Mokyklų vadovų ir mokytojų motyvavimo strategijos, kaip mokinių vidinės mokymosi motyvacijos veiksniai


Mokyklų vadovų ir mokytojų. Motyvavimo strategijos, kaip mokinių. Vidinės mokymosi motyvacijos veiksniai. Įvadas. Teoriniai mokymosi motyvacijos pagrindai ir problemos apibrėžtis. Motyvacijos samprata ir motyvacijos teorijų apžvalga. Poreikių ir vidinės motyvacijos sąsajos. Vidinė motyvacija ir autonomijos poreikis. Vidinė motyvacija ir kompetencijos poreikis. Vidinė motyvacija ir santykių poreikis. Išorinės ir vidinės motyvacijos sąsajos. Išvados. II. Tyrimo organizavimas. Tyrimo instrumentai. Klausimynas mokyklų vadovams. Klausimynai mokytojams. Klausimynai moksleiviams. Tyrimo imties charakteristika. III. Tyrimo rezultatai ir jų interpretacija. Mokyklos vadovų autonomijos-kontrolės lygis ir jo įtaka mokytojų psichologinių. Poreikių patenkinimui. Mokytojų motyvavimo strategijos pobūdis ir jo įtaka mokinių vidinei mokymosi. Motyvacijai. Mokyklų vadovų motyvavimo strategijų įtaka mokinių vidinei mokymosi. Motyvacijai. Išvados. Rekomendacijos. Literatūros sąrašas. Summary. Priedai.

Čia ir išryškėja analizuotina problema – nuo vadovų ir mokytojų pasirinkto darbuotojų bei mokinių motyvavimo būdo priklauso ir jų psichologinių poreikių patenkinimas, vidinė motyvacija.

Todėl šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, kaip mokinių vidinę mokymosi motyvaciją veikia pedagoginiai-psichologiniai veiksniai: mokyklų vadovų ir mokytojų motyvavimo strategijos, mokytojų psichologinių poreikių patenkinimas. Šie veiksniai yra šio tyrimo objektas.

Pagal apsisprendimo teorijos doktrinas, vadovų palaikoma autonomija darbuotojų atžvilgiu turėtų prisidėti prie mokytojų psichologinių poreikių tenkinimo ir kelti bendrą pasitenkinimą darbu. Kita vertus mokytojų autonomijos rėmimas moksleivių atžvilgiu turėtų skatinti moksleivių vidinę mokymosi motyvaciją. Nebuvo žinomas ryšys tarp šių dviejų procesų. Todėl buvo iškelta hipotezė, kad nuo vadovų pasirinktos motyvavimo strategijos darbuotojų atžvilgiu priklauso mokytojų pasirinkta motyvavimo strategija moksleivių atžvilgiu.

Tyrimo uždaviniai:

a) remiantis naujausia literatūra, apibūdinti motyvacijos sampratą, apžvelgti motyvacines teorijas, apibrėžti poreikių ir vidinės motyvacijos sąsajas;

b) panaudojant Ročesterio universiteto parengtus klausimynus ištirti, kokios yra Utenos rajono mokyklų vadovų motyvavimo strategijos, ir nustatyti jų įtaką mokytojų psichologinių poreikių patenkinimui;

c) naudojantis Ročesterio universiteto metodika, ištirti, kokios yra Utenos rajono mokytojų motyvavimo strategijos, ir nustatyti jų įtaką moksleivių vidinei mokymosi motyvacijai;

d) naudojantis statistiniais duomenų analizės metodais, nustatyti, ar egzistuoja koreliacinis ryšys tarp mokyklų vadovų ir mokytojų motyvavimo strategijų.

  • Pedagogika Magistro darbas
  • Adobe PDF 655 KB
  • 2014 m.
  • 88 puslapiai
  • Светлана
  • Mokyklų vadovų ir mokytojų motyvavimo strategijos, kaip mokinių vidinės mokymosi motyvacijos veiksniai
    10 - 4 balsai (-ų)
Mokyklų vadovų ir mokytojų motyvavimo strategijos, kaip mokinių vidinės mokymosi motyvacijos veiksniai. (2014 m. Gegužės 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokyklu-vadovu-ir-mokytoju-motyvavimo-strategijos-kaip-mokiniu-vidines-mokymosi-motyvacijos-veiksniai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 16:00
×