirkuliacija
Pinigai ir jų cirkuliacija. Įvadas. Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Šiuolaikinės pinigų formos. Likvidumas. Pinigai ir kiti ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 12
Pinigai ir šiuolaikiniai bankai
Pinigai ir šiuolaikiniai bankai. Pinigai ir šiuolaikiniai bankai. Pinigai kaip mainų tarpininkas ir kaip cirkuliacijos priemonė. Pinigai kaip vertės matas. Pinigai kaip mokėjimo priemonė. Pinigai kaip kaupimo priemonė. Literatūros ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 14 puslapių
2012 01 12
Pinigai kaip ekonominė kategorija
Pinigai kaip ekonominė kategorija. Istorinis aspektas. Pinigai yra toks ekonomikos elementas, be kurio žmonės bei įvairūs jų susivienijimai ne tik šiais laikais, bet ir gilioje senovėje negalėjo apsieiti. Pinigai yra viena seniausių ...
Ekonomikos mokslo darbai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 01 12
Pinigai. Referatas.
Įvadas. Pinigai, jų rūšys ir funkcijos. Kas yra pinigai? Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų pasiūla, paklausa ir pinigų rinka. Pinigų pasiūla. Pinigų paklausa. Pinigų rinka. Pinigų rinkos pusiausvyros poslinkiai. Kas lemia ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 22 puslapiai
2012 01 12
Pinigai.
Įžanga. Kas yra pinigai? Pinigų funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų rūšys. Kas lemia pinigų vertingumą, jų perkamąją galią. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos modelis ir pinigų multiplikatorius. Pinigų paklausa. Kiekybinė pinigų ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 12
Pinigų esmė
Pinigų esmė. Lietuvos pinigai. Pinigų atsiradimas Lietuvoje turi savo istoriją. Lietuviškų pinigų užuomazgų turime ieškoti gilioje senovėje, kai juos mūsų protėviams atstodavo gintaras, voverių ir kiaunių kailiai, medus, vaškas, ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 3 puslapiai
2012 01 12
Pinigų ir obligacijų rinkos
Pinigų ir obligacijų rinkos. Palūkanų norma. Rizika. Subrendimas. Lūkesčiai. Likvidumas. Pasiūla ir paklausa. Infliacija. Nauda. Nominalios vertės. Palūkanų nauda. Bendra išpirkimo nauda. Ilagalaikių paskolų nepastovumas. Sukauptos ...
Ekonomikos mokslo darbai, Konspektas, 11 puslapių
2016 07 22
Paskolų suteikimo tvarka
Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Paskolos sąlygos. Kaip pradėti. Dokumentų pateikimas. Papildomos išlaidos. Paskolos grąžinimas. Jūs turite finansuoti ne mažiau 30 procentų perkamo būsto vertės. Apskaičiavę, kad ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 5 puslapiai
2012 01 12
Paslaugos interneto tinkle
Paslaugos pasauliniame internet tinkle. Įvadas. Trumpa internet tinklo apžvalga. Paslaugos internet tinkle. Išvados.
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 13 puslapių
2012 01 12
Patekimas į ES institucijas
Patekimas į es institucijas. Konkursas: registracija, reikalavimai, atranka. Registracija konkursui. Atrankos procesas. Atranka vidutinio lygio pareigybėms. Atranka aukštesnio lygio pareigybėms. Lietuvos piliečių įsidarbinimas es ...
Ekonomikos mokslo darbai, Konspektas, 43 puslapiai
2012 01 12
Pensijų fondai
Įvadas. Pensijų fondų kūrimosi istorija. Privataus pensijų fondo verslo aplinka Lietuvoje. Potencialūs investuotojai į pensijų fondus. Pensijų fondų veiklos priežiūra. Pensijų fondų įtaka ekonomikai. Pensijų fondų ateitis Lietuvoje. ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 21
Perdavimo ir priėmimo aktas
Uždarosios akcinės bendrovės „Žvaigždutė“ administracijos skyrius. Perdavimo ir priėmimo aktas.
