Monarchijos


Geografijos konspektas. Valstybių tipologija pagal valdymo formą. Ir administracinį teritorinį suskirstymą. Žinoti valstybių grupavimą pagal valdymo formą ir administracinį teritorinį suskirstymą. Mokėti paaiškinti skirtumus ir pateikti pvz. Gebėti paaiškinti valstybių skirstymą pagal politinį režimą (demokratinės, autoritarinės, totalitarinės, teokratinėsPasaulio kontūriniame žemėlapyje išskirti valstybes pagal valdymo formą ir federacines valstybes pagal ATS. Užpildyti lentelę Teritorijos ir pasiskelbusios valstybės pagal regionus. Skiriamos dvi pagrindinės valdymo formos respublika ir karalystė (monarchijaPasaulio valstybės – monarchijos pagal valdymo formą. Administracinis teritorinis suskirstymas (ATSFederacinės pasaulio valstybės. Literatūra.


Pasaulio kontūriniame žemėlapyje išskirti valstybes pagal valdymo formą ir federacines valstybes pagal ATS.

Respublikos susiformavo dar senovėje. Žlugus kolonijinei sistemai dauguma išsivadavusių valstybių priėmė respublikinę valdymo formą. Vien tik Afrikoje susiformavo 50 respublikų. XX a. pabaigoje pasaulyje buvo 127 respublikos, o po SSRS iširimo, Juguslovijos bei Čekoslovakijos skilimo bendras respublikų skaičius priartėjo iki 150. Respublikinėje santvarkoje įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso parlamentui. O vykdomoji – vyriausybei. Skiriamos parlamentinės ir prezidentinės respublikos. Prezidentinėse respublikose prezidentas, pagrindinė valstybės galva, turi didelius įgaliojimus. Tokių respublikų daugiau nei 100. Ypač jos paplitusios Afrikoje, kur jų 45 (Egiptas, Alžyras, PAR, Nigerija) ir Lotynų Amerikoje – 22 (Meksika< Brazilija, Venesuela, Argentina). Azijoje (Turkija, Iranas, Pakistanas) ir Europoje jų mažiau (Prancūzija). Prezidentinės respublikos tipinis pavyzdys JAV. Visos 12 NVS narių taip pat prezidentinės respublikos. Parlamentinės būdingesnės Vakarų Europai, bet nemažai yra ir Azijoje (pvz., Kinija, Indija).

Emyratas (Septynių monarchijų federacija (Itihadas): 6 Emyratuose – absoliuti monarchija, Abu-Dabyje – konstitucinė).

Dar vieną paplitusią valdymo formą sudaro valstybės, įeinančios į Sandraugos, vadovaujamos D. Britanijos sudėtį. Teisiškai Britų sandrauga buvo įteisinta 1931 m. Tuomet į ją įėjo D.

Monarchijos. (2014 m. Gruodžio 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/monarchijos.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 11:13