Mokymosi stiliaus įtaka mokantis muzikos (atvejo analizė)


Įvadas. Mokymosi stilių teoriniai aspektai. Mokymosi stiliai. Muzikos pamokos organizavimas. Mokymosi stilių praktiniai aspektai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių švietimo sistemoje teikia pirmenybę ugdymui, orientuotam į asmenybę, jos gebėjimus ir interesus. Lietuvos švietimo dokumentuose (Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, 2003) pabrėžiama, jog mokykla siekia tokio vaikų ir jaunimo ugdymo, kuris nustatytų ir plėtotų visas asmens kūrybines galias ir gebėjimus, pagal tai padėtų jam įsigyti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, atitinkančią šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančią jam įsitvirtinti, sėkmingai konkuruoti tolydžio kintančioje šalies ir Europos darbo rinkoje. Todėl svarbiausia šiandieninės didaktikos nuostata – orientuotis į vaiką kaip unikalų autonomišką asmenį, laukiantį kompetentingos, suprantančios, pats veikdamas ugdytis pagal savo prigimtį. Tarp veiksnių sąlygojančių ugdymo individualizavimą ir jo sėkmę, vis dažniau minimas individualus mokymosi stilius.

Mokymosi stilius yra pamėgtas galvojimo, informacijos apdorojimo, informacijos supratimo ir informacijos perteikimo būdas (Jensen, J. E., 2001). Skiriami trys pagrindiniai informacijos priėmimo bei tvarkymo būdai: vizualinis (regimasis), audialinis (girdimasis) ir kinestetinis. Žmonės, kurie priima bei apdoroja informaciją dažniausiai vienu iš minėtų būdų, mokosi skirtingai.

Trijų mokymosi stilių klasifikacija yra aiškiai supaprastinta, tačiau turi praktinį pagrindą. Nauja informacija patenka per regėjimo, klausos ir lietimo pojūčius. Geriausiai informacija priimama naudojant visus tris priėmimo būdus. Tačiau kiekvienas žmogus labai individualiai suvokia informaciją ir dažnai dominuoja tik vienas ar daugiau informacijos priėmimo būdų. Šis būdas ir suranda tinkamiausią naujos informacijos išmokimo kelią. Jis gali kisti priklausomai nuo užduočių pobūdžio.

Darbo objektas – mokinių mokymosi stiliai.

Darbo tikslas – analizuoti mokinių mokymosi stilių įtaką muzikos pamokos medžiagos įsisavinimui.

Darbo uždaviniai:

1.Apžvelgti mokymosi stilius.

2.Aprašyti muzikos pamokos metodiką.

3.Išanalizuoti Plungės „Saulės“ gimnazijos 9 klasės mokinių mokymosi stilius ir jų įtaką mokymuisi muzikos.

  • Muzika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 44 KB
  • 2014 m.
  • 21 puslapis (3689 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mindaugas
  • Mokymosi stiliaus įtaka mokantis muzikos (atvejo analizė)
    10 - 3 balsai (-ų)
Mokymosi stiliaus įtaka mokantis muzikos (atvejo analizė). (2014 m. Balandžio 10 d.). https://www.mokslobaze.lt/mokymosi-stiliaus-itaka-mokantis-muzikos-atvejo-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 08:17
×