Molekulinė fizika ir termodinamika skaidrės


Molekulinė fizika ir termodinamika. Molekulinė fizika –fizikos. Molekulinė fizika. Molekulinė fizika pagrysta keliais eksperimentais ir stebėjimais pagrįstais teiginiais. Molekulinė fizika – Statistiniai dėsningumai. Statistiniai dydžiai –. Molekulinė fizika – Idealiosios dujos. Molekulinė fizika operuoja. Termodinamika – fizikos. Termodinamika – sistema ir būsena. Svarbiausia termodinaminio metodo sąvoka – termodinaminės sistemos būsena. Termodinamika – būsenos lygtis. Termodinaminės būsenos lygtis bendąja forma užrašoma. Termodinamika – procesas. Termodinaminė būsena vadinama stacionari. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Išveskime lygtį siejančią. Impulsas. Kadangi molekulės juda ne viena kryptymi į sienelę. Ir jo vidutinę vertę. Temperatūra. Idealiųjų dujų būsenos lygtį galima užrašyti keliomis formomis. Molekulių pasiskirstymas pagal greičius – Maksvelio skirstinys. Iki šiol nagrinėjome vidutinį molekulių greitį. Molekulių koncentracijos pasiskirstymas pagal aukštį - Barometrinė formulė. Dujų molekulės ne tik nuolat ir netvarkingai juda. Vadinama Barometrinė formulė. Nusakančią dujų koncentracijos pasiskirstymą pagal aukštį. Molekulių koncentracijos pasiskirstymas pagal potencines energijas – Bolcmano skirstinys. Pertvarkome laipsnio rodiklyje esantį dydį gauname. Dalelių erdvinio pasiskirstymo priklausomybės nuo jų potencinės energijos dėsnį aprašo funkcija. Vadinamą Bolcmano skirstiniu, išreiškiančiu santykinį molekulių skaičių erdvės tūrio vienete. Molekulinės laisvės laipsnių skaičius. Išvedinėdami Bolcmano lygtį dujų atomus ar molekules laikėme materialiais taškais. Mechanikoje kūno jūdėjimo pobūdį galima apibūdinti pagal nepriklausomų judėjimo krypčių skaičių. Pagal kiekvieno atskiro judėjimo tipą koordinatės yra. Vienatomei molekulei Kietai surištai dviatomei molekulei Daugiaatomei molekulei Bendruoju atveju. Molekulinės laisvės laipsnių skaičius – kietai surišta molekulė. Molekulinės laisvės laipsnių skaičius – tampriai surišta molekulė. Realių molekulių ryšiai. Idealiųjų dujų energija. Idealiųjų dujų molekulės nesąveikauja. Dujų plėtimosi darbas. Tarkime cilindre su nesvariu ir judriu ploto S stumokliu yra dujos. Pirmasis termodinamikos dėsnis – energijos perdavimo būdai. Kiekvieno kūno pilnutinę. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Remiantis dviem energijos. Kai sistemai suteikiamas elementarus šilumos kiekis dQ. Dujų savitoji ir molinė savitoji šiluma. Suteikiant m masės kūnui šilumos dQ kiekį. Šilumos suteikimo procesai. Termodinamikoje skiriami trys šilumos suteikimo ar perdavimo procesai. Šilumos suteikimo procesai – izoterminis procesas. Vykstant izoterminiam procesui. Šilumos suteikimo procesai – izochorinis procesas. Vykstant izochoriniam procesui. Pasinaudoję idealiųjų dujų vidinės energijos išraiška, galime perrašyt. O pokyčiui. Šilumos suteikimo procesai – izobarinis procesas. Įstatę į šią išraišką mūsų gautą pirmo termodinamikos dėsnį Gauname. Remiantis. Pirmojo termodinamikos dėsnio taikymas izoprocesams. Izobarinis procesas. Kad gauti izobarinio proceso termodinaminės funkcijos lygtį. Izochorinis procesas. Izochorinio proceso metu darbas neatliekamas. Izoterminis procesas. Izoterminio proceso metu termodinaminės sistemos vidinė energija nekinta. Šios išraiškos integralas nuo būsenos 1 iki 2 yra. Iš šios lygties. Adiabatinis procesas. Pritaikę idealiųjų dujų būsenos lygtį galime gauti kito pavidalo Puasono lygtis. Puasono lygtis.
  • MS PowerPoint 1181 KB
  • 2015 m.
  • 40 puslapių (1977 žodžiai)
  • Tomas
  • Molekulinė fizika ir termodinamika skaidrės
    10 - 3 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Molekulinė fizika ir termodinamika skaidrės. (2015 m. Balandžio 27 d.). https://www.mokslobaze.lt/molekuline-fizika-ir-termodinamika-skaidres.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 06 d. 13:37
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo