Mokyklos organizacinė kultūra


Įvadas. Batakių vidurinės mokyklos charakteristika. Informacija apie mokyklos veiklą. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Pastebimos kultūros kriterijai. Persidengusių vertybių kriterijai. Bendri susitarimai. Batakių vidurinės mokyklos organizacinės kultūros tyrimas. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimų rezultatų analizė. Pastebimos kultūros analizė. Persidengusių vertybių analizė. Bendrų susitarimų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.


Darbo objektas – Batakių vid.mokyklos organizacinė kultūra.

Darbo problema –Ar organizacijos kultūra daro įtaką organizacijos veiklos rezultatams?

Darbo tikslas – išanalizuoti Batakių vid.mokyklosorganizacijos kultūros ypatumus ir pateikti pasiūlymus jos tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

Pateikti Batakių vid. mokyklos charakteristiką.

Išanalizuoti Batakių vid. mokyklosorganizacijos kultūrą.

Pateikti Batakių vid. mokyklos organizacijos kultūros tobulinimo galimybes.

Darbo metodai -rengiant organizacijos kultūros tyrimą, buvo naudojamiliteratūriniai šaltiniai, bei kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai.

1648 m. – pirmą kartą Batakių miestelyje minima parapinė mokykla. 1956 m. – vidurinė mokykla. Dabar Tauragės rajono Batakių vidurinė mokykla yra Tauragės rajono savivaldybės administracijos biudžetinė švietimo įstaiga, įregistruota 1995 m. rugsėjo 07 d., rejestro Nr.060066. Buveinės adresas: Mokyklos g. Nr. 3, Batakių miestelis, Tauragės rajonas., identifikacijos kodas 190469322.

Iš paveikslo matyti, kad pedagogų skaičius svyruoja nuo 28 iki 29 pedagogų. Nuo 2012 m. aptarnaujančio personalo padaugėjo (buvo 16, o šiuo metu yra 20 aptarnaujančių darbuotojų.).

Pastebimą kultūrą yra tikslinga analizuoti, naudojantis Beyer ir Trice pasiūlyta išorinių kultūros parametrų klasifikacija, t.y. - simboliai, kalba, pasakojimai, veiksmai (P. Jucevičienė, A. Poškienė ir kt, 2000). Ši klasifikacija yra išsami, todėl ją patogu taikyti grindžiantorganizacijų kultūros tyrimo metodologiją.Organizacijos pastebimos kultūros parametrai : simboliai, kalba, pasakojimai, veiksmai.

Simboliai - išreiškia tų organizacijų vertybes ir įsitikinimus. Verslios organizacijos sukuria simbolius, jeigu jų dar nėra atsiradę savaime. Jais gali būti daiktai (natūralūs ir sukurti: vėliavos, emblemos, paveikslai, nuotraukos, kortelės), fizinė aplinka (interjeras, baldai), užimamas pareigas atspindintys ženklai. Dažnai simboliai yra pagrindinė organizacijos identifikavimo priemonė, ir jų patrauklumas, arba priešingai – neišraiškingumas, gali sąlygoti vienokią ar kitokią vartotojų elgseną.

Persidengusios vertybės yra gilesnis organizacijos kultūros lygis. Jos atspindi žmogaus esminį tikėjimą, išpažįstamas vertybes ir dažnai yra vadinamos organizacijos širdimi. Persidengusias vertybes tikslinga analizuoti taikant pagrindines Robbins (2007) išskirtas organizacijos kultūros charakteristikas (parametrus):

Siekiant suprasti socialinio gyvenimo grupėje ryšius ir jo pokyčius, svarbu atsižvelgti kokią poziciją padalinio gyvenime užima žmogus, susitapatindamas su ja. Asmens identifikacija arba tapatinimas išryškina vienijimosi, jungimosi būtinybę. Identifikavimas parodo, su kuo organizacijos darbuotojai save identifikuoja.

Darbuotojų savęs identifikavimas. Šiuo kriterijumi siekiama nustatyti, su kuo labiau save identifikuoja organizacijos darbuotojai: su padaliniu, profesija ar darbo vieta. Taip pat analizuojama, ką darbuotojui reiškia darbas šiame padalinyje, kaip supranta savo kaip šio padalinio darbuotojo vaidmenį ir svarbą organizacijos, padalinio gyvenime.

Orientacija į rezultatus, atsižvelgiant į priemones ir procesą. Neretai įvairių tikslų siekiama nekreipiant dėmesio į proceso eigą ar naudojamas priemones, o tai neturėtų būti toleruojama. Šiuo kriterijumi siekiama atskleisti, kam yra skiriama daugiau dėmesio – rezultatams, procesui, priemonėms.

Ši charakteristika apsprendžia, kiek organizacija sąmoningai reaguoja į išorinius aplinkos pokyčius ir juos kontroliuoja bei kiek ji pati stengiasi juos įtakoti.

Darbuotojų elgesys sprendžiant subjektyvius konfliktus. Tai organizacijos darbuotojų elgesys sprendžiant konfliktus. Konfliktinės situacijos sprendimui pasirenkamas būdas organizacijoje priklauso nuo joje vyraujančių vertybių bei elgesio normų. Pasak A. Seiliaus, organizacijose iškilusias konfliktines situacijas turi spręsti vadovai, ir nuo jų gebėjimo tai atlikti priklauso ne tik organizacijų sėkmė, bet ir jose dirbančių žmonių likimai. Klaidos ir konstruktyvūs konfliktai yra neišvengiami, tačiau jie turi būti toleruojami, analizuojami ir dalykiškai sprendžiami. Šiuo kriterijumi siekiama nustatyti, kaip darbuotojai sprendžia konfliktines situacijas.

Darbuotojų veiklos įvertinimas – tai darbuotojo dabartinis ar ankstesnis veiklos lygio vertinimas pagal tam tikrus darbo atlikimo standartus, naudojant materialinio bei moralinio skatinimo priemones. Labai svarbu, kad darbuotojų atliktas darbas būtų tinkamai įvertintas, nes tik tuomet jis su malonumu imsis kitos užduoties. Šiuo kriterijumi norima atskleisti, kiek įvertinimas bei atlyginimas už darbą šioje organizacijoje yra nustatomas pagal darbuotojų rezultatus, o ne pagal išdirbtą laiką, favoritizmą ar kitus nerezultatyvumo rodiklius.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 293 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (5865 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aiste
  • Mokyklos organizacinė kultūra
    10 - 5 balsai (-ų)
Mokyklos organizacinė kultūra. (2016 m. Vasario 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokyklos-organizacine-kultura.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 22:51
×