Mokyklos programos sąmatos parengimas ir analizė


Ekonomikos kursinis darbas.

Vilniaus ,, šaltinio " pagrindinės mokyklos 2016 metų programos sąmatos parengimas ir analizė. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo metodai. Darbo struktūra. Vilniaus ,, šaltinio ” pagrindinės mokyklos 2014 2016 metų strateginis planas. Pagrindinės mokyklos vykdomos programos „ švietimo ir mokslo administravimas “ sąmatos vykdymo analizė. Vilniaus „ rasos “ pagrindinės mokyklos 2016 metų i ketvirčio programos sąmatos įvykdymo analizė.


Šiandien mokymasis laikoms prigimtine kiekvieno žmogaus teise, o švietimas – prioritetine visuomenės raidos sritis, remiama valstybės. Darni mokslo ir studijų sistema grindžia visuomenės žinių plėtotę, ekonomikos stiprėjimą, dinamišką ir konkurencingą šalies ūkio gyvenimą. Kadangi viešojo sektoriaus pagrindinis tikslas yra vartotojų poreikių tenkinimas, o ne pelno siekimas, labai svarbu, kad lėšos būtų panaudotos kuo efektyviau ir racionaliau. Ūkio subjektų programų sąmatų vertinimas ir analizė leidžia atrasti esamus trūkumus ir klaidas, juos gerinti ir keisti, numatyti galimybes geresniam ir efektyvesniam programos vykdymui.

Darbo objektas – Vilniaus ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos vykdoma programa ,,Švietimo ir mokslo administravimas“;

Darbo tikslas – išanalizuoti Vilniaus ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos 2016 metų vykdomą ,,Švietimo ir mokslo administravimas“ programos sąmatą.

Darbo metodai: teorinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių analizė; duomenų rinkimas, apdorojimas ir vertinimas; lyginamoji, struktūros ir dinamikos analizė; rezultatų grafinis vaizdavimas.

• Ikimokyklinio ugdymo – 2 grupių komplektai – 30 mokinių;

Taigi, apibendrinant galima teigti, kad visoms įstaigoms strateginis planas yra labai reikalingas, nes jo dėka galima vykdyti daug efektyviau numatytus tikslus. Nagrinėjant šį strateginį planą galime daryti išvadą, kad mokyklai įgyvendinus visus savo numatytus planus, galės siekti kuo geresnių rezultatų. Aktyviai naudosis informacinėmis technologijomis, ugdys šiandienos mokiniui labai reikalingas kompetencijas ir gebėjimus, puoselės ir plėtos mokyklos kultūrą ir panašiai.

Šaltinis: sudaryta darbo autorės, remiantis BF-1 forma

Didžiausią dalį darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidose sudaro darbo užmokestis pinigais. 2015 metų projekte jis sudarė 499 tūkst. Eur., ir lygiai tiek pat sudarė 2016 metų asignavimų projekte, tai yra 76,3 proc. visų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų. Socialinio draudimo išlaidos sudaro 23,7 proc. visų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidų. Galima daryti išvadą, kad darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos darė didelę įtaką išaugusioms išlaidoms.

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos nagrinėjamu laikotarpiu nepakito. 2014 metų asignavimo plane bei 2015 metų plane išlaidos sudarė 112 tūkst. eurų arba 14,62 proc. Komunalinės paslaugos sudaro didžiausią išlaidų dalį tai yra 48 tūkst. eurų arba 42,86 proc. visų prekių ir paslaugų naudojamų išlaidų. Nemažą dalį prekių ir paslaugų naudojamų išlaidų sudarė mityba, tai yra 70 tūkst. eurų arba 35,7 proc. visų prekių ir paslaugų naudojamų išlaidų.

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Monika
 • 11 puslapių (2085 žodžiai)
 • Mokykla
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 11 KB
 • Mokyklos programos sąmatos parengimas ir analizė
  9.3 - 9 balsai (-ų)
Mokyklos programos sąmatos parengimas ir analizė. (2016 m. Vasario 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/mokyklos-programos-samatos-parengimas-ir-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:26