Mokumo analizė


AB “Vilniaus baldai“ mokumo analizė. Įvadas. Akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ charakteristika ir finansinės problemos nustatymas. Apie AB “Vilniaus baldai”. AB „Vilniaus baldai“ padėtis grupėje. Finansinės atskaitomybės parengimo tvarka AB „Vilniaus baldai“. Finansų analizės vaidmuo ir rūšys AB „Vilniaus baldai“. AB „Vilniaus baldai“ balanso analizė 2010-2012 metais. AB „Vilniaus baldai“ pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 2010-2012 metais. Teorinis įmonės mokumo tyrimas. Įmonės mokumo reikšmė. Trumpalaikis įmonės mokumas. Balanso gerinimo būdai ir įmonės finansų būklės indentifikavimas. Pinigų srautų ataskaita. Ab „ vilniaus baldai“ mokumo analizė. AB “ Vilniaus baldai” trumpalaikio mokumo rodiklių analizė 2010-2012 metais. AB „Vilniaus baldai“ pinigų srautų analizė 2010-2012 metais. Balanso gerinimo būdai ir įmonės finansų būklės indentifikavimas. AB „Vilniaus baldai“. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Siekiant, kad įmonė išvengtų rizikos yra svarbu stebėti ir įvertinti visas galimas rizikos rūšis. Rizika yra labiausiai susijusi su įmonės mokumu ir gebėjimu gauti pajamų iš savo veiklos. Įmonės, kurios negali laiku atsiskaityti tampa nepatikimos ir iškyla bankroto grėsmė. Įmonės mokumas yra jos gebėjimas turimomis priemonėmis įvykdyti įsipareigojimus. Įmonė yra moki tada, kai gali ir turi iš ko mokėti, tai reiškia, kad įmonė turi turėti pakankamai likvidaus turto tam, kad galėtų padengti savo įsipareigojimus. Mokumo sąvoka yra siejama su įmonės finansine būkle.

Įvertinus ekonominės analizės svarbą sėkmingai įmonės veiklai ir norint geriau susipažinti su konkrečios įmonės veiklos rezultatais ir problemomis, mes pasirinkome analizuoti AB ,,Vilniaus baldai”. Analizei atlikti naudosimės tiek išoriniais, tiek vidiniais informacijos šaltiniais.

Darbo tikslas: Išanalizuoti mokumo rodiklius įmonėje AB „Vilniaus baldai“ ir pateikti jo gerinimo būdus.

Uždaviniai:

1.Apibūdinti AB „ Vilniaus baldai“ ir nustatyti finansinę problemą;

2.Pagrįsti įmonės mokumo sąvoką teoriniu aspektu;

3.Atlikti AB „Vilniaus baldai“ mokumo analizę.

Kursinio darbo tyrimo objektas – įmonės AB „Vilniaus baldai“ finansiniai dokumentai: balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita.

Tyrimo metodai – literatūros šaltinių teorinė analizė, įmonės finansinių ataskaitų analizė, taikant santykinius finansinius rodiklius, grafinis metodas, kompiuteriniai skaičiavimai, palyginamoji duomenų analizė.

AB „ Vilniaus baldai“ trumpalaikį turtą sudaro apie 13-15 % iš pirkėjų gautinos sumos, tai yra pakankamai svarbus reiškinys įmonės mokumui nustatyti. 3.2.3 pav. matome, kaip atsispindi iš pirkėjų gautinos sumos ir prekybos skolos pinigų srautų ataskaitoje. 2010-2012 metais iš pirkėjų gautinų sumų pokytis lygus 4% ir fiksuojamas padidėjimas, nes pajamos fiksuojamos, tačiau pinigų srautų ataskaitoje jos rašomos su minusu ženklu, nes pinigai negauti ir tai turi įtakos grynajam pinigų srautui. 2012 metais lyginant su 2011 metais 153% padidėjo iš pirkėjų gautinos sumos , tai reiškia, kad AB „Vilniaus baldai“ atgavo nemažai gautinų sumų ir tai turėjo didelės įtakos grynajam pinigų srauto didėjimui.

Tiriamu laikotarpiu sumažėjusios prekybos skolos turėjo didelės įtakos grynajam pinigų srautui, nes tai reiškia pinigų mažėjimą. Tolygus prekybos skolų mažėjimas reiškia kad AB „Vilniaus baldai“ yra pakankamai moki ir gali atsiskaityti su savo kreditoriais.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 127 KB
  • 2015 m.
  • 31 puslapis (6751 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rimantė
  • Mokumo analizė
    10 - 8 balsai (-ų)
Mokumo analizė. (2015 m. Vasario 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokumo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 13:40
×