Monitoringo praktika


Įvadas. Aplinkos monitoringo struktūra ir objektas. Aplinkos monitoringas Lietuvoje. Aplinkos monitoriniai. Įmonės UAB „ rokiškio vandenys “ darbo veikla. Įmonės vandentiekis. Vandens laboratoriniai tyrimai įmonėje. Nuotekų valymas. Požeminio vandens ir nuotekų valymo monitoringas UAB „ rokiškio vandenys “. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai. Priedas. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo planas. Priedas. Veiklos objekto išdėstymas žemėlapyje. Priedas. Poveikio vandens kokybei monitoringo planas. Priedas. Ūkio subjektų technologinės procesų monitoringo ir tašos šaltinių išmetamų /išleidžiamų teršalų duomenys. Priedas. Tiekiamo geriamojo vandens vidutiniai kokybiniai rodyklei už 2014 metus.


1. Išanalizuoti UAB „ Rokiškio vandenys “ įmonės veiklą, požeminio vandens monitoringą bei monitoringo programą ir ataskaitą.

Aplinkos monitoringas Lietuvoje organizacinė struktūra, jo vykdymo tvarka ir su tuo susijusi atsakomybė yra apibrėžta Aplinkos monitoringo įstatyme.

Vertinti ir prognozuoti savaiminius ir antropogeninio poveikio sukeltus aplinkos pokyčius, prognozuoti galimas pasekmes;

Kaupti ir analizuoti informaciją apie aplinkos būklę ir teikti informaciją, reikalingą ūkio plėtrai, teritorijų planavimui, sveikatos apsaugai, mokslo ir kitoms reikmėms;

Užtikrinti tarpvalstybinius monitoringo informacinius mainus ( 1, p. 396 – 397 ).

Lietuvos valstybinėje aplinkos monitoringo programoje buvo numatytos tokios aplinkos sritys: oras, vanduo, dirvožemis, gyvoji gamta, ekosistemos, kraštovaizdis.

Stebėjimo rezultatų įvertinimas, apibendrinimas, pasiūlymai ir metodinės rekomendacijos programai optimizuoti;

Įmonė UAB „ Rokiškio vandenys “ neatlieka oro ir dirvožemio monitoringo. Įmonėje yra atliekamas požeminio vandens ir nuotekų valymo monitoringai. Šie monitoringai yra pristatomi II praktikos ataskaitos skyriuje.

POŽEMINIO VANDENS IR NUOTEKŲ VALYMO MONITORINAS UAB „ ROKIŠKIO VANDNENYS “

Norint atlikt požeminio vandens monitoringą, imami vandens mėginiai iš gręžinio ir tiriami nešiojama laboratorija arba stacionarioje laboratorijoje įmonėje. Gauti rezultatai lyginami su normatyvais, kurie yra reglamentuojami higienos normoje HN 24:2003. Esant reikalui informuojama visuomenė apie geriamojo vandens kokybę. Požeminio vandens monitoringas gali būti atliekamas kartą į mėnesį, kas ketvirtį, kas pusę metų, kartą į metus, priklausomai nuo atliktų tyrimų rezultatų duomenų.

Įmonei neturint savo laboratorijos, požeminio vandens monitoringui atlikinėti gali būti samdoma įmonė. Monitoringo duomenys gali būti kaupiami ir saugojami internetinėje Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje.

UAB „ Rokiškio vandenys “ ūkinė veikla yra vandens paėmimas ir paskirstymas, nuotekų surinkimas, nuvedimas ir valymas. Įmonėje Rokiškio mieste yra 10 eksploatacinių požeminio vandens gręžinių, iš kurių trys gręžiniai konservuoti, o eksploatuojami 7 gręžiniai. Įmonė taip pat eksploatuoja ir Rokiškio miesto nuotekų valymo įrenginius, kurių projektinis pajėgumas 5500 m3/ parą. Įmonėje leidžiama išleisti didžiausias teršalų kiekis yra: BDS7 – 34,13 t/m, bendras azotas – 30,11 t/m, bendras fosforas – 4,01 t/m. Paskutinių metų ( 2012 – 2014 ) vidutinis išleistų teršalų kiekis yra: BDS7 – 5,70 t/m, bendras azotas – 8,88 t/m, bendras fosforas – 1,52 t/m.

  • Aplinka Projektas
  • Microsoft Word 1719 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (1896 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Monitoringo praktika
    10 - 3 balsai (-ų)
Monitoringo praktika. (2016 m. Rugsėjo 08 d.). https://www.mokslobaze.lt/monitoringo-praktika.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 02:37
×