Mokumo auditas ir jo ypatumai


Įvadas. Mokumo auditas teoriniu aspektu. Audito sampratos analizė. Audito mokumo būtinumas ir tikslai. Mokumo audito proceso etapai. Mokumo audito procedūrų analizė. Įmonės mokumo analizė teoriniu aspektu. Pagrindinių mokumo rodiklių klasifikavimas. Apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.


Kiekvienos įmonės tikslas – efektyvi ir pelninga veikla. Tačiau šiuolaikinėmis labai konkurencingomis rinkos sąlygomis bei nestabilios daugelio pasaulio šalių politinės ir ekonominės padėties kiekvienai įmonei vienu ar kitu veiklos periodu yra tikimybė tapti nemokiai. Kad įmonė galėtų atsiskaityti su darbuotojais, valstybe, tiekėjais ir kreditoriais už savo įsipareigojimus jei reikia turėti mokėjimo priemonių, t.y. grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų arba materialiojo likvidaus turto, kurį greitai galėtų paversti grynaisiais pinigais.

Klaidų ir apgaulių aptikimas, nustatymas, išsiaiškinimas siekiant veiklos teisėtumo, ekonomiškumo, rezultatyvumo ir efektyvumo;

Tiek vidaus tiek išorės finansinės informacijos vartotojams norintiems priimti teisingus sprendimus, reikia patikimos informacijos. Audito specialistai, atlikdami finansinių ataskaitų auditavimą ir pateikdami savo išvadas apie jų tikrumą ir teisingumą, informacijai suteikia didesnį patikimumą, mažesnę klaidingos informacijos riziką. (D.Daujotaitė, 2015, p.50).

K. Gideikienės (2012) teigimu, audito tikslų iškėlimas nurodo audito kryptis, padeda auditoriui nuosekliai, planingai ir atidžiai atlikti auditą. Įvairūs audito šaltiniai išskiria po kelis audito tikslus.

Apibendrinus galima teigti, jog šie audito tikslai yra konkretūs ir nusako pačią audito esmę bei paskirtį. O pats auditas yra labai svarbus kiekvienai ūkinei veiklai stebėti ar įmonė eina gera linkme, ar finansinėse ataskaitose nėra klaidų ir neatitikimų.

Audito medžiagos rinkimas. Šiuo etapu renkami duomenys, būtini auditui atlikti. Auditorius turi surinkti tokią informaciją, kuri atitiktų audito tikslus. Audito duomenys skirstomi į rašytinius, žodinius ir kompiuterinius. Rašytinis duomenys pateikiami finansinėse ataskaituose, pirminiuose ir suvestiniuose apskaitos dokumentuose, knygose ir t.t. Žodiniai duomenys – tai žodiniai atsakymai į pateiktus klausimus. Kompiuteriniai – gaunami naudojant informacines sistemas. Visi auditui reikalingi duomenys gali būti surinkti iš išorės ir vidaus šaltinių. Audito praktika rodo, kad išorės duomenys, gauti nepriklausomai nuo įmonės, yra patikimesni už žodinius. Duomenys, kuriuos surenka pats auditorius, yra patikimesni už gautuosiuos iš kitų asmenų.

Tikrinimas. Tai gana sudėtingas ir daug laiko trunkantis procesas., kurio metu tikrinamas audituojamos įmonės materialusis turtas ir dokumentai. Pagal tikrinamojo objekto pobūdį skiriamas materialiojo turto ir dokumentų tikrinimas.

Materialiojo turto tikrinimas – tai materialiojo įmonės turto peržiūra, siekiant įsitikinti, ar į įmonės apskaitos sistemą įtrauktas turtas tikrai egzistuoja ir nustatyti, kokia yra jo būklė. Auditorius, dalyvaudamas inventorizacijoje, turi ne tik stebėti, kaip atsakingi asmenys atlieka, bet karti ir pats atlikti kontrolinius matavimus.

Auditoriaus išvados. Šis audito etapas apibendrina sudėtingą visą atliktą auditoriaus darbą. Išvadoje auditorius pareiškia savo nuomonę apie audituotą finansinę atskaitomybę. Dažniausiai jis kartu su išvada pateikia ir audito ataskaitą. Audito ataskaitoje aptariami audito metu pastebėti reikšmingi įmonės valdymo trūkumai.

Atlikto audito kontrolė. Tai audito kokybės gerinimo etapas, kuriame nagrinėjama audito atlikimo kokybė, aptariami atlikti darbai, apdarytos klaidos, įvertinamas auditorių indėlis.

Audito procedūros naudojamos numatytiems audito tikslams pasiekti. K. Gideikienė (2012) procedūrą apibūdina, kaip veiksmų, reikalingų kam nors atlikti ar patikrinti tvarką. Jų parinkimas pirmiausia priklauso nuo išsikeltų audito tikslų, apimties ir sudėtingumo. Tam tikriems audituojamiems objektams bei sritims patikrinti gali būti naudojamos skirtingos procedūros. Parenkant jas ir jų skaičių svarbu atsižvelgti į rizikos pasireiškimo galimybes ir pasekmes

  • Microsoft Word 65 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (3827 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ernesta
  • Mokumo auditas ir jo ypatumai
    10 - 1 balsai (-ų)
Mokumo auditas ir jo ypatumai. (2018 m. Sausio 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokumo-auditas-ir-jo-ypatumai.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 10:04
×