Mokymo turinio pertvarkymas tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius


Praktinė užduotis mokymo turinio pertvarkymas tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. Kas tai - pritaikyta programa   individuali programa. Kokiems mokiniams skiriamos šios programos Pritaikyta programa. Individualizuota programa. Specialiojo ugdymo skyrimo ir programų pritaikymo / individualių programų skyrimo tvarka. Ugdymo programų pritaikymo ir individualizavimo principai. Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo principai šių vaikų ugdymo tikslai ir uždaviniai. Vidutiniškai , žymiai ir labai žymiai sutrikusio intelekto vaikų ugdymo organizavimo principai šių vaikų ugdymo tikslai ir uždaviniai.


Asmens raidos ypatingumai lemia individualizuotos programos unikalumą. Jos tikslai turi visiškai atitikti mokinio individualius ugdymosi poreikius.

Specialiojo ugdymo skyrimo ir programų pritaikymo / individualių programų skyrimo tvarka

Ugdymo individualizavimas prasideda nuo besimokančiojo pažinimo, asmens mokymosi ypatingumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių identifikavimo.

mokymosi ir švietimo pagalbos būtinumą; 

ugdymo programą (Bendrąją programą, pritaikytą ar individualią programą).

Nežymiai sutrikusio intelekto mokinių pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo principai; šių vaikų ugdymo tikslai ir uždaviniai

Individualizuojant ugdymą svarbu atsižvelgti į kiekvieno konkretaus vaiko unikalumą. Mokytojui, rengiančiam individualią programą žemų (riboto intelekto) gebėjimų arba nežymiai sutrikusio intelekto mokiniui, svarbu pažinti ir ugdomo mokinio asmenybę, turėti žinių apie mokinio socialinę aplinką ir atitinkamai specialiųjų poreikių grupei būdingus kognityvinius (suvokimo, dėmesio, atminties, mąstymo), kalbos, emocinius-socialinius gebėjimų ypatumus ir mokymosi sunkumus. Bendradarbiaujant su specialiaisiais pedagogais, psichologais nustatomas mokiniui reikalingos specialiosios pagalbos pobūdis, intensyvumas, aptariamas sutrikusių įgūdžių lavinimo būtinumas, numatomos korekcinės lavinamosios užduotys.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų rekomendacijos vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto vaikams apima šias veiklas: pažintinę, orientacinę, komunikacinę, meninę (susidedančią iš dailės, technologijų, muzikos) bei fizinę. Jei ugdymas organizuojamas ne veiklų, o dalykų principu, mokykla gali pasirinkti kiek kitokį skirstymą: pasaulio pažinimą (vietoj pažintinės veiklos), matematiką (vietoj orientacinės), gimtoji kalba (vietoj komunikacinės) ir t. t., atsižvelgiant į srities turinį. Žymiai sutrikusio intelekto vaikų ugdymas suponuoja dar minimalesnes žinias ir elementaresnius gebėjimus bei nuostatas, tad rekomendacijos šiems vaikams ugdyti pateikiamos prieš atitinkamo dalyko rekomendacijas vidutinį intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.

Mokiniams, turintiems vidutinį intelekto sutrikimą, bendrojo ugdymo plane dalykų mokymuisi nurodytų valandų skaičių  galima keisti  iki 20 procentų.  

  • Pedagogika Savarankiškas darbas
  • Microsoft Word 28 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (1547 žodžiai)
  • Universitetas
  • Lijana
  • Mokymo turinio pertvarkymas tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius
    10 - 4 balsai (-ų)
Mokymo turinio pertvarkymas tenkinant mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius. (2016 m. Birželio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokymo-turinio-pertvarkymas-tenkinant-mokiniu-specialiuosius-ugdymosi-poreikius.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 19 d. 01:36
×