Mokymasis stebint (A. Bandura) ir jo praktinis taikymas


Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos petro vileišio geležinkelio transporto fakulteto geležinkelio transporto katedra. Literatūros sąrašas. Internetiniai šaltiniai.

Žinia, kad esminė žmogaus gyvinimo praktinė veikla – mokymasis, išmokimas, adaptavimasis ir t.t. Anot E. James Herring (1996), mokymasis labai sudėtingas procesas, todėl visi šį procesą sąlygojantys veiksniai daro teisioginį arba netiesioginį poveikį ir jį apibrėžiant.

Petty G., (2006), pabrėžia, kad mokymasis tai užslėptas mentalinis procesas, kurio mokytojas negali tiesiogiai kontroliuoti. Mokiniai patys kuria mokomojo dalyko suvokimą ir gebėjimus, kurių mokoma. Mokymosi procese mokiniai tobulėja taisant jų ne taip suvoktus dalykus, plečiantis žinioms artėja prie galutinio tikslo – kuo geriau išmokti dalyką.

Kaip pabrėžia Kerevičienė J., (2014), socialinio išmokimo teorijos pagrindėjas yra kanadiečių psichologas Bandura A., (1925), kuris pirmasis akcentavo socialinių kognityvinių procesų reikšmę asmenybės elgesiui, nepageidaujamo elgesio korekcijai taikė modeliavimo principą, domėjosi vaikų agresyvumo ištakomis ir korekcija, atliko nemažai laboratorinių tyrimų ir jų pagrindų išleido svarių veikalų, tokių kaip „Paauglių agresija“ (1959), „Agresija: socialinio išmokimo analizė“ (1973), „Socialinis išmokimas ir asmenybės vystymasis“ (1963), „Elgesio kaitos principai“ (1969) ir kt. Kaip pažymi Bakševičius L., (2013), socialinės kognityvinės teorijos kūrėjo Bandura A., teigimu, žmogaus elgesį reguliuoja trys atskiros, bet tarpusavyje sąveikaujančios kontrolės sistemos: išoriniai stimuliuojantys įvykiai, išorinis pastiprinimas ir pažintiniai tarpiniai procesai. Socialiniu kognityviniu požiūriu, aplinkos įvykių įtaka elgesiui labai priklauso nuo pažintinių procesų. Jie lemia, kaip aplinkos poveikis yra suvokiamas ir kaip individas jį interpretuoja.

Socialinė kognityvinė karjeros teorija siekia paaiškinti, kaip formuojasi profesiniai interesai, kaip vyksta profesijos pasirinkimas bei keliami profesiniai tikslai (Lent, 2005; Lent, Brown, 2006). Teorijos pagrindas – Banduros socialinė kognityvinė teorija, kuri pabrėžia sudėtinius individo, jo elgsenos ir aplinkos tarpusavio ryšius. Teorija atkreipia dėmesį į kognityvinius veiksnius, elgesį ir kitas sąlygas, kurios gali keistis kintant situacijai. Socialinėje kognityvinėje karjeros teorijoje pabrėžiami 3 kintamieji ir jų tarpusavio sąveika: 1) saviveiksmingumo įsitikinimai; 2) lūkesčiai, susiję su elgesio pasekmėmis; 3) tikslai (Lent, 2005; Lent, Brown, 2006) (cit. Urbanavičiūtė E., 2008. p. 211).

  • Psichologija Referatas
  • Microsoft Word 111 KB
  • 2015 m.
  • 6 puslapiai (1555 žodžiai)
  • Kolegija
  • Evelina
  • Mokymasis stebint (A. Bandura) ir jo praktinis taikymas
    10 - 2 balsai (-ų)
Mokymasis stebint (A. Bandura) ir jo praktinis taikymas. (2015 m. Kovo 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokymasis-stebint-a-bandura-ir-jo-praktinis-taikymas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 23 d. 13:25
×