Ekonomikos mokslo darbai, Pavyzdys, 1 puslapis
2012 01 12
Pigią darbo jėgą turi keisti naši darbo jėga
Pigią darbo jėgą turi keisti naši. Našumas lenkia algas. Vilioti ir išlaikyti. Aplink - konkurentai. Lengvi laikai baigiasi - pranešimai apie estijoje pasibaigusią pigios darbo jėgos erą dar kartą primena lietuvos verslui ir valdžiai ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 2 puslapiai
2012 01 12
Pinigai ir ekonomika
Turinys. Įvadas. Pinigų samprata. Pinigai ir jų savybės. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai ir bankų veikla. Šiuolaikinių bankų veikla ir pinigai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 55 puslapiai
2012 01 12
Pajamų auditas
Įvadas. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimo pajamų auditas. Pardavimų ir ...
Ekonomikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 01 12
Paklausa ir pasiūla rinkos analizė
Paklausa ir pasiūla. Rinkos analizė. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. Prieš kalbėdami apie pasiūlą ir paklausą rinkoje visų pirma ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 6 puslapiai
2012 01 12
Paprastos ir sudetinės palūkanos
Paprastos ir sudėtinės palūkanos. Pinigų srautų vaizdavimas laike. Ekonomiška turto tarnavimo trukmė. Atnaujinimo analizė esant skirtingiems tarnavimo laikams. Apskaitos samprata ir funkcijos. Mokesčiai. Rizikos įvertinimas priimant ...
Ekonomikos mokslo darbai, Konspektas, 7 puslapiai
2012 01 12
Pasaulinė išteklių taupymo patirtis
Pasaulinė išteklių taupymo patirtis. Įvadas. Gamtos išteklių įvairovė. Gamtos ištekliai ir jų samprata. Išteklių taupymas ir racionalus jų panaudojimas. Gaminių kokybės gerinimas ir žaliavų sąnaudų mažinimas. Substitucijos ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 19 puslapių
2012 01 12
Pasiūla ir paklausa
Turinys. Paklausos ir pasiūlos analizė ir jos pritaikymas. Įvadas. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir ...
Ekonomikos mokslo darbai, Analizė, 20 puslapių
2012 01 12
Paskirstymo kanalas
Įvadas. AB „Panevėžio stiklas” grūdinto stiklo rinkos situacijos analizė. Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė. Prekės pristatymas. Grūdinto stiklo tiksliniai vartotojai. AB „Panevėžio stiklas” grūdinto stiklo ...
Ekonomikos mokslo darbai, Analizė, 53 puslapiai
2012 01 12
Paskirstymo kanalo parinkimas
UAB „Langas“ paskirstymo kanalo parinkimas. Įvadas. UAB „Langas“ pardavimo veiklos analizė. Prekės pristatymas. UAB „Langas“ plastikinių langų rinkos analizė. Pardavimo padalinio veiklos organizavimo analizė. Pardavimo padalinio ...
Ekonomikos mokslo darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Nedarbas. Nedarbo priežastys.
Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo nuostoliai. Išvados. Literatūra. Šiais laikais labai sunku susirasti drbą. Todėl nedarbo lygis kiekvienais metais vis auga ir auga. Kaip išvengti šių pasėkmių pasakyti ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 12
Nedarbo rūšys ir formos
Įvadas. Nedarbas ir jo išraiška ekonomikoje. Nedarbas Lietuvoje. Nevisiškas užimtumas. Infliacija ir jos poveikis eknomikai. Aplinkos teršimas. Urbanizacija. Nedarbo rūšys ir formos. Nedarbas yra, tai yra nevisiškas užimtumas, ekonomine ...
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 12
Oligopolija ir rinka
Oligopolinė rinka. Oligopolijos požymiai. Įėjimo į oligopolinę šaką barjerai. Laužta paklausos kreivė. Vyraujančios firmos modelis. Pagrindiniai rinkos elementai. Prekė. Pinigai. Išvados. Uždaviniai. Literatūra.
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 14 puslapių
2012 01 12
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema