Mokumo būklės analizė


Santrauka. Įvadas. Ab „City service“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Ilgalaikio mokumo Analizė teoriniu aspektu. Mokumo analizė. Mokumas ir likvidumas. Įsipareigojimų įtaka įmonės mokumui ir jų analizės reikšmė. Įmonės ilgalaikio mokumo analizė. AB „CITY SERVICE ilgalaikio mokumo rodiklių analizė. AB ,,City Service” finansinės būklės ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.

Kursiniame darbe, vadovaujantis moksline literatūra, išanalizuotos mokumo ir likvidumo sąvokos, taip pat, likvidumo reikšmė, bei įmonės ilgalaikio mokumo rodikliai. Analizė parodė, kad įvairūs autoriai skirtingai apibrėžia mokumo ir likvidumo sąvokas, bei išskiria skirtingus ilgalaikio mokumo rodiklius, kurie ne visada yra išsamiai paaiškinami, nėra konkretumo, nepateikiama kokios turėtų būti reikšmės, kad būtų galima rodiklį lengviau įvertinti. Pagal pateiktą teorinę dalį analizuojant ir vertinat AB „City Service“ ilgalaikio mokumo būklę, padaryta išvada, kad įmonės mokumo būklė 2013 metais buvo blogesnė nei 2012 metais.

Darbo objektas: AB „City service“ ilgalaikis mokumas 2012-2013 m.

Darbo tikslas: atlikti AB „City service“ ilgalaikio mokumo analizę.

Darbo uždaviniai:

Teoriškai išnagrinėti ilgalaikio mokumo analizės principus.

Išanalizuoti AB „City service“ ilgalaikio mokumo rodiklius.

Išanalizuoti kokie veiksniai, turi svarbiausią įtaką AB ,, City service“ ilgalaikiam mokumui.

Lietuvoje dirba 2016 darbuotojų, tai sudaro beveik pusę dirbančiųjų visoje įmonėje. Iš viso grupės įmonėse dirba 5189 darbuotojai.

AB „City Service“ savo veiklą Latvijoje pradėjo vykdyti nuo 2006 m. ir teikia šias paslaugas: komercinių pastatų ūkio, daugiabučių gyvenamųjų namų valdymą bei pastatų techninę priežiūrą ir auditą. Taip pat yra sukūrusi 39 darbo vietas vietos gyventojams. Kita šalis, kurioje grupės įmonės vykdo savo veiklą nuo 2007m. – Rusija. Šiame padalinyje dirba 631 darbuotojas. Rusijoje teikiamos beveik visos veiklos paslaugos išskyrus apsaugos paslaugas. Vienas iš jauniausių bendrovės grupės padalinys įsikūręs 2012m yra Lenkijoje. Nors padalinys įsikūręs visai neseniai, tačiau darbuotojų skaičiumi lenkia kitas šalis- 785 darbuotojai. Lenkijoje teikiamos tik dvi paslaugos tai komercinių pasatų ūkio valdymas ir šilumos tiekimas. Jauniausias bendrovės padalinys, kuris yra įsikūręs tik 2013m. yra Ispanijoje ir čia dirba 1718 darbuotojas. Taip pat teikiama tik dalis galimų paslaugų- tai komercinių pasatų ūkio, energetinių išteklių valdymas, bei teritorijų tvarkymas ir valymas.

Akcinė bendrovė „City Service“ įdiegė kokybės valdymo sistema ISO 9001 OHSAS 18001:2007 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos, bei aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001:2004 sertifikatus. Įdiegta kokybės valdymo sistema užtikrino nuolatinę visų teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, taip pat efektyvų vartotojų aptarnavimą, kuris garantuoja tarptautinį pripažinimą ir plėtrą.

Rašydama darbą naudojausi Bagdžiūnienės V. (2013), Aleknevičienės V. (2011). Analizuodama šias knygas išnagrinėjau įmonės mokumą ir pelningumą, bei įsipareigojimą ir pelningumą. Taip pat rėmiausi Mackevičiaus J. (2005)., Mackevičiaus J. (2009) ir Mackevičiaus J., Poškaitės D., Villio L. (2011). Remiantis šiais literatūros šaltiniais apskaičiavau ir išanalizavau AB „City Service“ ilgalaikio mokumo rodiklius ir galėjau padaryti išvadas kokie veiksniai, turi svarbiausią įtaką šiam mokumui.

Norėdama sužinoti viską apie įmonės ilgalaikį mokumą, privalėsiu ištirti visus įmonės veiklos finansavimo šaltinius bei įmonės skolas. Apie skolas svarbu išsiaiškinti, nes kuo daugiau įmonė turi skolų, tuo didesnė veiklos rizika.

Taip pat vertybinių popierių biržos pagalba išanalizuosiu finansines ataskaitas, kuriose bus lyginami 2012 m. ir 2013 m. metiniai duomenys. Remiantis AB „City Service“ balanso ir pelno(nuostolių) ataskaitų duomenimis, atliksiu šios įmonės ilgalaikio mokumo būklės analizę.

Išanalizavus autoriaus mintis, galiu teigti, kad įmonės mokėjimo priemonės yra (Mackevičius J., 2007, 148 p.):

Šiomis mokėjimo priemonėmis galima apmokėti trumpalaikius (finansinės skolos, skolos tiekėjams, gauti išankstiniai apmokėjimai, pelno mokesčio įsipareigojimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai) ir ilgalaikius (finansinės skolos, skolos tiekėjams, gauti išankstiniai apmokėjimai, atidėtieji mokesčiai ir kt.) įsipareigojimus. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tokie, už kuriuos įmonė privalės atsiskaityti per vienus metus nuo balanso sudarymo datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą, o ilgalaikiai įsipareigojimai – tai tokie, už kuriuos įmonė privalės atsiskaityti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos. (Mackevičius J., 2007, 149 p.).

Įmonės trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo rodiklių pagrindinis šaltinis yra balansas. Tačiau pažymėtina, jog balanso duomenimis atlikta mokumo rodiklių analizė, nėra labai tiksli, nes (J. Mackevičius, 2007, p. 150):

finansinės ataskaitos negali visiškai atskleisti veiklos ypatybių ir kai kurių niuansų. Juk norint įvertinti įmonės mokumą, labai svarbu tiksliai žinoti, kokių ir kaip dažnai gaunama pajamų, kaip vykdomi mokėjimai tiekėjams, kiti atsiskaitymai ir pan., o to nematyti iš balanso.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 139 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5609 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Mokumo būklės analizė
    10 - 4 balsai (-ų)
Mokumo būklės analizė. (2015 m. Lapkričio 02 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokumo-bukles-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 14:58
×