Mokykla darželis Strateginė analizė skaidrės


Mykolo romerio universitetas. Mokykla – tai dirbtuvės, kur formuojamas augančios kartos mąstymas. Misija ir vizija. Pest analizė. Vidaus veisniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė. Strateginis planavimas. 2014 – 2016 m. strateginės veiklos planas. Asignavimai strateginiam tikslui ir programoms įgyvendinti. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra. Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai. tūkst. Lt. Išvados. Dėkojame už dėmesį ?

Stiprybės: ugdymo(si) pereinamumas ir tęstinumas; neformaliojo švietimo pasiūla atitinka paklausai; mokykla dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų veikloje; veikia pailgintos dienos grupė; Silpnybės: nėra sporto salės; neorganizuojamas vasaros užimtumas vaikams; teritorijos tvora neatitinka higienos reikalavimų. Galimybės: tobulinti pamokos vadybą, diferencijuoti ir individualizuoti mokymą(si); rengti projektus; įrengti sporto salę; dalyvauti miesto, šalies, tarptautiniuose programose, projektuose. Grėsmės: didėja šeimų, išvykstančių į užsienį su vaikais, skaičius; smurto ir patyčių demonstravimas per televiziją, žiniasklaidoje skatina vaikų destruktyvų elgesį.

Užtikrinti kokybišką ugdymą(si), atitinkantį kiekvieno mokinio raidą. Rezultato kriterijus: Įgijusį pradinį išsilavinimą mokinių dalis nuo baigusių pradinio ugdymo programą (proc.). 0101 uždavinys – tobulinti pamokos kokybę. Produkto kriterijai: Mokytojų pamokos vertinamos 3 lygiu (pagal Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijų rodiklį 2.2.2. Pamokos struktūros). Priemonės: 010101 –stebėti mokinių vertinimą ir įsivertinimą ugdymo procese organizuojant ugdomųjų veiklų stebėjimą ir aptarimą. 010102 - vykdyti platųjį bei giluminį veiklos įsivertinimą. 0102 uždavinys – puoselėti sveikos gyvensenos įgūdžius Mokyklos bendruomenėje. Produkto kriterijai: Parengtų ir vykdomų sveikatos saugojimo prevencinių projektų, organizuotų netradicinių renginių dalis (%). Priemonės: 010201 - dalyvavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos biuro organizuojamuose renginiuose. 010202 - organizuojamos šventės, pramogos, konkursai ir kt. renginiai, propaguojantys sveiką gyvenseną. 0103 uždavinys – vystyti besimokančios organizacijos idėją, plėtoti partnerystės ryšius. Produkto kriterijai: Pedagogai tobulina dalykines ir pedagogines kompetencijas. Darbuotojai tobulina dalykines kompetencijas. Priemonės: 010301 - pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas seminaruose.

  • MS PowerPoint 75 KB
  • 2016 m.
  • 21 puslapis (1685 žodžiai)
  • Universitetas
  • Elena
  • Mokykla darželis Strateginė analizė skaidrės
    10 - 10 balsai (-ų)
Mokykla darželis Strateginė analizė skaidrės. (2015 m. Kovo 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokykla-darzelis-strategine-analize-skaidres.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 19 d. 17:51
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo